.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vienonen, Juha (2000-03-15)
  Diplomityössä käsitellään oppilaitokseen perustettavan oppimisympäristön rakentamista. Oppimisympäristö laaditaan vastaamaan normaalia elektroniikkateollisuuden tuotantoympäristöä. Oppimisympäristö on tuotantolinja, jossa ...
 • Paavilainen, Päivi (2004-05-12)
  Työn tavoitteena oli suunnitella pintavesiin kohdistuvan kokonaisfosforikuormituksen arviointityökalu kunnalliseen käyttöön. Kunnallisiin tarpeisiin tulevan työkalun pitää olla laskennaltaan läpinäkyvä ja joustava sekä ...
 • Franssila, Sami (2015-05-06)
  Työssä tutkittiin Kyrönjoen jokiveden kemiallisessa saostuksessa muodostuvan rautapitoisen lietteen kunnostusta, tiivistystä, vedenerotusta ja loppusijoitusta. Lietteen kunnostusta ja tiivistystä tutkittiin nonionisella ...
 • Nikara, Jari (2000)
  Yksi signaalinkäsittelyn yleiskäyttöisimmistä työkaluista on diskreetti kosinimuunnos, jolle tässä työssä on kehitetty uusia rinnakkaisia liukuhihna-arkkitehtuureja. Kehitystyössä on hyödynnetty aikaisemmin esitettyjä ...
 • Altio, Suvi (2012-12-05)
  Tässä työssä testataan Complex Systems Computation Group -tutkijaryhmän kehittämän B-course-ohjelmiston riippuvuuksien mallinnusmenetelmän soveltuvuutta liikenneonnettomuusdatan tutkimiseen. Ohjelmiston datan analysointi ...
 • Puotila, Samuli (2006-11-15)
  Ajatukset ilmailumuseosta Tampereen seudulle ovat lähtöisin 1960-luvulta, jolloin hanketta yritettiin käynnistää ensimmäisen kerran. Viime vuosina kipinä on herännyt uudestaan maamme historiaa kohtaan nousseen kiinnostuksen ...
 • Haapaniemi, Jenni (2008-02-06)
  Diplomityön tavoitteena oli laatia alustava suunnitelma Pirkanmaalle suunniteltavan keskusjätevedenpuhdistamon jätevesien johtamisen meritunnelivaihtoehdolle. Työssä selvitettiin myös vaihtoehtoa, jossa jätevedet johdettaisiin ...
 • Holtari, Seppo (1982)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään Tampereen seutukaava-alueen rautatiekuljetusten nykytilaa (v. 1980) ja odotettavissa olevaa kehitystä. Kuljetusten määrän ja tavaralajijakautuman ohella työssä on kartoitettu myös ...
 • Mäntynen, Jorma (1983)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Pirkanmaan tavaraliikenteen nykytilaa, kuljetustoiminnan ongelmakohtia ja niiden parantamismahdollisuuksia sekä arvioida Pirkanmaan kuljetusten tulevaisuudennäkymiä. Suomen tavaraliikenteen ...
 • Jaatinen, Katri (1985)
  Pirkkalan nykyinen kirkko on jäänyt liian pieneksi ja kauas asutuksesta eikä seurakunnalla ole nykyaikaisen toiminnan vaatimia tiloja kuntakeskuksen alueella. Työssä selvitettiin seurakunnan tilantarve ja etsittiin kirkolle ...
 • Talvio, Reino (1982)
  Kulttuurikeskushanke on kunnassa suunniteltu vaiheittain toteutettavaksi, jolloin ensimmäiseen osaan sisältyy kansalaisopiston ja kulttuuritoimen tilat ja toiseen osaan kirjasto sekä ohjelmaan myöhemmin lisätyt yleiset ...
 • Rautavuori, Kalle (2008-06-04)
  Diplomityön aiheena oli Pirkkalan kuntakeskuksen ranta-alueen suunnittelu. Alueen laajuus on noin 10 hehtaaria. Kohteen sijainti on ihanteellinen kuntakeskuksen ja rannan välissä, mutta todella vaikea ilmansuuntien ja ...
 • Soini, Kaisa (1994-12-21)
  Pirunkirkko on rakennussuunnitelma, joka on luonteeltaan ja näkökulmaltaan teoreettispainotteinen. Työ kostuu teoriataustasta, jossa myös suunnitteluprosessi on esitetty sekä rakennusehdotuksen piirustuksista (kahdeksan ...
 • Viljanen, Raija (1983)
  Työssä tarkastellaan solmuttoman lankaliitoksen, pissimyksen, valmistusta automaattirullauskoneella ja kartoitetaan lanoan käyttöön liittyviä liitoksen ominaisuuksia. Solmutonta ja solmittua lankaa vertaillaan eri ...
 • Henttu, Päivi (1998-12-09)
  Increasing the thermal efficiency in electricity production involves increasing the service temperature of steam turbines. By increasing the inlet temperature of the steam entering to high-pressure turbine, the thermal ...
 • Nurminen, Jani (2001-04-11)
  Työssä esitettyjen tulosten mukaan magnitudispektrit voidaan pakata tehokkaasti diskreetin kosinimuunnoksen ja monivaiheisen vektorikvantisoinnin avulla. Lisäksi osoitetaan, että pakkaustehokkuutta on vielä mahdollista ...
 • Holm, Jukka (2000-08-23)
  Electronic music has been around as long as electronic technology itself.- In wavetable synthesis, recordings of relatively short sounds are played back. The sounds are stored in the memory as wavetables and then modified ...
 • Myllylä, Päivi; Lod, Timo (2003)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin rakennuksen pitkäikäisyyttä lähinnä teknisestä näkökulmasta. Rakennuksen ja rakennusosien pitkäikäisyyteen vaikuttaa merkittävästi niiden kosteustekninen toimivuus. Kosteus on rasitustekijä, ...
 • Aho, Ville (2013-06-05)
  Ohjelmiston elinkaareen kuuluu monia erilaisia vaiheita ja muutoksia. Pitkä elinkaari asettaa haasteita niin määrittelyllisesti kuin teknisestikin. Tässä työssä pyritään selvittämään, miten pitkään olemassa ollutta ohjelmistoa ...
 • Ronni, Ruut (2006-01-18)
  Työn kohteena on Nokian Pitkäniemen sairaala-alueella sijaitseva Rakennus 15. Rakennus on peräisin 1800-luvun lopultaja se on toiminut sairaalan potilasrakennuksena. Vuodelta 1895 peräisin olevat alkuperäiset suunnitelmat ...