.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Summanen, Teijo (1990)
  Tuotantoteknologialtaan korkeatasoisissa tehtaissa on yhä manuaalisia, vaikeasti automatisoitavia työvaiheita. Työssä on käsitelty juoksupyörän tasapainotuksen ja jäysteenpoiston kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena oli ...
 • Heikkilä, Jani (2001-02-14)
  Kohdeyrityksen siirtoverkkoon liittyy kaksi tasasähköyhteyttä; Venäjän ja Suomen välinen tasasähköyhteys sekä Ruotsin ja Suomen välinen Fenno-Skan-tasasähköyhteys. PSCAD/EMTDC on graafinen transienttilaskentaohjelma, joka ...
 • Vesa, Karri (1986)
  Ehkäisevän kunnossapidon avulla pyritään välttymää noudottamattomilta seisokeilta ja lisäämään tuotantokoneiston käytettävyyttä. Tässä työssä on tutkittu, kuinka ehkäisevää kunnossapitoa, erityisesti kunnon valvontaa, ...
 • Lahtinen, Ari-Pekka (1994)
  Tässä työssä on kehitetty vakiomagnetoidun tasavirtamoottorin hakkurityyppinen käynnistin. Perinteisesti suuret tasavirtamoottorit on käynnistetty vastuskäynnistimellä tai tyristoreihin perustuvalla ohjattavalla tasasuuntaajalla. ...
 • Lipponen, Katja (2008-09-03)
  Tasehallinnan harmonisoinnin tavoitteena on yhtenäistää toimintaa Pohjoismaissa. Vuoden 2009 alusta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on käytössä uusi harmonisoitu tasemalli. Sen mukaan kyseisissä maissa lasketaan ...
 • Hahto, Antti (2009-04-08)
  Task planning is a way to facilitate complex time-critical operations. The author concentrates on task planning using human operators as controllers. Features seen in Content Management Systems were combined with an automatic ...
 • Wallander, Jouni (2012-12-21)
  Täsmällisyys on rautatieliikennejärjestelmän tärkeimpiä laatutekijöitä. Tässä työssä muodostetaan Suomen rautateille malli täsmällisyyden johtamiseen. Täsmällisyydellä tarkoitetaan sitä, kokeeko asiakas matkansa tai ...
 • Mäki, Jussi (2014-01-15)
  Tasoloikka on suosittu videopeligenre ja monen aloittelevan ohjelmoijan tavoitteena on toteuttaa oma tasoloikkapeli. Tehtävä voi kuitenkin olla vaativa, sillä pelin toteuttamisessa on lukuisia yksityiskohtia ja toteuttajan ...
 • Ilomäki, Jari (1989)
  Työssä on tutkittu tasomaisen pinnan dynaamista tiivistystä tilanteessa, jossa tiivistettävä pinta liikkuu nopeudella 24 m/s ja tiivistettävänä aineena on kylläinen höyry tai vesi. Tiivisteet voivat olla joko tiivistettävän ...
 • Luosma, Petri (1996-04-17)
  Työssä tutkittiin tasoseulan jännityksiä. Jännitykset laskettiintietokoneella ANSYS 5.1 ohjelmaa käyttäen. Tavoitteena oli tutkiaolisivatko rakenteessa olevat jännitykset riittävän alhaisia kestääkseenväsyttävän kuormituksen.
 • Mumba, Crispin I (1984)
  The research work was aimed at studying the possible origin and reasons of taste and odour problems in Ndola water supply. It was also aimed that after carrying out these studies, recommendations regarding the elimination ...
 • Autio, Jarmo (1997-03-19)
  Työn tarkoituksena oli tehostaa tutkimusta, jossa pyrittiin löytämäänmahdollisimman hyvä koostumus betonipintojen korjaamiseen Suomenulko-olosuhteissa.
 • Sasi, Jyrki (1981)
  Tutkimuksen aluksi on esitetty kotimaan tavaraliikenteen energiatarve ja tarkasteltu energiakulutuksen vaihteluvälejä eri kuljetusmuodoissa. Tavarakuljetusten energiatarve vaihtelee suuresti. Energiataloudellisimman ...
 • Halme, Harri (1987)
  Työsuojelun yhtenä painopisteenä on materiaalin käsittely ja sisäiset kuljetukset. Laivan lastaaminen ja purkaminen on tavaroiden käsittelyä ja kuljetusta. Menetelmät ovat muuttuneet voimakkaasti varsinkin kappaletavaran ...
 • Mansukoski, Pentti (1983)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää tavaraterminaalien sijoittamiskysymyksiä. Lähtökohdat työn toteutukselle ovat - kuljetustalous ja siihen liittyvät terminaalitoiminnot ovat yrityksissä ja julkisuudessa kasvavan ...
 • Honkonen, Erno (2013-10)
  Diplomityön aiheena on täydennysrakentaminen Tampereen Tammelaan As. Oy Kalevanlukon tontille. Työn tarkoituksena on tuottaa paikkalähtöinen arkkitehtuurisuunnitelma. Suunnitelma käsittää asuin- ja liiketiloista koostuvan ...
 • Koskinen, Jukka (2008-06-04)
  Tampereen seudun kasvu pakottaa päättäjät ja suunnittelijat etsimään ratkaisuja kaupungin ja sen asukkaiden tarpeisiin. Kaupunkirakenteen hajoamisen jatkuessa lisääntyvät kuntatalouden ja ympäristömme ekologiset ongelmat. ...
 • Tuohimaa, Annika (2011-06-08)
 • Kotilainen, Sini (2011-12-07)
  Tämä diplomityö keskittyy tarkastelemaan Tampereen kaupungin, Kalevan alueen, As Oy Teiskontie 17-19 tontin sekä sen lähiympäristön kehittämistä täydennysrakentamisen keinoin. Monet sodan jälkeen rakennetut asuinalueet ...