.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäkelä, Tiina (2010-12-08)
  Tuotteen elinkaarenaikainen tiedon hallinta on noussut lyhyessä ajassa yhä suuremmaksi haasteeksi yritysten siirtyessä laite- ja osatoimittajuudesta kokonaisten tuote- ja palvelujärjestelmien toimittajaksi. Asiakastarpeet ...
 • Repo, Suvi (2016-06-08)
  Uusien oppimisympäristöjen suunnittelu on hyvin ajankohtainen asia. Tulevaisuuden työntekijöiltä ja kansalaisilta odotetaan uudenlaisia sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvia tietoja ja taitoja, joita kouluopetukseen ...
 • Salokas, Timo (2014-01-15)
  Tavanomaiseksi Intranetiksi katsotaan verkkosivusto, joka tarjoaa organisaation työntekijöille johdon viestintää, ajankohtaisia uutisia yrityksestä ja yrityksen liiketoiminta-alalta, sekä muuta tietoa yrityksen sisäisistä ...
 • Kovamäki, Pekka (2011-10-05)
  Sosiaalinen media on vielä varsin tuore ilmiö mutta jo tällä hetkellä sitä hyödyntävät sadat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Nykyisin myös yritykset tiedostavat sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet ja ovat alkaneet ...
 • Lyytikkä, Jani (2013-06-05)
  Asiakkaan ymmärtäminen on ollut aina yksi keskeisistä tekijöistä innovointi- ja tuote-kehitystyössä. Tätä on helpottanut paljon avoimen innovoinnin yleistyminen, jonka avulla yritykset ovat alkaneet hyödyntää sisäisten ...
 • Hakalahti, Heini (2014-04-09)
  Tässä diplomityössä perehdyttiin sosiaalisen median hyödyntämiseen B2B-yritysten keskuudessa. Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää sosiaalisen median mahdollisuuksia ja rajoitteita B2B-tuotteiden kehitykseen liittyen. ...
 • Mattila, Jari (2014-12-03)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka rakennettavan asuinalueen palveluliiketoiminta saadaan käynnistymään ja kasvamaan kannattavaksi ja vetovoimaiseksi. Tutkimuksella tuotettiin asuinalueelle palvelurakenteen ...
 • Haavisto, Juha (2012-04-04)
  Internetissä kuluttajan saatavilla on nykyään valtava, koko ajan kasvava määrä tuotteita ja palveluja. Erilaiset tiedonhaku-, suodatus- ja suosittelumenetelmät auttavat kuluttajaa löytämään haluamansa tuotteen. Erityisesti ...
 • Heimovala, Eeva (1991)
  Sotainvalidien Veljesliitto on Suomen sodissa vammautuneiden järjestö. Sotainvalidien sairaskodin piiriin kuuluu 2600 Veljesliiton jäsentä, joille rakennuksen toiminta tarjoaa hoitoa, kuntoutusta ja virkistystä. Palveluita ...
 • Jalonen, Anna (2015-06-03)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutuksia hoitotarvikelogistiikan järjestämiseen. Vaikutusten pohjalta luotiin viitekehys, jota voidaan hyödyntää muutokseen ...
 • Ehramaa, Turkka (2011-06-08)
  Diplomityö täydentää Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen (PHRAKL) laatimaa rauhanturvarakentamisen hankesuunnitelmaa viemällä tarkastelun yksittäisen rakennuksen tasolle. Työn tavoitteena oli kehittää sotilaallisen ...
 • Haukkavaara, Annamaija (1982)
  Sotkamon kunnalla on nauhamainen n. 10 km pitkä taajama, jonka ydinalue eli vanha kirkonkylän keskusta on diplomityön suunnittelualueena. Viime vuosikymmenten elinkeinorakenteen muutoksen ja maaseudun autioitumisen myötä ...
 • Takano, Noriyuki (1999-04-14)
  This thesis presents the minimum numbers of location clusters optimized for various factors on which the results are dependent; i.e., ECG leads, heart and torso (volume conductor) models, and desired accuracies of the ...
 • Jyri, Laine (2013-06-05)
  PiceaHub on Piceasoft-yrityksen kehittämä sovellus, joka on toteutettu helpottamaan mobiililaitteen ja tietokoneen välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa. Sovellusta kehitetään edelleen ja kehittäjien kannalta on hyödyllistä ...
 • Känä, Heikki (2016-04-06)
  Tietokoneohjelmat kehittyvät jatkuvasti monimutkaisemmaksi, minkä vuoksi niiden testauksen merkitys korostuu. Manuaaliseen ohjelmistojen testaukseen kuluu tavallisesti paljon aikaa ja resursseja. Testauksen kuluja ja ...
 • Malkki, Arto (1989)
  Sovelluskehittimiä pidetään eräänä ratkaisuna sovellusten nopeaan ja joustavaan kehittämiseen. Kehittimille voidaankin asettaa tiukat vaatimukset sovellusten kehittämistä nopeuttavien ja yksinkertaistavien piirteiden osalta. ...
 • Ylinen, Pertti (1987)
  Sovelluskehittimiä pidetään eräänä ratkaisuna sovellusten nopeaan ja joustavaan kehittämiseen. Käyttäjien kannalta sovellusten tärkein osa on käyttäjäliityntä. Kehittimille voidaankin asettaa tiukat vaatimukset käyttäjäliitynnän ...
 • Ylinen, Jaakko (2016-06-08)
  Älyteknologioiden kehittyminen on mahdollistanut erilaiset puettavat älylaitteet. Älylasit tarjoavat laitealustan, jonka käyttöliittymä eroaa perinteisistä mobiilikäyttöliittymistä tarjoten samalla omanlaisensa käyttökokemuksen. ...
 • Raita-aho, Tommi (1993)
  GSM-matkapuhelimien yleistyessä kannattaa puhelimissa integroida yhä enemmän toimintoja samalle integroidulle piirille. Uusilla teknologioilla voidaan samalle piirille sisällyttää sekä analogisia että digitaalisia osia ja ...
 • Soini, Tuomo (1985)
  Tämän työn tavoitteena oli järjestelmä, jonka avulla MPS 4 -mikrotietokoneverkon sovellusohjelmat voivat kommunikoida keskenään. MPS 4 - mikrotietokoneverkko pohjautuu NETNET-lähiverkkoon, joka on Ethernet-tyyppinen ...