.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hannikainen, Samppa (2009-06-03)
  My thesis work started in 2004 as a part of an EU-funded ALMA-project called "Kylä-kyllä!". Eighteen villages participated in the project which studied the usage of interactive planning methods in rural areas. This thesis ...
 • Väkiparta, Jorma (1993)
  Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa simulointiohjelman avulla polttoaineen jakelumittarin hydraulijärjestelmä. Simulointimallilla selvitettiin, vaikuttavatko huoltoaseman mittarikentän ominaisuudet, kuten imukorkeus, ...
 • Urponen, Markus (1991)
  Leijukerrospolttomenetelmä on kehitetty parantamaan fossiilisista polttoaineista saatavaa hyötysuhdetta ja vähentämään erilaisia päästöjä, joita palaminen aiheuttaa. Vaikka viides ydinvoimala on erittäin ajankohtainen ja ...
 • Nissilä, Matti (2012-08-15)
  Kansainvälisten ennusteiden mukaisesti maailman energiankulutus jatkaa kasvuaan ja fossiiliset energialähteet ovat merkittävässä roolissa vielä pitkään, vaikka niiden käyttöön tiedetään liittyvän vakavia ympäristöhaittoja. ...
 • Riihimäki, Leena (2008-09-03)
  Polttolaitosten ympäristövaikutuksia maaperään, vesistöihin ja ilmakehään rajoitetaan lainsäädännöllä ja muilla ohjauskeinoilla. Ympäristönsuojelulakiin perustuva ilmansuojelulainsäädäntö asettaa ehtoja ilmanlaadulle, ...
 • Iiponen, Juha (1986)
  Toimitusaikakilpailun kiihtyessä on tuotannon pystyttävä valmistamaan tuotteet yhä lyhyemmässä ajassa. Termisen leikkauksen läpimenoajan lyhentämiseksi ja leikattujen kappaleiden laadun parantamiseksi hankittiin kohdeyrityksen ...
 • Valden, Matti (1982)
  Työssä on tutkittu voiteluöljyn suodatinten ja imuilman suodatinten koestusta varten suodatuksen ja suodatettavien hiukkasten keskinäistä riippuvuutta. Tavoitteena on mahdollisimman luotettavan koestusmenetelmän ja sitä ...
 • Paatola, Tiiu (1999-10-13)
  Työssä kehitettiin kahdesta erityyppisestä biohajoavasta materiaalista komposiitteja, joille pyrittiin saamaan aikaan jänteen kaltainen mekaaninen käyttäytyminen. Työssä perehdyttiin hydrofiilisen Polyactive-polymeerin ja ...
 • Erkkilä, Paula (2002-12-11)
  Filamenttilangan liistauksessa erillään olevat filamentit liimataan loimiliisterin avulla yhdeksi filamentiksi kudonnan rasituksia vastaan. Loimiliisteri poistetaan kankaasta esikäsittelyvaiheessa ennen kankaan valkaisua ...
 • Hakomäki, Sanna (2008-11-05)
  Työn tavoitteena oli polyamidoamiiniepikloorihydriini-märkälujahartsin (PAAE-hartsi) synteesin kehittäminen kohdeyrityksessä. Työssä vertailtiin pohjapolymeerin valmistuksessa kahta katalyyttiä sekä lopputuotteen valmistuksessa ...
 • Järvinen, Satu (2000-03-15)
  PAH-yhdisteillä saastuneen maaperän kompostoitumisaika on osoittaustunut pitkäksi, ollen 1,5-2 vuotta. Tavoitteena oli PAH-yhdisteillä sastuneen maan kompostoinnin tehostaminen niin, että käsittelyaika saadaan lyhennettyä. ...
 • Harmanen, Juhana (2013-09-04)
  Different programming languages are used to solve different problem domains. Front-end code standards and best practices are used to separate presentation, content and behavior. Architectural approaches like three-tier ...
 • Aromaa, Heini (2010-10-06)
  Polykaprolaktoni (PCL) on laajasti tunnettu biohajoava polymeeri, jota on käytetty muun muassa lääkeluovutuslaitteiden materiaalina. Kirjallisuudesta löytyy useita tutkimuksia koskien PCL:a, joten sen ominaisuuksia ...
 • Välimaa, Tero (1993)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ekstruusiopolymeraatiolla poly-L-laktidikuitua, joka soveltuu absorboituvaksi kirurgiseksi ommellangaksi. Kuidun lähtölujuuden tuli olla saman tyylisten kaupallisten ommellankojen ...
 • Petänen, Katja (2002-03-13)
 • Hakala, Kati (1999-09-08)
  Liimojen, muovien ja kiinnitteiden kovettumisen seurannalla ja hallinnalla on suuri merkitys. Työssä kehitettiin yksinkertainen menetelmä kovettumisen määrittämiseksi. Fluoresenssimittauksilla pyrittiin seuramaan kolmen ...
 • Jyrkiäinen, Kai (2014-12-03)
  Betonisandwich-seinäelementit ovat olleet suosittuja vuosikymmenien ajan talonrakentamisessa Suomessa. Energiansäästötavoitteet, rakenteiden pitkäaikaiskestävyys ja ulkonäölliset tekijät ovat ohjanneet elementtien kehittämistä. ...
 • Keskinen, Lassi (2015-08-12)
  Polymeeripohjaiset palo-ovet ovat ovia, jotka pystyvät rajaamaan paloa yhdessä ovea ympäröivän seinän kanssa. Työn tavoitteena oli löytää uusi palo-ovirakenne jolla saavutettaisiin referenssimateriaalia paremmat ...
 • Johansson, Laura (2011-09-07)
  Tässä työssä tarkoituksena oli optimoida ekstruusiolla valmistettavan muovituotteen raaka-aine lisäämällä siihen erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia lisä- ja täyteaineita. Lisäksi ekstruusion prosessointiparametrit ja ...
 • Ouninkorpi, Timo (1985)
  Työn tarkoituksena oli tutkia suurimolekyylipainoisillapolymeereillä sekä niiden ja perinteisen lyhytketjupehmittimen seoksilla pehmitetyn PVC:n käyttäytymistä suulakepuristuksessaja selvittää extrudoitujen kalvojen ...