.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lukkarinen, Harri (1997-04-16)
  Betonin karbonatisoitumisen käynnistämä raudoitteen korroosio on yksibetonirakenteen käyttöikää lyhentävä tekijä. Työ liittyy laajempaan betonirakenteiden käyttöikätutkimukseen. Tutkimuksen mukaan raudoitteenkorroosionsu ...
 • Paasikivi-Poutanen, Iina (1984)
  Diplomityössä on tarkasteltu suojelukaavan, Vanhan Rauman asemakaavan, kaupunkikuvallista näkemystä ja suojelutavoitteen sisältöä. Toiseksi on esitelty täydennysrakentamisen arkkitehtonisia lähestymistapoja ja näistä ...
 • Väinölä, Janne (2008-05-07)
  Työn tavoitteena oli suunnitella Raumalla kauppakeskuksen vesikatto- ja räystäsrakenteet sekä paneutua tarekmmin niiden toimintaan. Toisena tavoiteena oli luoda kohdeyritykselle valmiita rakennedetaljeja vesikatto- ja ...
 • Tammi, Mervi (2001-03-14)
  Diplomityön aihe on Rauman Seminaarinmäki. Työ liittyy aika ja ajankohtaisuus kaupunkiympäristön parantamisessa -projektiin, jossa tutkittiin Rauman ja Porin kaupunkeja ja niiden reuna-alueita. Lähtökohtana työlle oli ...
 • Mäki, Pekka (2001-05-30)
  Työn aiheena on vanha rautatehtaan kortteli, johon sijoitetaan Åbo Akademin humanistinen tiedekunta. Se perustuu kutsukilpailuvoittoon vuodelta 1997.Kortteli sijaitsee Turussa Piispankadun Tehtaankadun, Kasarmikadun ja ...
 • Myllymäki, Mikko (2015-09-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Suomen rautateiden henkilöliikenteen nykytilaa ja arvioida rautateiden henkilöliikenteen kysyntään vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään eri kotimaisten toimijoiden ...
 • Mali, Jouni (1999-02-10)
  Työ liittyy TTKK:n geotekniikan laboratorion poraamalla asennettaviapaaluja koskevaan tutkimukseen. Tavoitteena oli etsiä yksinkertainenmitoitusmenetelmä kaksoisputkipaaluperutuksen suunnittelemiseksi.
 • Reinivaara, Riku (1992)
  Valtionrautateiden uudet turvalaitejärjestelmät rakennetaan pääasiassa tietokonepohjaisina. Työssä pyritään luomaan yhtenäinen optimaalinen malli erikokoisille virransyöttöjärjestelmille. UPS-laitteiden kahdennuksen tarpeen ...
 • Saarinen, Laura (1997-05-14)
  Työ on maankäyttöön liittyvä suunnitelma Vaasan keskustan rautatieympäristöön.
 • Granqvist, Jani (1998-02-11)
  Tutkimuksessa tarkastellaan jätehuoltoalan tämän hetkistä ja tulevaa tilaa Suomessa sekä uusien rautatiekuljetuksiin tukeutuvien hyötyjätteiden kerätys- ja kuljetusjärjestelmien mahdollisuuksia kierätysalalla. Yksi työn ...
 • Savolainen, Silja (2008-05-07)
  Suomen radanpitäjä, Ratahallintokeskus (RHK), tekee 4-5 vuoden välein radanpidon ja rautatieliikenteen pitkän aikavälin suunnitelman (PTS). Uusin suunnitelma, Rautatieliikenne 2030, ottaa huomioon radanpidon lisäksi myös ...
 • Salkonen, Riikka (2008-10-08)
  Täsmällisyyden mittaaminen palvelee useita tarkoituksia. Täsmällisyyttä voidaan pitää rautateiden laadun mittarina, täsmällisyysmittaus voi palvella suunnittelua yksittäisissä projekteissa tai koko verkkoa koskettavassa ...
 • Heikkilä, Markus (2006-02-08)
  Korjaushankkeen kohteena on Tampereella sijaitseva VVO Asunnot Oy:n omistama rakennus, Rautatienkatu 12. Talo on rakennettu kolmessa vaiheessa vuosina 1950-1955. Rakennus koostuu kolmesta eri siivestä, joita ovat korkea ...
 • Viitanen, Tuomas (2010-06-02)
  Räätälöidyllä käyttöliittymällä tarkoitetaan käyttöliittymää, jonka käyttäytyminen ja ulkoasu on toteutettu omista lähtökohdista periyttämistä apuna käyttäen. Tällöin ohjelmoija voi halutessaan toteuttaa käyttöliittymän ...
 • Rautee, Jussi (2000-03-15)
  Työn tarkoituksena on mahdollistaa Atex-direktiivin mukaisten koneiden valmistamisen ABB Industry Oy:llä, sekä pyrkiä luomaan malli uusista vähemmän resursseja vievistä tarkastusmenetelmistä.
 • Kujanpää, Jukka (2001-04-11)
  Työssä tarkasteltiin todellisissa soodakattilaolosuhteissa jatkuvatoimisen savukaasujen hiukkasanalysaattorin (RBD-Analysaattori) pitkäaikaista toimintaa ja mittaustuloksia.Kokonaispölypitoisuuksuissa havaittiin suuriakin ...
 • Ahvenlampi, Kari (2004-05-12)
  Puettavassa elektroniikassa on pyrkimys mahdollisimman normaaleihin asusteisiin. Käyttöliittymän toteuttaminen puettavaan elektroniikkaan on kuitenkin haasteellista. Erityisesti kaivataan sopivia näyttötekniikoita, jotka ...
 • Skyttä, Niko (2008-03-05)
  The research discussed issues relating to product costing, re-designing process of a product costing system and general costing information utilization. The main goal was to find an optimal product costing solution for a ...
 • Niinimäki, Jani (2006-05-10)
  AB3:Tiedon tallentamiseen on olemassa useita teknisiä ratkaisuja ja tuotteita. Näihin kuuluvat perinteiset tiedostot, relaatiotietokannat ja oliotietokannat. Kaikissa näissä on omat hyvät puolensa, eikä mikään ole aina ...
 • Lattu, Marjut (2001-12-12)
  Tiivistelmää ei ole saatavilla