.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Varjonen, Vesa (1988)
  Työssä tarkastellaan älykkäiden lähettimien kehitystä ohjaavia tekijöitä, toimintoja, tarkkuutta, ominaisuuksia ja teknologiaa. - Teollisuudessa käytettäviltä paine- ja paine-erolähettimiltä vaaditaan yhä parempaa ...
 • Konstari, Riku (1988)
  Sähkölaitteet joutuvat teollisuudessa usein olosuhteisiin, jotka asettavat niissä käytetyille materiaaleille ja pinnoitteille erityisvaatimuksia. Prosessiteollisuudessa olosuhteet poikkeavat usein hyvinkin paljon ns. ...
 • Railanmaa, Ari (1983)
  Teollisuusprosessista tarvitaan tietoa mm. tuotannonohjaukseen ja seurantaan pitkällä aikavälillä. Nämä kuten muutkin kaupallishallinnolliset tehtävät, on yleensä keskitetty hoidettavaksi ns. tehdastietokoneella. Kyseisiin ...
 • Lauri, Vesa (1994)
  Tässä diplomityössä suunniteltiin yleiskäyttöisen neuraalitietokoneen prosessointiyksikkö. Yleiskäyttöistä neuraalitietokonetta ohjataan isäntätietokoneelta, joka on mikrotietokone. Laitteiston avulla voidaan suorittaa ...
 • Valio, Harri (1992)
  Television äänentoisto on tällä hetkellä heikko. Äänentoiston merkitys televisiossa on kuitenkin koko ajan kasvamassa, siksi on etsittävä keinoja, joilla äänentoistoa voidaan parantaa. Äänen laatuun voidaan vaikuttaa ...
 • Sanchez Gasulla, Gerard (2014-04-09)
  Speech is the basis of human communication: in everyday life we automatically decode speech into language regardless of who speaks. In a similar way, we have the ability to recognize di erent speakers, despite the linguistic ...
 • Puranen, Jouni (2015-09-18)
  Protective coatings are used on ferritic stainless steel interconnectors to prevent the transport of the harmful CrO3(g) and CrO2(OH)2(g) compounds in solid oxide fuel cells. These compounds are transported on the triple-phase ...
 • Uotila, Hannu (2002-05-15)
  Formal description techniques make it possible to model communication protocols in precise and unambiguous manner. The modelled system can be simulated and verified in early phase in the design process. Nowadays there are ...
 • Gerasimenko, Mikhail (2013-11-08)
  In recent years, Machine-Type Communications (MTC) has become one of the most attractive technologies in the area of wireless networking. Different sources are predicting a large grow of smart grid machine-to-machine ...
 • Eerola, Osmo (2014-08-22)
  Vowel prototypes refer to the psychological memory representations of the best exemplars of a vowel category. This thesis examines the role of prototypes in the perception and production of Finnish short and long vowels. ...
 • Laine, Juha (2000-05-10)
  The purpose is to tell points of views of prototyping and testing of a PCMCIA interface ASIC. The prototyping of the ASIC circuit was done with an FPGA circuit. This is the rapid way to test the features of the circuit, ...
 • Hakkarainen, Harri (1996-06-05)
  AB3:VLSI-teknologian nopea kehitys mahdollistaa yhä monimutkaisempien integroitujen piirien valmistamisen. Myös DSP- ja tietoliikennesovelluksissa käytettävien algoritmien kompleksisuus kasvaa nopeasti. Signaaliprosessorien ...
 • Myllylä, Ville (1999-06-09)
  AB3:TAUSTAA: Läheisyydentunnistuksen tarkoituksena on havainnoida onko matkaviestimen läheisyydessä esineitä tai muita kappaleita. Tämän tiedon avulla laitteen toimintoja voidaan säätää automaattisesti lähiympäristön ...
 • Reuhkala, Pauli (1989)
  Tässä työssä on tutkittu zirkoniumoksidikeraamien tetragonaalisen faasin stabiilisuutta alhaisissa lämpötiloissa pitkäaikaisin altistuskokein. Käytetyt materiaalit olivat kaupallisesti saatavilla olevia zirkoniumoksidikeraameja. ...
 • Kempas, Jorma (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää PTFE-käsittelyn vaikutus hammasvaihteen kulumiseen, kuormituksen kestoon ja tehohäviöihin. PTFE-käsittelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä voideltavien pintojen päällystämistä ...
 • Vinnari, Eija M. (2008-05-09)
  Water services systems are essential to public health, economic development and the state of the environment. In order to secure the quality of services as well as ensure reasonable customer charges and sufficient investment, ...
 • Tasanen, Mikko (2000-10-18)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman pieni ja kevyt päähän kiinnitettävä yhden silmän silmikkonäyttö puettavien tietokoneiden kanssa käytettäväksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan ...
 • Suominen, Niina (1997-12-10)
  Työ liittyy TEKESin rahoittamaan esiselvitykseen "Puhdasvaatimusten tasonkasvun vaikutus tuotantolaitteisiin ja työntekijöiden pukeutumiseen".Selvityskohteena työssä on puhdastilavaateketju materiaaleista työasuihinsekä ...
 • Niemi, Katri (2000-08-23)
  Puhdasvesijärjestelmä tuottaa lääketeollisuuteen yhtä sen perusraaka-aineista, puhdistettua vettä. Puhdistetun veden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset määritetään USP:ssä (Yhdysvaltojen farmakopea) ja ...
 • Vainio, Janne (1991)
  Tämä diplomityö on osa puheenkoodausprojektia. Projektissa kehitettiin yhdistetty puhe- ja kanavakoodausmenetelmä GSM-matkapuhelinjärjestelmän puolen nopeuden puhekanavaan. Puhe- ja kanavakoodaus oli tarkoitus optimoida ...