.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pitkänen, Juha (1999-11-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Suomen olosuhteisiin soveltuvia puupaalaperustusten tutkimusmenetelmiä, selvittää niiden kehittämistarpeita sekä saada lisäselvyyttä puupaalujen lahon etenemisen nopeuteen ja ...
 • Kivinen, Matti (1994)
  Viime vuosikymmeninä tehdyt tutkimukset osoittavat perinteisten puurakenteiden mitoitusmenetelmien ottavan riittämättömästi huomioon puun luonnonmateriaalin ominaisuudet. Tämän tutkimuksen peruslähtökohta on, että sahatavaran ...
 • Tikka, Kaisa-Liisa (2012-12-05)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Tampereelle rakennettavan pellettilämpökeskuksen puupellettien kuljetuslogistiset vaatimukset ja kehittää toimintamalli puupellettikuljetuksille. Apuna selvityksessä käytettiin kahta ...
 • Piekkala, Jenni (2015-04-08)
  Työn tavoitteena on kehittää Vapo Oy:n puupellettien toimitusverkoston kustannustehokkuutta. Työssä tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kustannusten syntyyn toimitusverkostossa sekä keinoja, joiden avulla syntyviin ...
 • Hytönen, Aki (2013-06-05)
  Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää puurakentamisen opetuksen nykytilaa sekä kartoittaa opetushenkilöstön puurakentamisen tietämystä ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tutkimukseen liittyi kyselytutkimus, ...
 • Ijäs, Vesa Juhani (2004-05-12)
  Mistä osatekijöistä syntyy tämän päivän puurakennus ja milloin rakentamista voidaan kutsua puurakentamiseksi tai puuarkkitehtuuriksi? Työssä määriteltiin puun käyttöä, puurakentamista ja puuarkkitehtuuria. Puurakentamisella ...
 • Alanen, Tommi (1990)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää puurakentamisen nykytilanne Suomessa ja antaa toimenpide-ehdotuksia alan edistämiselle tulevaisuudessa. Puurakentamisen käyttökohteet on selvitetty tilastojen ja tutkimuksessa ...
 • Johanson, Noora (2008-09-03)
  Uusi rakennesuunnittelunormi, eurokoodit, tulee korvaamaan Suomessa käytetyn rakentamismääräyskokoelman vuoteen 2010 mennessä. Osa normin mitoitusparametreista ja -tavoista on jätetty kansallisesti valittaviksi. Näin kukin ...
 • Weckroth, Jesse (2006-11-15)
  Työn tarkoitus oli löytää Vuoreksessa sijaitsevalle suunnittelualueelle paikkaan sopiva ratkaisu puurakenteisena toteutettavalle asuinalueelle. Vuores on metsäinen, muusta kaupungista erillään oleva, maastoltaan haasteellinen ...
 • Laurila, Martti (1987)
  Puurakenteisten elementtitalojen suunnittelu on varsin työvoimavaltaista ja osaksi myös rutiininomaista työtä. Eniten työllistäviä kohtia ovat tarjousvaiheen suunnittelu ja suurelementtitekniikkaa käytettäessä elementtis ...
 • Ruismäki, Asko (1993)
  Puun poikkeava käyttäytyminen muihin runkomateriaaleihin verrattuna asettaa sille erityisvaatimuksia varsinkin kosteus- ja paloteknisen käyttäytymisen osalta sekä myöskin ääniteknisesti. Tutkimuksen alussa on esitetty ...
 • Lahtinen, Risto (1984)
  Rakennusalan yleisenä kehityssuuntana on Suomessa parin vuosikymmenen ajan ollut siirtää työtä työmailta tehtaisiin. Teollisesti tuotettavien rakennusosien valmistuksessa päästään parempaan tehokkuuteen ja mittatarkkuuteen ...
 • Vinha, Juha; Korpi, Minna; Kalamees, Targo; Eskola, Lari; Palonen, Jari; Kurnitski, Jarek; Valovirta, Ilkka; Mikkilä, Antti; Jokisalo, Juha (2005)
  Tampereen teknillisen yliopiston talonrakennustekniikan laboratorio ja Teknillisen korkeakoulun LVI-tekniikan laboratorio ovat vuosina 2002–2004 tutkineet kenttämittauskokeilla sadan puurunkoisen pientalon ja kahden ...
 • Vinha, Juha; Käkelä, Pasi; Kalamees, Targo (2003)
  Tutkimuksessa on tarkasteltu Turun Rakennustuote Oy:n kehittämän puurunkoisen seinäelementin eli ’mittaelementin’ kosteusteknistä toimintaa. Seinäelementeissä käytettyjä rakenteita on aikaisemmin tutkittu myös TTY:n ...
 • Mäkitalo, Mikael (2012-05-09)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella puurunkoisten ulkoseinien kosteusteknistä toimivuutta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa Suomessa. Lisäksi työssä määritettiin laskennallisesti seinärakenteiden sisä- ja ...
 • Kuusisto, Kimmo (1996-05-15)
  Tarkoituksena oli kehittää myyntiä tukeva tietojärjestelmä, tavoitteenarelaatiotietokantojen käyttäminen sitoutumatta yksittäiseentietokantatoimittajaan.
 • Nevalainen, Anna-Maria (2010-06-23)
  Diplomityön aiheena on Nurmeksen vanhan Kauppalan kehittäminen, minkä taustalla on EU-rahoitteinen hanke. Hankkeeseen ja työhön kuuluvia Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry:n määrittelemiä aihealueita ovat Kauppalan ...
 • Oikarinen, Pekka (1998-04-15)
  Diplomityön ensisijainen tavoite oli kehittää uusi toimintamalli parantamaan puutaloelementtitehtaan kilpailuetua. Läpäisyajan tutkinnalla oli pääpaino, koska ajan merkitys kasvoi kilpailuetuna tämän vuosikymmenen alussa. ...
 • Väisänen, Taneli (2014-09-03)
  Öljypohjaisille muoveille on pyritty löytämään uusia materiaalivaihtoehtoja, sillä raakaöljyn hinnan nousu on vaikuttanut myös muovien hintoihin. Puumuovikomposiiteissa osa muovista on korvattu puulla, joka on edullinen ...
 • Latvanne, Pekka (2015-06-03)
  Yksi puurakentamisen merkittävimmistä haasteista on rakennusten ääneneristys. Tutkimusten mukaan puurakennusten ääneneristävyysongelmat koetaan haittatekijäksi myös suomalaisten rakennusalan toimijoiden keskuudessa. ...