.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Keskinen, Tomi (2007-03-14)
  Kohdeyrityksellä on toimintaa 200 maassa, joissa on yhteensä 857 toimipistettä. Suomessa yritys työllistää alihankkijat mukaan lukien lähes 500 henkilöä. Kohdeyrityksen Suomen yksikkö on tiimiorganisaatio, joka koostuu ...
 • Helin, Kaj (1999-09-08)
  Työssä selvitettiin eri virtuaaliympäristölaitteiden soveltuvuutta kokoonpanotyön suunnitteluun. Työn tuloksena VTT Automaatiolle luotiin virtualiympäristö, johon on helppo tuoda erilaisia työpisteitä ja testata niiden ...
 • Koivula, Minna (1993)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun ATM-verkon tutkimukseen keskittyvää FASTER-projektia. ATM on laajakaistaisen monipalveluverkon toteutukseen käytetty verkkotekniikka. Projektin tässä osa-alueessa tarkoituksena ...
 • Snellman, Sami (2001-06-06)
  Tutkimus on luonteeltaan perusselvitys virtuaaliympäristöjen tekniikoista ja termistöstä sekä siitä, mitä mahdollisuuksia ja lisäarvoa virtuaaliympäristöjen tekniikat voivat tuoda väyläsuunnitteluun. Lisäksi tutkitaan Xroad ...
 • Lång, Kari (1997-01-22)
  Työssä selvitetään käytettävissä olevia virtuaaliympäristönpaikannusmenetelmiä, niiden toteutustekniikkaa ja suorituskykyä.Paikannusmenetelmät voivat olla akustisia, optisia, sähkömagneettisia taisähkömekaanisia.
 • Turpeinen, Hannu (1999-09-08)
  Työssä selvitettiin virtuaaliympäristön soveltuvuutta tieteellisen datan, erityisesti virtauslaskennan tulosten visualisointiin
 • Koivumäki, Janne (2012-12-05)
  The controller design and modelling of hydraulically driven robots is a challenging task. This comes inter alia due to inherent nonlinear dynamics associated with hydraulic actuators, highly nonlinear characteristic of the ...
 • Niemistö, Lassi (2013-06-05)
  In the present-day software and automation development, different methods of virtualization have become popular, as the final hardware is then not required for software development. This allows earlier and faster software ...
 • Väätänen, Markku (2000-10-18)
  AB3:Elektronisten järjestelmien suunnittelutyökalut perustuvat yhden tai useamman laskentamallin käyttöön. Tässä diplomityössä esitellään käytetyimmät laskentamallit. Mallit on jaettu ajoitettuihin ja ajoittamattomiin ...
 • Muhammad Azhar Iqbal (2014-01-15)
  The fashion industry is one of the largest global industry and one of the most profitable industries in the world. With the current economic meltdown and capital flows changing course, the fashion industry is witnessing ...
 • Sun, Linghao (2000-04-12)
  This thesis concentrates on virtual prototyping as an embodiment of the modern design technologies. The virtual prototyping concept is used to perform the design process on system-level, where the global and sub-system ...
 • Hiironniemi, Tero (1999)
  During the last few years the product life cycle has shortened radically. Consequently, new products are introduced and launched into the markets in ever hastening pace. However, productivity of traditional design method ...
 • Yu, Xiaochen (2011-01-12)
  This work was carried out at the Mechanics and Design Department of Tampere University of Technology. The primary purpose was to develop a real-time environment for a mobile machine. The thesis describes the process of the ...
 • Saarinen, Mika (2002-09-27)
  This Thesis is concerned with resonant cavity light-emitting diodes (RCLEDs) and vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs), which oscillate in the visible spectral range. It presents results obtained from studies ...
 • Ruotsalainen, Laura (2013-11-04)
  There is a strong need for an accurate pedestrian navigation system, functional also in GNSS challenging environments, namely urban areas and indoors, for improved safety and to enhance everyday life. Pedestrian navigation ...
 • Xiong, Yi (2012-09-05)
  During the last decade, the advancement of microrobotics has provided a powerful tool for micromanipulation in various fields including living cell manipulation, MEMS/MOEMS assembly, and micro-/nanoscale material ...
 • Laaksonen, Petri (1994)
  VISION 2025 - SÖDERMANLAND. Diplomityö perustuu avoimeen pohjoismaiseen ideakilpailuun "VISION - 2025". Kilpailun tarkoituksena on saada ideoita ja virittää keskustelua läänin kehittämiseksi seuraavan 30 vuoden aikana. ...
 • Kuusela, Johanna (1994)
  Kuivausprosessi on teollisuudessa yksi energiaa eniten käyttävistä prosesseista ja myös sen merkitys lopputuotteen laatuun on suuri. Siihen on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Työssä tarkasteltiin kuivaustulokseen ...
 • Mattila-Nurmi, Marja-Riitta (1983)
  Työn tarkoituksena oli tutkia viskoosi-polyesteriseosten palosuojaamista erilaisilla menetelmillä. Mukana tutkimuksessa oli sekä sisäisesti palosuojattuja kuituja että kaupallisia palosuoja- ja hartsiviimeisteitä. Työssä ...
 • Kutila, Matti (1999-12-08)
  Tämä työ on tehty VTT Koneautomaatieolla osana VISAP-projektia, jonka tarkoitus oli kehittää suomalaisen kokoonpanoteollisuuden yleistä tietämystä konenäön käyttökohteista ja soveltamismahdollisuuksista. Työn tarkoitus on ...