.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Valtonen, Mari (2000-12-13)
  Tässä työssä on käsitelty lyhyesti simuloinnin käyttöä ruiskuvalussa sekä sen merkitystä prosessin kannalta. Työssä on tarkasteltu myös ruiskuvalukappaleen kutistumiseen ja vääntyilyyn vaikuttavia tekijöitä sekä niiden ...
 • Välipakka, Elina (2004-05-12)
  TARKOITUS: Tutkittiin ruiskuvaluprosessin eri parametrien muutosten vaikutusta kappaleen mikrorakenteeseen. MENETELMÄ: Rakennemuutoksia selvitettiin kahden morfologisesti erilaisen materiaalin osalta. Toinen materiaaleista ...
 • Halima, Tommi (1999-09-08)
  TTKK:n muovitekniikan laitoksella on tarkoituksena käynnistää ruiskuvalukappaleiden tietokoneavusteinen suunnittelu. Tätä varten on hankittu laitokselle I-DEAS Master Series 6.0 -mekaniikkasuunnitteluohjelmisto ja siihen ...
 • Harjunpää, Kimmo (1990)
  Diplomityössä tutkittiin ruiskuvalumuotin täyttymisen simulointia. Muotintäyttyminen ja siinä esiintyvät häiriöt on tärkein ruiskuvalukappaleen laatuun vaikuttava tekijä. Nykyisillä kaupallisesti saatavilla olevilla ...
 • Väätäinen, Otto (1992)
  Tämä diplomityö on osa ruiskuvalun laatuasioita tutkivaa projektia, jossa vertaillaan erilaisia kaupallisia ruiskuvalun simulointiin tarkoitettuja ohjelmia ja tutkitaan niiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia löytää tuotteen ...
 • Vesanto, Heli (2000-02-09)
  Työ on osa Tekesin Rapid-hanketta. Tutkittavina kappaleina olivat kohdeyrityksen kaukosäädin, Campus-koesauva ja kolmiulotteinen kotelokappale.Tavoitteena oli etsiä mekaanisten ominaisuuksien välisiä korrelaatioita, jotta ...
 • Lainpelto, Jari (1997-11-12)
  Työssä selvitetään muotinvalmistus- ja ruiskuvaluprosessien vaikutuslopputuotteen mittoihin. Työ keskittyy kahteen erilaiseentapaustutkimukseen: ensimmäisessä kipinätyöstöllä valmistettava muotti japieni ohutseinäinen ...
 • Aho, Timo; Zenko, Bernard; Dzeroski, Saso (2009)
  Methods for learning decision rules are being successfully applied to many problem domains, especially where understanding and interpretation of the learned model is necessary. In many real life problems, we would like to ...
 • Ylikoski, Tero (2003-10-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää toimintamalli ja rajata reunaehdot rullaimen vaihtamiseksi 72 tunnissa. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään potentiaalinen asiakasryhmä rullainasennukselle. Tutkimustuloksena ...
 • Alanen, Marko (1991)
  Osa postin kirjekuljetuksista kuljetetaan kuljetuslaatikoissa. Laatikot ovat kuljetuksen aikana rullalavakoissa siten, että yhdessä lavakossa on kaksi laatikkoa rinnakkain ja viisi päällekkäin. Laatikon maksimipaino on ...
 • Nieminen, Hannu (1990)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut kehittää automaattisella paperirullan pakkauslinjalla sijaitsevaa taittolaitetta mekatronisesti ongelmattomampaan suuntaan. Taittolaitteen tehtävänä on taittaa pakkausmateriaalina ...
 • Waldén, Juho (2014-12-03)
  Taivekartonki on pakkauskartonkia, jonka käyttökohteet asettavat sille erilaisia vaatimuksia. Sen on oltava pinnaltaan painokelpoista ja materiaaliominaisuuksiltaan vahvaa. Pituusleikkaus on tehtaan viimeisimpiä ...
 • Ranta, Kari (1983)
  Tässä työssä on tutkittu keskiörullaajan paperin päänviennin automatisointimahdollisuuksia. Lähtökohtana on ollut valmis keskiörullaaja, jossa päänvienti on suoritettu käsiohjauksin. Keskiörullaajan paperinviennin ...
 • Järvinen, Mikko (2010-07-02)
  Asiakastarpeet ovat nykypäivän liiketoiminnassa elintärkeitä yrityksen toiminnalle. Tuotteiden kehitys tulee olla asiakaslähtöistä ja tavoitteena saavuttaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat ovat koko liiketoiminnan perusta, ...
 • Järä, Juha (2008-09-03)
  Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvaan Älykkäät koneet -tutkimukseen liittyvässä projektissa suunnitellaan runko-ohjatusta pienkuormaajasta etäohjattu ja myöhemmin autonomisesti liikkuva. Diplomityössä käytiin läpi ...
 • Pulli, Riku (1999-01-20)
  Työssä kerättiin tietoa erilaisista teleoperointitekniikoista, valittiinniistä kiinnostavimmat ja suoritettiin vertaileva tutkimus niidensoveltuvuudesta runko-ohjatun kaivoskoneen operointiin.
 • Hämäläinen, Raimo (1992)
  Kohdeyrityksessä on käytetty NAPA-ohjelmistoa projektien alkusuunnittelussa ja lopullisten luovutusaineistojen tekemisessä. Ohjelmisto on tyypillinen erikoisalan asiantuntijan työkalu, joka perustuu pääasiallisesti ...
 • Vesa, Marita (1999-06-02)
  Kaksiosainen työ, ensimmäinen osa tarkastelee kolmea käsitettä, jotka ovat: kontrapunkti, määrittelemättömyys ja luonnonelementtien abstrahointi. Toisessa osassa kolmen puistopavilijongin suunnitelma Tampereen Pyynikille. /Kir09
 • Krappe, Marko (2001-06-06)
  Elektronisen kaupankäynnin osuuden päivittäistavarakaupassa arvioidaan kasvavan. Elektroniseen kaupankäyntiin ei kuitenkaan ole ollut olemassa järjestelmää, joka ratkaisisi ns. viimeisen kilometrin ongelman, eli tavaran ...
 • Ilvonen, Katariina (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen Turun telakalla rakennettavaan maailman suurimpaan risteilyalukseen asennetaan kolme määriteltyä ruoripotkurijärjestelmää. Järjestelmiä on asennettu Turun telakalla aikaisemminkin, mutta vedenalaisten ...