.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pulkkinen, Jukka (1992)
  Tämä työ on osa projektia, jonka eräänä tavoitteena on kehittää uusi mikroprosessoripohjainen järjestelmä suulakepuristimen ohjaukseen. Suulakepuristin on kaapeliteollisuuden eristys- ja vaippalinjojen pääkone, jonka ...
 • Kallio, Petteri Esko Juhani (2015-04-08)
  Satelliitteihin perustuvan paikannusjärjestelmän hyödyntäminen on yleistynyt erittäin laajalle käyttäjäkunnalle. Järjestelmää hyödynnetään monipuolisesti niin siviilikäytössä kuin sotilaallisessakin käytössä. Tässä työssä ...
 • Viik, Jari (1991)
  Sepelvaltimotauti on Suomessa merkittävin kansantauti. Nykyisellään sen hoito vaatii huomattavia lääketieteellisiä ja taloudellisia voimavaroja. Nykyinen menettely sepelvaltimotaudin diagnosoimiseksi on potilaalle varsin ...
 • Mäkinen, Antti (1981)
  Työn päätarkoituksena oli kohdeyrityksen 110 kV muuntoasemien ja 20 kV verkoston kehittämistarpeen ja -vaihtoehtojen tutkiminen. Työn alkuosassa on käsitelty lyhyesti sähköhuollon pitkäntähtäimen suunnittelun perusteita ...
 • Heikkinen, Tomi Tapani (2015-06-03)
  Kohdeyrityksen tietomallipohjaisen kustannuslaskennan haasteena on suunnitelmamuutosten hallinta kustannusarvion päivittämisen yhteydessä. Kustannusarvion päivitykseen liittyy tiettyjä riskejä sekä hankaloittavia tekijöitä. ...
 • Vastamäki, Timo (1991)
  Rakennusprojekteissa, joissa toteutusmuotona on jaettu urakka, esiintyy usein suunnitelmien ja sivu-urakoiden ajallisia ja sisällöllisiä muutoksia. Muutokset saattavat aiheuttaa rakennustyön viivästymistä ja lisäkustannuksia ...
 • Tohmo, Sakari (2015-10-07)
  Tämä diplomityö käsittelee tietomallinnettavan rakennushankkeen suunnittelijoille annettavia tietomallintamista koskevia ohjeita rakennuttajakonsultin näkökulmasta. Tutkimus lähtökohtina olivat Wise Group Finland Oy:n ...
 • Laukas, Timo (2002-12-10)
  Suunnittelutehtävästä ja sen ratkaisemisesta perustuen vuosina 1960-1990 esitettyihin teorioihin ja menetelmiin. /Kir10
 • Junttila, Mikko (2014-04-09)
  Tämä diplomityö tutkii mekaniikkasuunnitteluohjelman automatisointia. CAD -ohjelmien tuottajat voivat automatisoida ohjelmiaan vain tiettyyn rajaan asti, sillä jokaisen yrityksen tarpeet ja käytännöt, samoin kuin myös ...
 • Mäenpää, Riku (2010-06-23)
  Avaruuselektroniikan suunnittelussa pyritään hyödyntämään aikaisemmin toteutettujen laitteiden suunnittelua. Aikaisemmassa suunnittelussa saattaa olla toiminnallisia lohkoja eli funktioita, jotka ovat muokattavissa uuden ...
 • Leino, Petri (1993)
  Tämä tutkimus käsittelee tuotesuunnittelua ja sen alihankinnan organisointia telakkateollisuudessa. Vakituisen suunnitteluhenkilöstön puuttuessa päätettiin yrityksessä lisätä joustavuutta laajalla suunnitteluhankinnalla. ...
 • Salminen, Seppo (1989)
  Integroitujen piirien suunnittelua voidaan nopeuttaa käyttämällä valmiita kirjastokomponentteja piirikaavion laadinnassa ja muodostamalla piiristä automaattisesti layout. Tällaisen solukirjaston käyttö lisää myös suunnittelun ...
 • Vehviläinen, Mikko (2014-06-04)
  Eurooppalainen ja sen mukana myös suomalainen teollisuus ovat joutuneet 2000-luvulla uudenlaisten haasteiden eteen. Globalisaation myötä välimatkat ovat lyhentyneet ja monet suuret sekä pienemmätkin yritykset ovat siirtäneet ...
 • Koivisto, Antti (2000-03-15)
  Ohjelmistosuunnittelussa on olemassa useita mahdollisia suunnitteluratkaisuja, joista pitäisi valita ongelmaan parhaiten soveltuva ratkaisu. Suunnittelumallien keräämisellä on pyritty kokoamaan kokeneiden suunnittelijoiden ...
 • Lahti, Nina (1994-09-21)
  Teleskooppivarsien ulos- ja sisäänveto suoritetaan ketjukäytön avulla. Ketjukäytön osia ovat ketjujen lisäksi tangot, taittopyörät ja kiinnitysosat, joihin luetaan tässä yhteydessä kuuluvaksi kiristys-, säätö- ja lukitusosat ...
 • Tuomisto, Jorma (1986)
  Tämä diplomityö liittyy teräsrakenteiden suunnitteluohjeiden kokonaisuudistukseen, jonka pohjana on yleiseurooppalainen pyrkimys yhtenäistää suunnittelukäytäntöä eri Euroopan maissa. Teräsrakenteiden osalta tämä merkitsee ...
 • Viitanen, Joni (2008-06-04)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää Tampereen alueella toimivien valmistavan teollisuuden yritysten suunnittelu- ja konsultointipalveluiden alihankintatarpeita sekä kehittää kohdeyritykselle palvelukonsepteja vastaamaan ...
 • Haakana, Teppo (2010-06-02)
  Palvelun kehittäminen on suunnittelutoimistolle erittäin tärkeää. Tässä työssä tutkitaan palvelun kehittämistä palvelun laadun eri osa-alueiden sekä projektin menestystekijöiden näkökulmasta. Työn tavoitteena on löytää ...
 • Hauru, Jaakko (2010-05-05)
  Uudet tietomallipohjaiset suunnittelutyökalut on otettu yleisesti osaksi suunnitteluprosessia. Seurauksena suunnittelun aikana kerätyn ja luodun tiedon määrä on kasvanut, ja sen hallinta parantunut. Suunnittelutyö on ...
 • Petterson, Tommi (1994)
  Nykyisessä elektronisten laitteiden kehitys- ja suunnittelutyössä käytetään runsaasti erilaisia suunnitteluohjelmia.Ohjelmalla työskenteleviä suunnittelija ei ole yleensä perehtynyt käyttämänsä ohjelman tai ohjelmien ...