.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nurminen, Jani (2001-04-11)
  Työssä esitettyjen tulosten mukaan magnitudispektrit voidaan pakata tehokkaasti diskreetin kosinimuunnoksen ja monivaiheisen vektorikvantisoinnin avulla. Lisäksi osoitetaan, että pakkaustehokkuutta on vielä mahdollista ...
 • Holm, Jukka (2000-08-23)
  Electronic music has been around as long as electronic technology itself.- In wavetable synthesis, recordings of relatively short sounds are played back. The sounds are stored in the memory as wavetables and then modified ...
 • Myllylä, Päivi; Lod, Timo (2003)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin rakennuksen pitkäikäisyyttä lähinnä teknisestä näkökulmasta. Rakennuksen ja rakennusosien pitkäikäisyyteen vaikuttaa merkittävästi niiden kosteustekninen toimivuus. Kosteus on rasitustekijä, ...
 • Aho, Ville (2013-06-05)
  Ohjelmiston elinkaareen kuuluu monia erilaisia vaiheita ja muutoksia. Pitkä elinkaari asettaa haasteita niin määrittelyllisesti kuin teknisestikin. Tässä työssä pyritään selvittämään, miten pitkään olemassa ollutta ohjelmistoa ...
 • Ronni, Ruut (2006-01-18)
  Työn kohteena on Nokian Pitkäniemen sairaala-alueella sijaitseva Rakennus 15. Rakennus on peräisin 1800-luvun lopultaja se on toiminut sairaalan potilasrakennuksena. Vuodelta 1895 peräisin olevat alkuperäiset suunnitelmat ...
 • Järvenpää, Sanna (1997-03-19)
  Tavoitteena oli tuotteistaa pitkänipin hydraulijärjestelmät eli muuttaa netuotekehitystuotteesta tavalliseksi projektituotteeksi. /Kir10
 • Vörgren, Sampo (2002-01-16)
  Työn tavoitteena on kehittää paperikoneen puristinosan pitkänippiuusintoihin liittyen modulaarinen konstruktio, jota pystytään soveltamaan erityyppisten puristinuusintojen yhteydessä. Työssä selvitetään myös uusintojen ...
 • Oksanen, Pasi (1993)
  Tämä työ on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun tuotantotekniikan laitoksella. Lähtökohtana on ollut laitoksella toimiva akkreditoitu kalibrointilaboratorio K03 ja sen mittausmenetelmien kehittäminen ja menetelmäkohtaisten ...
 • Jauhiainen, Vesa (2006-02-08)
  Paperiteollisuudessa koneiden vioista aiheutuvat seisonta-ajat tulevat erittäin kalliiksi. Hyvän käyttövarmuuden saavuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa koneiden monimutkaisuuden takia. Yhdenkin komponentin vika aiheuttaa ...
 • Murtola, Mikko (2008-06-04)
  Kiristynyt kilpailutilanne ja koventuneet ulkopuoliset vaatimukset pakottavat yrityksiä toimimaan suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Pk-yrityksille pieni koko on niin talouden kuin henkilöstöresurssien ...
 • Kangas, Jyrki (2016-06-08)
  Yrityksen kasvua pidetään luonnollisena ja usein myös välttämättömänä tavoitteena, johon vaaditaan kasvuhalua, kasvukykyä ja kasvumahdollisuuksia. Yhä useammalla alalla orgaanisen kasvun mahdollisuudet ovat hyvin pienet ...
 • Heikkilä, Jussi (2015-06-03)
  Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen ja tiivis esitys yrityksen toiminnasta sisältäen ne ajatukset ja toimet, joilla yritys hallitsee valitsemaansa liiketoiminta-aluetta. Siitä ilmenevät strategia, yrityksen menestystekijät, ...
 • Kalli, Arttu (2010-05-05)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka pk-yrityksen myyntiprosessin johtamista voitaisiin kehittää. Prosessin johtamisen kehittämistä tutkittiin case-yrityksen kautta teemahaastattelulla. Jotta prosessia ja sen ...
 • Haavisto, Matti (1993)
  Euroopan yhdentyminen asettaa vaatimuksia kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten laatujärjestelmien toimivuudelle ja yhdenmukaisuudelle. Nämä vaatimukset välittyvät suoraan myös yritysten osatoimittajille. Lisäksi ...
 • Koskinen, Kaj (1995-06-07)
  Diplomityössä on lähdetty liikkeelle siitä yleisesti tunnetusta ajatuksesta, ettei ole olemassa tekijää tai tekijäryhmää, joka selittäisi yritysten onnistumisen tai epäonnistumisen tuotekehitysprosessin hallinnassa. Näin ...
 • Järvinen, Miika (2014-02-05)
  Plagioinnin järjestelmällinen tunnistaminen suuresta määrästä lähdekooditiedostoja on vaikeaa. Se vaatii kaikkien tarkasteltavana olevien lähdekooditiedostojen vertaamista toisiinsa, josta muodostuu jo pienillä tiedostomäärillä ...
 • Marjamäki, Jaakko (2011-06-08)
  Planeettavaihteissa kuormitusten kasvu lisää voitelun merkitystä. Voitelun parantaminen tarkoittaa siirtymistä kokonaan painevoiteluun, jolloin voiteluainetta saadaan suurempia määriä voitelukohteisiin. Tässä työssä ...
 • Kalliokoski, Antti (2009-04-08)
  Planeettavaihde on eräs hammaspyörävaihteen rakennemuoto. Työn tavoitteena on vaihteiston ja hammastuksen aiheuttaman herätteen mallinnus ja analysointi. Herätteet aiheuttavat värähtelyä ja melua ympäristöön. Lisäksi työhön ...
 • Rosi, Juha (1982)
  Työ on osa tutkimussuunnitelmasta kiilahihnadifferentiaalivariaattorin kehittäminen. Työn tarkoituksena on kirjallisuustutkimuksen avulla etsiä helppokäyttöisiä keinoja planeettavaihteiden tehovirtojen ja edelleen ...
 • Marandu, Sabas T. (1984)
  The subject matter of this thesis is presented in three parts which are summarized below: - Part one examines the fundamental aspects in the planning of multipurpose water projects - part two is a review of the planning ...