.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Savolainen, Silja (2008-05-07)
  Suomen radanpitäjä, Ratahallintokeskus (RHK), tekee 4-5 vuoden välein radanpidon ja rautatieliikenteen pitkän aikavälin suunnitelman (PTS). Uusin suunnitelma, Rautatieliikenne 2030, ottaa huomioon radanpidon lisäksi myös ...
 • Salkonen, Riikka (2008-10-08)
  Täsmällisyyden mittaaminen palvelee useita tarkoituksia. Täsmällisyyttä voidaan pitää rautateiden laadun mittarina, täsmällisyysmittaus voi palvella suunnittelua yksittäisissä projekteissa tai koko verkkoa koskettavassa ...
 • Heikkilä, Markus (2006-02-08)
  Korjaushankkeen kohteena on Tampereella sijaitseva VVO Asunnot Oy:n omistama rakennus, Rautatienkatu 12. Talo on rakennettu kolmessa vaiheessa vuosina 1950-1955. Rakennus koostuu kolmesta eri siivestä, joita ovat korkea ...
 • Viitanen, Tuomas (2010-06-02)
  Räätälöidyllä käyttöliittymällä tarkoitetaan käyttöliittymää, jonka käyttäytyminen ja ulkoasu on toteutettu omista lähtökohdista periyttämistä apuna käyttäen. Tällöin ohjelmoija voi halutessaan toteuttaa käyttöliittymän ...
 • Rautee, Jussi (2000-03-15)
  Työn tarkoituksena on mahdollistaa Atex-direktiivin mukaisten koneiden valmistamisen ABB Industry Oy:llä, sekä pyrkiä luomaan malli uusista vähemmän resursseja vievistä tarkastusmenetelmistä.
 • Kujanpää, Jukka (2001-04-11)
  Työssä tarkasteltiin todellisissa soodakattilaolosuhteissa jatkuvatoimisen savukaasujen hiukkasanalysaattorin (RBD-Analysaattori) pitkäaikaista toimintaa ja mittaustuloksia.Kokonaispölypitoisuuksuissa havaittiin suuriakin ...
 • Ahvenlampi, Kari (2004-05-12)
  Puettavassa elektroniikassa on pyrkimys mahdollisimman normaaleihin asusteisiin. Käyttöliittymän toteuttaminen puettavaan elektroniikkaan on kuitenkin haasteellista. Erityisesti kaivataan sopivia näyttötekniikoita, jotka ...
 • Skyttä, Niko (2008-03-05)
  The research discussed issues relating to product costing, re-designing process of a product costing system and general costing information utilization. The main goal was to find an optimal product costing solution for a ...
 • Niinimäki, Jani (2006-05-10)
  AB3:Tiedon tallentamiseen on olemassa useita teknisiä ratkaisuja ja tuotteita. Näihin kuuluvat perinteiset tiedostot, relaatiotietokannat ja oliotietokannat. Kaikissa näissä on omat hyvät puolensa, eikä mikään ole aina ...
 • Lattu, Marjut (2001-12-12)
  Tiivistelmää ei ole saatavilla
 • Lehtonen, Kari (2000-03-15)
  Työ on osa TTKK:n Signaalinkäsittelyn laitoksella toteutettua audiotekniikan tutkimusprojektia, missä tutkitaan digitaaliseen kaiuttimeen soveltuvia digitaalisen signaalinkäsittelyn menetelmiä sekä kehitetään näiden ...
 • Laaksonen, Esko (2008-06-04)
  Langattomien verkkojen käyttö erilaisissa sovelluksissa on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina. Tämä johtuu langattomien tuotteiden halpenemisesta sekä runkoverkkojen yleistymisestä. Langattomien verkkojen dynaamisuutta ...
 • Hakala, Hannu (2000-05-10)
  Työ on osa Suomen Akatemia ja laitoksen yhteistä ModES (Modelling of Dynamical Engineering Systems) -projektia. Diplomityön tavoitteena on kokeellisen tutkimuksen mahdollistavan tutkimussimulaattorin ja testausympäristön ...
 • Seppänen, Pekka (1985)
  Teollisuuslaitoksen tuotannonohjauksen tavoitteena on tuotantokapasiteetin taloudellinen ja tehokas hyväksikäyttö. Tätä varten on pystyttävä jatkuvasti keräämään ja käsittelemään riittävän nopeasti suuri määrä tuotantotietoa. ...
 • Vainionpää Jani-Miikka (2000-08-23)
  Ohjelmointityössä on huomattu, että sama työvaihe joudutaan tekemään monta kertaa. Tämä aiheutuu useiden eri ohjelmistojen käyttämisestä.Diplomityössä tutkittiin uutta ohjelmistoa, jolla yhdistetään useita, perinteisesti ...
 • Silvola, Risto (2006-10-11)
  Tehtaiden automaatiojärjestelmät koostuivat aiemmin erillisistä, ulkomaailmasta eristetyistä tietokoneista, joissa olivat käytössä sovelluskohtaiset käyttöjärjestelmät ja verkkoratkaisut. Nykyään muutos on kohti laajalti ...
 • Arvonen, Tero (2003-06-04)
  Matkapuhelinverkkojen nopea kehittyminen ja laajentuminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa verkkojen valvonta ja hallinta on tullut monimutkaiseksi. Operaattorit tarvitsevat entistä älykkäämpiä toimintojen analysointivälineitä. ...
 • Hannila, Johannes (2008-04-09)
  Globaaleilla markkinoilla menestyminen edellyttää teollisuusyrityksiltä kysynnän mukaan tehokkaasti muunneltavaa tuotantoa sekä kustannustehokkaita ratkaisuja. Tähän pyritään muiden muassa PC-tekniikan sekä Ethernetin ...
 • Rujala, Pasi (1993)
  Ethernet-lähiverkon tuki löytyy nykyisin useasta käyttöjärjestelmästä ja Ethernet-verkkolaitteistojakin on runsaasti tarjolla. Motorolan VMEexec lukeutuu näihin em. käyttöjärjestelmiin. VMEexec on reaaliaikaisten sovellusten ...
 • Saarinen, Salla-Leena (2003-03-12)
  Diplomityössä tarkasteltiin reaaliaikaisessa sähkötaseen hallinnassa käytettävien mittausten kannattavuutta tasevastaavan ja sen avoimessa toimituksessa olevien sähkömarkkinaosapuolien kannalta. Tarkastelun lähtökohtana ...