.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salonen, Auli (1984)
  Tässä diplomityössä on pyritty selvittämään EPS-ytimisen elementin käyttäytymistä pitkillä jänneväleillä. Ensin on tutkittu teoreettisesti niitä eri mahdollisuuksia, miten elementin lujuutta ja jäykkyyttä voitaisiin parantaa. ...
 • Vaajasaari, Olli (1982)
  Tutkimuksessa tarkastellaan solupolyuretaanilla eristetyn pientalon kantavaa seinärakennetta, jossa lämmöneriste toimii rungon ainoana sivuttaisjäykistyksenä. Tutkimus jakaantuu kolmeen pääosaan, laskelmiin, kokeisiin ja ...
 • Salonen, Jukka (1996-04-24)
  This thesis aims to determine a good solution technique for linear systems of equations whose coefficient matrices are large, nonsymmetric and dense. The research area focuses on iterative methods and preconditioning. -The ...
 • Peltotalo, Jani (2010-11-19)
  The current trend is going more and more towards IP-based delivery for all kind of digital content. At the same time, the increasing quality of the digital media is simultaneously increasing the size of the media, which ...
 • Fräki, Samuel (1995-04-05)
  Diplomityön tavoitteena on suunnitella soluihin perustuva tuotantojärjestelmä ja sen käyttöönottoon liittyvä laajennusinvestointi lastauvaan työstöön keskittyneelle osatoimittajakonepajalle.Tulosten perusteella voidaan ...
 • Myllymäki, Sampo (2008-05-07)
  Diplomityön avulla haluttiin löytää ratkaisu päivittäisessä tuotantotyössä tarvittavan informaation aiempaa tehokkaampaan hallintaan. Lähtötilanteessa eri tiedot olivat saatavissa sangen hajanaisesti tallennuspaikoista ja ...
 • Oinonen, Jaana (1996-06-05)
  AB3:Työssä selvitetään teollisuusprosessien kaasupäästöjen kartoituksenongelmia. Kohdeyritys on Irlannissa sijaitseva lääketehdas. Työn tavoitteena on tarkentaa kolmelle liuottimelle laskettua massatasetta sekä koota ...
 • Saha, Heikki (2010-06-11)
  The life cycles of mobile control electronics are significantly longer than in the mainstream electronics. The low production quantities and high number of product variants together with long life cycles has led to scattered ...
 • Ponki, Rami (2006-08-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli luoda Sonet eCommerce -hankintajärjestelmä perustuen olemassa olevaan kohdeyrityksen eCommerce G2 -verkkokauppaohjelmistoon. Syntyvän Sonet eCommerce -järjestelmän oli pystyttävä integroitumaan ...
 • Vänttinen, Jaana (2008-01-16)
  Hyvin toimivalla ilmajärjestelmällä on merkittävä vaikutus soodakattilan toimintaan. Oikein suunniteltu ilmajärjestelmä ylläpitää soodakattilan tulipesän reaktioihin tarvittavaa korkeaa lämpötilaa, vähentää lämpöpintojen ...
 • Koskinen, Jukka (1992)
  Selluloosateollisuus kehittyy kohti integroituja paperin- ja kartongintuotantoyksiköitä. Soodakattilan keskeinen asema selluloosatehtaan kemikaalihuollossa ja koko tehtaan prosessihöyryn ja sähköenergian tuottajana asettaa ...
 • Litmanen, Anssi (2008-09-03)
  Tutkimuksessa kerättiin aineistoa teollisuuden palveluntuottajan turvallisuusjohtamisen toimintatapaa varten. Tavoitteena oli luoda katsaus lainsäädäntöön ja palveluntuottajan vakuutuksiin sekä luoda tarkistuslista sopimuksen ...
 • Uitti, Hannu (2006-11-08)
  Työssä selvitetään pintakäsittelylaitoksen suihkupuhdistusprosessin automatisointia ja tarkastellaan koko maalausprosessin toimintaa ja sen tehokkuutta. Maalaamo on otettu käyttöön vuonna 1999, joten se on monilta osin ...
 • Juntunen, Anssi (2013-10-09)
  Sopimustenhallinta on olennainen osa yritysten liiketoimintaa. Yritykset menettävät kuitenkin keskimäärin 9,2 % vuotuisesta mahdollisesta liikevaihdostaan huonosti hoidetun ja tehottoman sopimustenhallintaprosessin takia. ...
 • Kulmala, Valle (2011-05-04)
  Hankintatoimen merkityksen huomioiminen on lisääntynyt suuresti niin tieteellisissä tutkimuksissa kuin yrityksissä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten sopimusvalmistusta ostava eli käyttävä yritys voi kehittää ...
 • Jämsä, Heikki (1982)
  Soratiet muodostavat noin puolet maamme tieverkon pituudesta. Koska sorateitä on arvioitu olevan vielä vuonna 1990 n. 40 % yleisten teiden pituudesta, tulee sorateiden kunnossapidolla ja rakenteen parantamisella olemaan ...
 • Haavikko, Heikki (2000-02-09)
  Työn tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtojen rakentamiskustannuksia ja kustannuksia rakenteen koko elinkaaren ajalta sekä niihin suoraan vaikuttavia tekijöitä.
 • Toivanen, Heikki (2005-11-25)
  Liiketaloustieteellisessä väitöstutkimuksessani analysoin maailman paperi- ja sellukonetoimialan kehitystä 1970-luvulta 2000-luvulle. Alaa edustavat suuret menestyneet yritykset Metso (Valmet), Andritz, Voith ja Kværner ...
 • Airola, Jyrki (1990)
  Joustavissa valmistusjärjestelmissä (FMS, flexible manufacturing system) hyvin usein käytetty avainkone koneistuskeskuksen ohella on sorvi. Tampereen teknillisen korkeakoulun tuotantotekniikanlaitoksella on FM-järjestelmä, ...
 • Kotilainen, Janni (2011-12-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli löytää sellaisia sosiaalisen median palveluita ja työkaluja, joilla projektienvälistä oppimista voitaisiin tehostaa parantamalla erityisesti organisaation eksplisiittisen tiedon uudelleenkäyttöä. ...