.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Riihimäki, Leena (2008-09-03)
  Polttolaitosten ympäristövaikutuksia maaperään, vesistöihin ja ilmakehään rajoitetaan lainsäädännöllä ja muilla ohjauskeinoilla. Ympäristönsuojelulakiin perustuva ilmansuojelulainsäädäntö asettaa ehtoja ilmanlaadulle, ...
 • Iiponen, Juha (1986)
  Toimitusaikakilpailun kiihtyessä on tuotannon pystyttävä valmistamaan tuotteet yhä lyhyemmässä ajassa. Termisen leikkauksen läpimenoajan lyhentämiseksi ja leikattujen kappaleiden laadun parantamiseksi hankittiin kohdeyrityksen ...
 • Valden, Matti (1982)
  Työssä on tutkittu voiteluöljyn suodatinten ja imuilman suodatinten koestusta varten suodatuksen ja suodatettavien hiukkasten keskinäistä riippuvuutta. Tavoitteena on mahdollisimman luotettavan koestusmenetelmän ja sitä ...
 • Paatola, Tiiu (1999-10-13)
  Työssä kehitettiin kahdesta erityyppisestä biohajoavasta materiaalista komposiitteja, joille pyrittiin saamaan aikaan jänteen kaltainen mekaaninen käyttäytyminen. Työssä perehdyttiin hydrofiilisen Polyactive-polymeerin ja ...
 • Erkkilä, Paula (2002-12-11)
  Filamenttilangan liistauksessa erillään olevat filamentit liimataan loimiliisterin avulla yhdeksi filamentiksi kudonnan rasituksia vastaan. Loimiliisteri poistetaan kankaasta esikäsittelyvaiheessa ennen kankaan valkaisua ...
 • Hakomäki, Sanna (2008-11-05)
  Työn tavoitteena oli polyamidoamiiniepikloorihydriini-märkälujahartsin (PAAE-hartsi) synteesin kehittäminen kohdeyrityksessä. Työssä vertailtiin pohjapolymeerin valmistuksessa kahta katalyyttiä sekä lopputuotteen valmistuksessa ...
 • Järvinen, Satu (2000-03-15)
  PAH-yhdisteillä saastuneen maaperän kompostoitumisaika on osoittaustunut pitkäksi, ollen 1,5-2 vuotta. Tavoitteena oli PAH-yhdisteillä sastuneen maan kompostoinnin tehostaminen niin, että käsittelyaika saadaan lyhennettyä. ...
 • Harmanen, Juhana (2013-09-04)
  Different programming languages are used to solve different problem domains. Front-end code standards and best practices are used to separate presentation, content and behavior. Architectural approaches like three-tier ...
 • Aromaa, Heini (2010-10-06)
  Polykaprolaktoni (PCL) on laajasti tunnettu biohajoava polymeeri, jota on käytetty muun muassa lääkeluovutuslaitteiden materiaalina. Kirjallisuudesta löytyy useita tutkimuksia koskien PCL:a, joten sen ominaisuuksia ...
 • Välimaa, Tero (1993)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ekstruusiopolymeraatiolla poly-L-laktidikuitua, joka soveltuu absorboituvaksi kirurgiseksi ommellangaksi. Kuidun lähtölujuuden tuli olla saman tyylisten kaupallisten ommellankojen ...
 • Petänen, Katja (2002-03-13)
 • Hakala, Kati (1999-09-08)
  Liimojen, muovien ja kiinnitteiden kovettumisen seurannalla ja hallinnalla on suuri merkitys. Työssä kehitettiin yksinkertainen menetelmä kovettumisen määrittämiseksi. Fluoresenssimittauksilla pyrittiin seuramaan kolmen ...
 • Jyrkiäinen, Kai (2014-12-03)
  Betonisandwich-seinäelementit ovat olleet suosittuja vuosikymmenien ajan talonrakentamisessa Suomessa. Energiansäästötavoitteet, rakenteiden pitkäaikaiskestävyys ja ulkonäölliset tekijät ovat ohjanneet elementtien kehittämistä. ...
 • Keskinen, Lassi (2015-08-12)
  Polymeeripohjaiset palo-ovet ovat ovia, jotka pystyvät rajaamaan paloa yhdessä ovea ympäröivän seinän kanssa. Työn tavoitteena oli löytää uusi palo-ovirakenne jolla saavutettaisiin referenssimateriaalia paremmat ...
 • Johansson, Laura (2011-09-07)
  Tässä työssä tarkoituksena oli optimoida ekstruusiolla valmistettavan muovituotteen raaka-aine lisäämällä siihen erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia lisä- ja täyteaineita. Lisäksi ekstruusion prosessointiparametrit ja ...
 • Ouninkorpi, Timo (1985)
  Työn tarkoituksena oli tutkia suurimolekyylipainoisillapolymeereillä sekä niiden ja perinteisen lyhytketjupehmittimen seoksilla pehmitetyn PVC:n käyttäytymistä suulakepuristuksessaja selvittää extrudoitujen kalvojen ...
 • Nikkola, Juha (2014-10-31)
  Composites and hybrid materials are new material combinations which can provide added value for existing products or create novel multifunctional properties. This thesis aimed at fabricating and modifying thin-film composites ...
 • Myllymäki, Hanna (2002)
  This Master of Science Thesis is one part of the project to set up development work of polymeric optical fibres (POF) in the Institute of Fibre Materials Science at Tampere University of Technology. The aim of this study ...
 • Polishchuk, Anna V.; Karaseva, Emilya T.; Emelina, Tatyna B.; Cramariuc, Oana; Karasev, Vladimir E. (2011-07-13)
  Electronic absorption, luminescence, IR and Raman spectra of polymorphous forms of fluoroquinolones were investigated. Assignment of the band maxima due to π→π* and n→π* electronic transitions were done. The structural ...
 • Mäkelä, Tuomo (2006-01-18)
  AB3:Työssä käsitellään polynomipohjaista kaiunkumousta matkapuhelinkäyttöä varten, akustisen kaiun syntyä sekä sen mallintamista ja poistamista signaalinkäsittelyn menetelmin.Työssä käsitellään adaptiivisen suodatuksen ...