.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mikkola, Hannu (1990)
  Yksinkertainen tapa suojata tiedonsiirtoväylä siten, että ulkopuoliset evät voi sekaantua väylällä tapahtuvaan tietoliikenteeseen on salakirjoittaa lähetettävä tieto. Vastaanottaja voi luonnollisesti avata viestin vain, ...
 • Äijälä, Markku (1999-01-13)
  Työssä on tehty kysely liikuntatiloista huolehtiville heidän käsityksistään lattiapinnoitteen vaurioitumisesta. Lisäksi työhön sisätyy kehitetty testi, jolla voidaan simuloida mailan vaikutusta lattiapinnotteisiin. ...
 • Sillanpää, Jarmo (2007-02-14)
  Euroopan Unionin tavoitteena on avoimet sähkön sisämarkkinat. Markkinoiden avautuminen on osittain kesken, mutta muutos on jo muuttanut toimintaympäristöä voimakkaasti. Sähköpörsseistä on tullut keskeisiä markkinapaikkoja, ...
 • Reunanen, Timo (1994)
  Työn tavoitteena oli laatia kohdeyrityksen keskijänniteverkon yleissuunnitelma vuoteen 2010. Työssä laskettiin verkon sähkötekninen tila ja tarkasteltiin saneeraustarvetta, määritettiin verkon luotettavuustekninen tila ...
 • Pentti, Matti (1981)
  Uusissa betoninormeissa on sallittu kahden perusteiltaan ja laskentarutiineiltaan erilaisen mitoitusmenetelmän vaihtoehtoinen käyttö. Menetelmät antavat toisistaan poikkeavia mitoitustuloksia. Työn alkupuolella on selvitetty ...
 • Mäkinen, Pirjo (1983)
  Salon kaupunginkirjasto on sijoitettu kaupungin ydinkeskustaan säilytettävien puurakennusten keskelle. Kirjastoon on hyvät yhteydet sekä ajoneuvoväylältä että kevyen liikenteen väylältä. Kirjasto ja vanhaan rakennukseen ...
 • Laukkanen, Mikko (1999-11-10)
  Työ perustuu Salon kulttuuri- ja kongressikeskuksen yleisenarkkitehtuurikilpailun ohjelmaan. Ehdotus osallistui kilpailuun nimimerkillä"kuori". Kuori jakautuu tasajakoisesti lasista. Tekijän mukaan"kuultava maitolasi ...
 • Sipinen, Ari (1999-09-15)
  Työ perustuu arkkitehtuurikilpailun aiheeseen, jossa Salon keskustaanrakennetaan kulttuuri- ja kongressikeskus sekä laajennetaan hotellia.Tekijä on pyrkinyt jäsentämään rakennusosat suhteiltaan harmonisiksija mittakaavaltaan ...
 • Parkkali, Tuula (1982)
  Työn tarkoituksena oli häiriötilanteiden kartoitus ja prosessianalyysi. Tehtävää käsiteltiin kartoittamalla häiriötilanteiden syntyä ensin kirjallisuustutkimuksella. Sitten esiteltiin tutkittavan voimalaitoksen normaali ...
 • Haapala, Jari (1990)
  Työn tarkoituksena on ollut luoda viihtyisää, mielenkiintoista ja toimivaa kaupunkiympäristöä Tampereen Kalevan alueelle, jota rajaavat Kalevankirkko, Teiskontie ja Sammonkatu. Tavoitteita ovat olleet jalankulku- ja ...
 • Järvinen, Tommi (1993)
  Sammutetun verkon maasulkuvirta on huomattavasti pienempi kuin vastaavan maasta erotetun verkon. Pienempi maasulkuvirta taas helpottaa maadoitusten rakentamista sähköturvallisuusmääräysten mukaisiksi. Toisaalta pienempi ...
 • Kokkola, Jarmo (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli tarkastella tutkitun yrityksen yhtä tuoteperhettä ja löytää parannusehdotuksia, jotta projektikohtainen räätälöinti yksinkertaistuisi. Lähtökohtana oli löytää kohteita, joissa tehdään arvoa ...
 • Ristimäki, Jyrki (2006-12-05)
  Awareness of adverse health effects of urban aerosols has increased general interest in aerosol sources. As diesel engines are one significant urban anthropogenic particle source, diesel aerosols have been under intense ...
 • Syrjälä, Ville; Valkama, Mikko (2010)
  This paper addresses the sampling jitter estimation and cancellation task in direct RF sub-sampling type radios. The proposed jitter estimation method is based on carefully injecting or superimposing an additional known ...
 • Syrjälä, Ville; Valkama, Mikko (2009)
  The sampling jitter is particularly problematic in systems where high-frequency signals are sampled. This paper addresses the sampling jitter estimation and cancellation task in the direct RF sub-sampling type radio ...
 • Syrjälä, Ville; Lehtinen, Vesa; Valkama, Mikko (2012)
  This article addresses some implementation challenges in the potentially very energy-efficient charge sampling radios. Alternative ways to implement charge sampler in charge sampling radio are considered, and the impacts ...
 • Salminen, Aaro Valtteri (2011-12-07)
  Acinetobacter baylyi sp. ADP1 is a nutritionally versatile bacterial strain capable of natural transformation and homologous recombination. It has a unique metabolism, as it is capable of using a vast collection of compounds ...
 • Silvennoinen, Matti (2001-12-13)
  Työ sisältää laajennussuunnitelman lisäksi Suomen ensimmäisen työväenopiston syntyvaiheet ja kehityksen 1800-luvun lopulta kohti omaa rakennusta, joka valmistui 1962, kun Sampolan kansalaiskoulu ja työväenopisto vihittiin ...
 • Mantila, Ari (1985)
  Jäykkien lämmöneristeiden käytön yleistyessä sandwich-rakenteissa on syntynyt tarve hyödyntää ydinkerroksen lujuus- ja jäykkyysominaisuuksia. Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia siirtää betonisten kuorikerrosten välisiä ...
 • Tasanen, Ilkka (1990)
  Tutkimuksen aikana mitattiin ja tuotettiin Tampereella vanhoista,lähinnä tehdaskiinteistöistä mittatarkkoja piirustuksia kiinteistöjen saneerauksen suunnittelua varten. Mittauksissa tuotettiin pääasiassa elektronisen ...