.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ristimäki, Jyrki (2006-12-05)
  Awareness of adverse health effects of urban aerosols has increased general interest in aerosol sources. As diesel engines are one significant urban anthropogenic particle source, diesel aerosols have been under intense ...
 • Syrjälä, Ville; Valkama, Mikko (2010)
  This paper addresses the sampling jitter estimation and cancellation task in direct RF sub-sampling type radios. The proposed jitter estimation method is based on carefully injecting or superimposing an additional known ...
 • Syrjälä, Ville; Valkama, Mikko (2009)
  The sampling jitter is particularly problematic in systems where high-frequency signals are sampled. This paper addresses the sampling jitter estimation and cancellation task in the direct RF sub-sampling type radio ...
 • Syrjälä, Ville; Lehtinen, Vesa; Valkama, Mikko (2012)
  This article addresses some implementation challenges in the potentially very energy-efficient charge sampling radios. Alternative ways to implement charge sampler in charge sampling radio are considered, and the impacts ...
 • Salminen, Aaro Valtteri (2011-12-07)
  Acinetobacter baylyi sp. ADP1 is a nutritionally versatile bacterial strain capable of natural transformation and homologous recombination. It has a unique metabolism, as it is capable of using a vast collection of compounds ...
 • Silvennoinen, Matti (2001-12-13)
  Työ sisältää laajennussuunnitelman lisäksi Suomen ensimmäisen työväenopiston syntyvaiheet ja kehityksen 1800-luvun lopulta kohti omaa rakennusta, joka valmistui 1962, kun Sampolan kansalaiskoulu ja työväenopisto vihittiin ...
 • Mantila, Ari (1985)
  Jäykkien lämmöneristeiden käytön yleistyessä sandwich-rakenteissa on syntynyt tarve hyödyntää ydinkerroksen lujuus- ja jäykkyysominaisuuksia. Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia siirtää betonisten kuorikerrosten välisiä ...
 • Tasanen, Ilkka (1990)
  Tutkimuksen aikana mitattiin ja tuotettiin Tampereella vanhoista,lähinnä tehdaskiinteistöistä mittatarkkoja piirustuksia kiinteistöjen saneerauksen suunnittelua varten. Mittauksissa tuotettiin pääasiassa elektronisen ...
 • Macharia, Lucy (1992)
  Kibera is a roughly 250 km2 squatter settlement about 7 km from downtown Nairobi. The population is about 450 000 people, and the population density is 180 000 per km2. The houses are made of temporary materials. The area ...
 • Jaakkola, Janne (1998-02-11)
  Työn tavoitteena oli tutkia, miten kuumahierrepohjaisen sanomalehtipaperin valonsirontakerrointa voitaisiin parantaa tärkempien lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien heikentymättä. Lisäksi oli tavoitteena etsiä vaihtoehtoisia ...
 • Miettinen, Leena (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin kahden sanomalehtipaperityypin eroavaisuuksia pölyävyyden ja lujuuden suhteen etsien optimaalista paperia ajettavuusongelmien välttämiseksi.
 • Hyttinen, Tanja (2007-04-18)
  Jäteveden johtaminen saostuskaivojen kautta avo-ojaan tai muualle ympäristöön on edelleen yleinen käytäntö haja-asutusalueilla. Vuoden 2004 alusta voimaan astuneen hajajätevesiasetuksen tähden saostuskaivot eivät enää riitä ...
 • Vallius, Sampo (2009-06-03)
  The traditional ski resort business has come to a turning point. The climate change, changes in consumer habits, the common growth of environmental awareness, as well as the tough competition, are at the moment the biggest ...
 • Uhlmann, Stefan; Kiranyaz, Serkan; Ince, Turker; Gabbouj, Moncef (2011-09)
 • Häkkinen, Reijo (1982)
  Tämän työn tavoite on selvittää Nurmeksen pohjoispuolella sijaitsevan Saramojoen vesistön säännöstelytarpeita ja -mahdollisuuksia. Työn yleissuunnitelmatasoisesta luonteesta johtuen esitys on lähinnä kartoittava ja suuntaa ...
 • Laisi, Vesa (1982)
  Työssä on tutkittu GTO-tyristorin soveltuvuutta sarjaankytkentään sekä ohjaus- ja suojauspiirejä sarjaankytkennässä. Aluksi luodaan katsaus GTO-tyristorin ominaisuuksiin: GTO-tyristori on nelikerroskomponentti, jota voidaan ...
 • Pietilä, Timo (1994)
  Tässä diplomityössä on selvitetty sarjakondensaattorin käyttömahdollisuuksia keskijänniteverkossa. Työssä on käsitelty sarjakompensoinnin perusteoriaa, suojausratkaisuja sekä ongelma-alueita. Teoriaa on sovellettu käytännön ...
 • Soukkala, Raimo (2004-05-12)
  Voimansiirtolinjan yhteyteen lisätään sarjakompensoinnissa laitteisto, jota kutsutaan sarjakondensaattoriparistoksi. Se suojataan omalla suojausjärjestelmällään mahdollisten häiriötilanteiden varalta. Suojauksen toteuttamiseksi ...
 • Rissanen, Janne (2004-05-12)
  Sarjakondensaattoriparisto kytketään sarjaan siirtojohdon kanssa, joten pariston läpi kulkee sama virta kuin siirtojohdonkin läpi. Taloudellisista syistä paristoa ei mitoiteta johdon suurimman mahdollisen vikavirran mukaan ...
 • Partanen, Juuso (2013-11-08)
  Kahden laitteen välistä sarjamuotoista tiedonsiirtoa voidaan tutkia sarjaliikenneanalysaattorilla. Sarjaliikenneanalysaattori kaappaa tutkittavien laitteiden välillä kulkevat signaalit myöhempää käyttöä ja analysointia ...