.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nykänen, Hannu (1992)
  Kohdeyritys tehdas valmistaa vähittäiskauppoihin tarkoitettuja pullonpalautusautomaatteja. Ne ovat lasinkierrätykseen tarkoitettuja laitteita, joissa on erilliset pullon- ja korinpalautuslinjat. Palautusautomaattiin on ...
 • Niiranen, Petri (2010-06-02)
  Tuotannonohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning system, ERP) avulla logistiikka- alan yritys voi hallita koko kuljetuspalvelun elinkaarta tehokkaasti. Logistiikan toimiala on kuitenkin monimuotoinen ja pirstoutunut. ...
 • Suolahti, Simo (2010-03-10)
  Tässä työssä käsitellään asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöintiä, modulointia ja kokoonpantavuutta. Tavoitteena on selvittää DFMA:n (Design for Manufacture and Assembly), massaräätälöinnin, moduloinnin ...
 • Kiiskilä, Petri (2007-03-14)
  Asiakkaiden vaatimukset kasvavat kohti lyhyempiä ja varmempia toimitusaikoja sekä asiakasräätälöidympiä tuotteita. Tämä vaatii tuotannoIta kokonaisvaltaista tehokkuutta, joustavuutta ja ketteryyttä. Tuotantovolyymin kasvaessa ...
 • Medina Trujillo, Juan Luis (2002)
  This thesis concerns the field of adaptive filtering of 1D and 2D signals in order to attain improvements in denoising results. We present a novel approach to solve the problem of adaptive window size selection for a ...
 • Rauman, Markus (1999-05-19)
  Työ sisältää kuvauksen Bluetooth-tekniikasta ja vastaanottimen eri osista sekä vastaanottimen toteuttamiseen vaadittavat mitoitusperiaatteet. Työssä toteutettiin suunniteltu vastaanotin. /Kir10
 • Heinonen, Ossi Hermanni (2011-05-04)
  Tämä työ on esitutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, voisiko vastinpintamenetelmää soveltaa rahtilaivan lastiluukkujen tarjouslaskennassa tai lastiluukkujen varsinaisessa lujuuslaskentasuunnittelussa. Menetelmää tutkitaan ...
 • Aho, Jami (2001-06-06)
  Työn päätavoitteena on haja-asutusalueen vakituisten ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen jätevesien käsittelyn ja johtamisen vesiensuojeluvalvonnan menettelyjen kehittäminen. Työssä käytetty valvonnan käsite on ymmärretty ...
 • Uurasjärvi, Juho (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen jakelualueella verkon ikärakenne on hyvin tyypillinen suomalaiselle maaseutuverkkoyhtiölle. Suuri osa jakeluverkkoa on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla avojohtoverkkona metsäisiin olosuhteisiin. Vanhojen ...
 • Korhonen, Satu (1991)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Vatialan siunauskappelin betonirakenteissa tapahtuneiden vaurioiden laatu ja laajuus sekä etsiä sopivia korjaustapavaihtoehtoja. Betonirakenteiden kuntoa tutkittiin rakennusosatyypeittäin ...
 • Hovi, Christina (2001-05-30)
  Yhteiskunnan kehitys on johtanut teollisuuden ja osittain myös kaupan siirtymiseen pois kaupungin keskusta-alueilta. Sisäkaupunkiin on muodostunut hylättyjä, joutilaina olevia tai vajaakäyttöisiä teollisuus- ja kaupallisia ...
 • Suominen, Milla (2012-12-05)
  Onnettomuuksista oppiminen on sekä viranomaistoiminnassa että yrityksissä tärkeää, jotta vastaavia tapauksia voitaisiin ehkäistä. Onnettomuuksia tutkitaan, jotta saadaan selville tapahtumaketju ennen onnettomuutta. Kuvauksia ...
 • Toivanen, Jari (1993)
  Työ on suoritettu osana kansallista ESV-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa Suomen elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä. Järjestelmätason simuloinnin tavoitteena on elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuoton ...
 • Lairi, Jari (1998-10-14)
  At the beginning of the year 1997 the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) approved the HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) feature as a part of the GSM Phase 2+ specification. HSCSD allows increased ...
 • Karvonen, Anna (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena on suunnitella, valmistuttaa ja lopuksi testata yksi optisen tiedonsiirron komponentti, laserin ajuripiiri. Komponentti muuttaa sisäänmenona olevan digitaalisen signaalin pintaemittoivaa laseria (VCSEL) ...
 • Haavisto, Petri (1989)
  Two non-linear algorithms for processing vector-valuated signals are introduced. These vector median operations are derived from multi-dimensional probability density functions using the maximum likelihood estimate approach. ...
 • Viljakainen, Marko (2003-08-20)
  Diplomityö tehtiin kohdeyrityksen valvontajärjestelmien osastolla. Työssä käsiteltiin akustiseen kohteenseurantaan sovellettuja algoritmeja SONAC PFA -järjestelmässä (SONAR Acoustic Passive Fixed Array). Järjestelmä on ...
 • Merenkivi, Saku (2008-08-13)
  Ääni käyttäytyy vedessä samoin kuin ilmassa, joten sitä voidaan tutkia ilma-akustiikasta tutuilla tavoilla. Vesi vastustaa äänenä havaittavan värähtelyn etenemistä ilmaa tehokkaammin, joten äänen tuottaminen vedessä vaatii ...
 • Kämäräinen, Hannu (1991)
  Työn tarkoituksena on suunnitella laivan peräkonstruktio, johon kuuluu kiinteä suulake, siihen laakeroidut kolme peräsintä ja vedenalainen peräsinkone. Peräsimet on kytketty yhteen mekaanisella yhdystangolla. Peräsinkone ...