.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koski, Jorma (1982)
  Tällä hetkellä on usean 10 vuotta ja sitä vanhemman, suuntaajakäyttöjä hyödyntävän tehdaslaitoksen ongelmaksi muodostumassa tarve kehittää suurten suuntaajien vaatima loisteho omassa sähköverkossa. Lisäksi ongelma synnyttää ...
 • Komulainen, Johannes (2011-05-04)
  Tämä työ kertoo kuormaa kantavista komposiitti- ja hybridimateriaaleista erilaisiin käyttökohteisiin. Komposiittimateriaalien käyttö näissä käyttökohteissa on kasvanut lähivuosina nopeasti. Esimerkiksi kevyiden siltojen ...
 • Pekkarinen, Jarkko Ari Sakari (2011-08-17)
  Positroniemissiotomografia (positron emission tomography, PET) on lääketieteellinen kuvantamismenetelmä, jonka mittausdatan analysoinnissa perinteisesti käytettyjen lähestymistapojen yhteydessä tapahtuu informaatiohävikkiä ...
 • Saari, Juha (1991)
  Tässä työssä kehitettiin suuritehoisen radiotaajuusgeneraattorin suurtaajuustehon sähköinen mittausmenetelmä. Menetelmä perustuu teholähteen kuormalle syöttämän virran ja jännitteen sekä niiden välisten vaihekulman ...
 • Luhtajärvi, Leila (1986)
  Eri valmistajien antamat tiedotelektrolyyttikondensaattoreiden luotettavuudesta ja varsinkin eliniän pituudesta poikkeavat toisistaan eliniän määritelmän ja luotettavuuteen vaikuttavien tekijöiden osalta. Taajuusmuuttajakäytön ...
 • Vanha, Henri (2016-06-08)
  Yksittäisen laitteen toimintahäiriö tai vikaantuminen voi aiheuttaa teollisuusverkkoyhtiössä mittavia omaisuus- tai henkilövahinkoja. Jotta aiheutuneet ongelmat saataisiin minimoitua, tarvitaan omaisuudenhallintaa. Omaisuuden ...
 • Lehtipuu, Petri (1986)
  Siirtyminen paperi- ja sekaeristyksestä kokomuovieristykseen suurjännitekondensaattoreissa (UN>660 V) sekä muut rakenteelliset muutokset ovat pienentäneet syntyviä tehohäviöitä siinä määrin, että niiden mittaaminen on ...
 • Pollari, Kai (1993)
  Suurmuuntajan valmistuksen kappale- ja tyyppikokeiden loppukokeina eurooppalaiset suurmuuntajatehtaat käyttävät valtaosin standardia IEC-76 "PowerTransformers / Transformateurs de puissance". Tässä diplomityössä luotiin ...
 • Vesala, Jaakko (2011-06-08)
  Sähkömoottori on perusperiaatteeltaan yksinkertainen toimilaite, joka muuttaa sähköisen energian liike-energiaksi. Sähkömoottorit toimivat hyvin vaihtelevissa ja vaativissa olosuhteissa erilaisten teollisuuden prosesseiden ...
 • Ahopelto, Jyri (1999-12-08)
  Työn tavoitteena oli mekaanisesti suunnitella suurnopeussähkömoottori, jonka teho on 310 kW, maksimi pyörimisnopeus 1100 r/min ja runkokoko 315. Moottorin runko perustui vastaavan kokoiseen ilmajäähdytettyyn standardirun ...
 • Huttunen, Antti (2006-03-08)
  Työssä tutkittiin ilmiöitä, joita esiintyy sahattaessa terästä suurella lastuamisnopeudella. Tutkimuksessa tehtiin lastuamiskokeita kolmelle eri teräslaadulle, jotka eri materiaalintoimittajat olivat kokeisiin luovuttaneet. ...
 • Teppo, Tomi (1999-09-08)
  Työ käsittelee tehovahvistimen suunnittelua yli 5 GHz:n taajuusalueella SiGe-teknologialla toteutettuna. Työ on osa elektroniikan laitoksen nopeiden piirien tutkimsprojektia.
 • Latokartano, Jyrki (1999-10-13)
  Laitetekniikan kehittyminen on lisännyt lasertyöstön käyttöä eri teollisuudenaloilla. Hiilidioksidilasereiden perinteinen valta-asema teollisissa sovelluksissa on heikentynyt. Markkinoille 1990- luvulla saapuneet suuritehoiset ...
 • Ollila, Jaakko (1986)
  Suurtehoinen monimetallilamppu on keveä ja pienikokoinen kaasupurkauslamppu. Sen valotehokkuus ja värintoistokyky ovat erittäin hyvät, minkä vuoksi se sopii kohteisiin, joissa tarvitaan paljon valoa. Tässä työssä on ...
 • Tarkki, Juha Petteri (2016-09-07)
  Tämä diplomityö toteutettiin Jaakko-Tuote Oy:n suurten ajoneuvolasien tuotantoprosessin pohjalta. Ajoneuvolasien kysyntä on jatkuvassa kasvussa kaupungistumisen ja talouden uudelleenelpymisen myötä, ja siksi Jaakko-Tuotteellakin ...
 • Takala, Niko (2015-10-07)
  Alihankintaliiketoiminta on hyvin kilpailtu ala. Omaa kilpailukykyä on kehitettävä jatkuvasti, jotta kilpailussa pysytään mukana. Tässä työssä tarkasteltiin metallituotteita erityisesti ohutlevystä alihankintana valmistavan ...
 • Laine, Ville (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää hitsausrobotin joustavuutta kolmiulotteisen konenäön avulla. Työssä pyrittiin kehittämään järjestelmä, jolla voidaan tehokkaasti ohjelmoida uusia hitsausratoja robotille kolmiulotteisessa ...
 • Rautiainen, Vesa (2007-03-14)
  Segmentointi on yksi keskeisimmistä ja tärkeimmistä osa-alueista digitaalisessa kuvankäsittelyssä. Segmentoinnilla tarkoitetaan kuvan jakamista objekteihin ja/tai homogeenisiin osa-alueisiin. Segmentointi on ollut lukemattomien ...
 • Kauraoja, Veli-Pekka (2009-05-06)
  Kun tuotteiden kysyntä ja valmistus ovat etäällä toisistaan, vaativat tuotetoimitukset yritykseltä tehokkaita kuljetusratkaisuja. Mittavat kansainväliset projektikuljetukset ovat aina haasteellisia kokonaisuuksia etenkin, ...
 • Karttunen, Antti (1985)
  Suurten levyjen koneistukseen liittyy levyjen dimensioista sekä mitta-, muoto- ja pinnan laatuvaatimuksista johtuen suurempia vaikeuksia kuin pienten levyjen koneistukseen. Diplomityössä tarkastellaan ns. lämpölevyjen ja ...