.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Järvenpää, Sanna (1997-03-19)
  Tavoitteena oli tuotteistaa pitkänipin hydraulijärjestelmät eli muuttaa netuotekehitystuotteesta tavalliseksi projektituotteeksi. /Kir10
 • Vörgren, Sampo (2002-01-16)
  Työn tavoitteena on kehittää paperikoneen puristinosan pitkänippiuusintoihin liittyen modulaarinen konstruktio, jota pystytään soveltamaan erityyppisten puristinuusintojen yhteydessä. Työssä selvitetään myös uusintojen ...
 • Oksanen, Pasi (1993)
  Tämä työ on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun tuotantotekniikan laitoksella. Lähtökohtana on ollut laitoksella toimiva akkreditoitu kalibrointilaboratorio K03 ja sen mittausmenetelmien kehittäminen ja menetelmäkohtaisten ...
 • Jauhiainen, Vesa (2006-02-08)
  Paperiteollisuudessa koneiden vioista aiheutuvat seisonta-ajat tulevat erittäin kalliiksi. Hyvän käyttövarmuuden saavuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa koneiden monimutkaisuuden takia. Yhdenkin komponentin vika aiheuttaa ...
 • Murtola, Mikko (2008-06-04)
  Kiristynyt kilpailutilanne ja koventuneet ulkopuoliset vaatimukset pakottavat yrityksiä toimimaan suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Pk-yrityksille pieni koko on niin talouden kuin henkilöstöresurssien ...
 • Heikkilä, Jussi (2015-06-03)
  Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen ja tiivis esitys yrityksen toiminnasta sisältäen ne ajatukset ja toimet, joilla yritys hallitsee valitsemaansa liiketoiminta-aluetta. Siitä ilmenevät strategia, yrityksen menestystekijät, ...
 • Kalli, Arttu (2010-05-05)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka pk-yrityksen myyntiprosessin johtamista voitaisiin kehittää. Prosessin johtamisen kehittämistä tutkittiin case-yrityksen kautta teemahaastattelulla. Jotta prosessia ja sen ...
 • Haavisto, Matti (1993)
  Euroopan yhdentyminen asettaa vaatimuksia kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten laatujärjestelmien toimivuudelle ja yhdenmukaisuudelle. Nämä vaatimukset välittyvät suoraan myös yritysten osatoimittajille. Lisäksi ...
 • Koskinen, Kaj (1995-06-07)
  Diplomityössä on lähdetty liikkeelle siitä yleisesti tunnetusta ajatuksesta, ettei ole olemassa tekijää tai tekijäryhmää, joka selittäisi yritysten onnistumisen tai epäonnistumisen tuotekehitysprosessin hallinnassa. Näin ...
 • Järvinen, Miika (2014-02-05)
  Plagioinnin järjestelmällinen tunnistaminen suuresta määrästä lähdekooditiedostoja on vaikeaa. Se vaatii kaikkien tarkasteltavana olevien lähdekooditiedostojen vertaamista toisiinsa, josta muodostuu jo pienillä tiedostomäärillä ...
 • Marjamäki, Jaakko (2011-06-08)
  Planeettavaihteissa kuormitusten kasvu lisää voitelun merkitystä. Voitelun parantaminen tarkoittaa siirtymistä kokonaan painevoiteluun, jolloin voiteluainetta saadaan suurempia määriä voitelukohteisiin. Tässä työssä ...
 • Kalliokoski, Antti (2009-04-08)
  Planeettavaihde on eräs hammaspyörävaihteen rakennemuoto. Työn tavoitteena on vaihteiston ja hammastuksen aiheuttaman herätteen mallinnus ja analysointi. Herätteet aiheuttavat värähtelyä ja melua ympäristöön. Lisäksi työhön ...
 • Rosi, Juha (1982)
  Työ on osa tutkimussuunnitelmasta kiilahihnadifferentiaalivariaattorin kehittäminen. Työn tarkoituksena on kirjallisuustutkimuksen avulla etsiä helppokäyttöisiä keinoja planeettavaihteiden tehovirtojen ja edelleen ...
 • Alho, Pekka; Mattila, Jouni; Hahto, Antti; Aha, Liisa (2011-06-10)
  The experimental ITER fusion reactor will feature a number of remote handling (RH) systems that perform maintenance and replacement operations in the reactor. RH control systems must be fail-safe and recoverable, since no ...
 • Marandu, Sabas T. (1984)
  The subject matter of this thesis is presented in three parts which are summarized below: - Part one examines the fundamental aspects in the planning of multipurpose water projects - part two is a review of the planning ...
 • Vilkki, Jarkko (2010-07-02)
  Verkot, joissa MPLS-tekniikkaa (Multi Protocol Label Switching) käytetään pakettien reitittämiseen, kasvavat jatkuvasti yhä suuremmiksi ja toiminnallisuus, jota verkoissa tarvitaan, monipuolistuu koko ajan. Tämän syyn ...
 • Hanna, Ambedirhan (1992)
  Surface water requires proper treatment to become esthetically acceptable and bacteriological safe drinking water. Coagulation and flocculation are water treatment processes commonly used to remove particles causing tubidity ...
 • Harju, Janne Herman (2015-01-14)
  Isojen laitosten informaation rakenne on usein hankala ihmisen hahmottaa silloin, kun kaikki tieto on yhdessä listassa. Jotta laitoksen informaatiosta saadaan parempi kokonaiskuva, tarvitsee se mallintaa jollakin tekniikalla. ...
 • Becker, Jochen (1998-04-15)
  Diplomityö kartoitta erään tähän yhteyteen liittyvän saksalais-suomalaisen tutkimus-projektin suunnitteluvaiheita. Projektin puitteissa on määrä rakentaa nuorille perheille suunnattuja korkeatasoisia asuintaloja suhteellisen ...
 • Oikari, Risto (1996-05-15)
  Työssä on tutkittu plasma-avusteisen online-menetelmän soveltuvuuttaraskasmetallipäästöjen mittaamiseen paineistetuista poltto- jakaasutusprosessista.