.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rautiainen, Risto (2008-12-03)
  Diplomityössä tarkasteltiin tuotannonsuunnittelun haasteita pkt-yrityksissä. Tutkimuksessa selvitettiin, mikä on tuotannonsuunnittelun nykytilanne ja millaisia sen haasteet ovat. Lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin ...
 • Hannula, Henri (2008-06-04)
  Asiakasvarioitavien tuotteiden valmistus asettaa kovat vaatimukset yrityksen tilaus-toimitus-ketjun hallinnalle. Aikataulussa etenevä tuotanto perustuu huolelliseen tuotannonsuunnitteluun, jolla tarkoitetaan tuotannon ...
 • Hämäläinen, Jarkko (2008-06-04)
  Toiminnanohjausjärjestelmien (Enterprise Resource Planning systems, ERP) tuotannonsuunnittelumoduulit ovat usein tarkkuudeltaan ja joustavuudeltaan riittämättömiä valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Tuotannon suunnitteluun ...
 • Tienhaara, Pekka (1987)
  Rakentamisen suhdannevaihtelut ovat voimakkaat ja suuri ongelma alalle. Vaihtelujen hallitsemiseksi ja vähentämiseksi kehitettiin 1970-luvun alussa VTT:n rakennustalouden laboratoriossa malli tuotannontekijöiden käytön ...
 • Pitkänen, Jouko (2000-08-23)
  Tavoitteena oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun tuotanto- ja laatutekniikan insinöörikoulutusohjelman ammattiopintojen suunnittelu ja opetusmenetelmien kehittäminen. Nämä ammattiopinnot sijoittuvat kolmannelle ja neljännelle ...
 • Penttala, Juhani (1994-12-21)
 • Meronen, Marjut (1998-11-11)
  Määritettiin asiakaslähtöisen paperitehtaan tuotantohenkilöstönkehitystarpeet etsimällä keskeisimmät osa-alueet eli kriittisetmenestystekijät. Muodostettiin malli, joka kuvaa tuotannon ja senhenkilöstön kehittämisen kriteerit ...
 • Suvanto, Juha (1999-06-09)
  Työssä tutkitiin tuotantohenkilöstön koulutustarvetta ja kehitettiin kohdeyrityksen koulutusjärjestelmää. Tutkimuksen kohteena oli koko kohdeyrityksen tuotantohenklöstö. Tutkimuksessa myös selvitettiin kunkin ammattiryhmän ...
 • Sinisalo, Sami (1995-02-15)
  Diplomityössä on tutkittu kohdeyrityksen mahdollisuutta kehittää tuotantoohjelmaansa uusi kansainvälisille markkinoille suunnattu tuote. Lähtövaatimuksena oli tuotteen soveltuvuus yrityksen toimialaan, joka on teollisuuden ...
 • Venho, Juha (1981)
  Työssä on selvitetty minkälaiset mahdollisuudet on kehittää tuotantojärjestelmää tuoteverstaiden ja valmistusryhmien avulla erään sekatuotekonepajan vakiotuotevalmistuksessa. Tavoitteena on tällä tavoin päästä tuotannon ...
 • Santanen, Antti (1996-12-11)
  Tavoitteena oli kohdeyrityksen toimituskyvyn kokonaisvaltainenparantaminen lyhentämällä toimitusaikoja, nostamalla toimitusvarmuutta sekälisäämällä joustavuutta markkinoiden vaatimille tasoille. Päähuomiokohdistui tuotannon ...
 • Pylvänen, Jari (1993)
  Rakennusteollisuuden taantuma viime vuosien aikana on kiristänyt alan tuotantotoiminnan vaatimuksia. Kilpailun kiristyessä ovat kuvaan astuneet toimitusaikakilpailu sekä asiakaskohtainen tuotanto. Kysynnän vähentyminen ...
 • Rapeli, Timo (2012-06-06)
  Koneseurantajärjestelmien käyttö suomalaisessa teollisuudessa on lisääntynyt. Tuotannon seurannasta saatavalla informaatiolla halutaan ylläpitää ja tehostaa tuotannon tehokkuutta. Seurannan informaation käyttö yrityksissä ...
 • Hurme, Jaana (2006-05-10)
  Yrityksen liiketoimintaprosessien tehokkaan toiminnan yhtenä edellytyksenä on informaatiojärjestelmien kyky kommunikoida keskenään. Näin mahdollistetaan järjestelmien välinen tiedonsiirto ja niiden yhteistoiminta. Eri ...
 • Kasari, Mikko (2011-08-17)
  Elintarviketeollisuuden kova kilpailutilanne ja tuotantovolyymien kasvu on pakottanut elintarvikealan yritykset kehittämään teollisia prosesseja kohti kustannustehokkaampia ratkaisuja. Tässä diplomityössä tarkastellaan ...
 • Pursio, Saku (1999-06-09)
  Työssä selvitetään tuotantolinjan kvantitatiivisen käyttövarmuusmallin laatimisperiaatteita ja sovelletaan niitä sellutehtaan käyttövarmuuden mallinnukseen. Toiminnallinen kuvaus on hierarkinen rakenne, jonka ylätasolla ...
 • Vesasto, Miika (2004-05-12)
  TAVOITE: Kehitetään tuotantoprosessia pyrkimällä lyhentämään tilaus-toimitusketjun läpimenoaikaa sekä luomalla uusi toimintatapa prosessissa. Tavoitetta tarkennettiin koskevaksi yhtä esimerkkilaitetta sellulaitteiden ...
 • Ruotsala, Tuukka (2013-12-04)
  Tässä työssä tutkittiin tuotantosolujen materiaalitäydennystä elektroniikka-alan case-yrityksessä. Tutkimuksen tarkoituksena oli parantaa uuden lanseerausvaiheessa olleen tuotteen tuotannon joustavuutta ja pienentää ...
 • Jännes, Tero (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa mittaristo, jolla arvioidaan sekä resurssien käytön tehokkuutta että materiaalin ohjauksen tehokkuutta. Tarkoituksena on, että mittaristo olisi saatavissa mahdollisimman vähällä vaivalla ...
 • Nurmi, Sari (2000-05-10)
  Puhdastilassa hiukkaspitoisuus voi nousta neljällä eri tavalla: Kuumissa prosesseissa syntyy uusia hiukkasia, konvektiovirtaukset kuljettavat ympäristöön eri tavoin syntyneitä hiukkasia, mekaanisesti, kuten jauhamalla tai ...