.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

  • Nurmi, Tuula (1991)
    Uusikaupunki on 1617 perustettu kaupunki Varsinais-Suomessa Pohjanlahden rannikolla. Sen nykyinen asukasluku on n. 15 000. Kaupunki on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana voimakkaasti teollistunut ja kasvanut mm. ...
  • Käkelä, Pasi (1997-03-19)
    Tavoitteena oli selvittää puurakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä sekä tutkiauudentyyppistä puuelementtirakennetta.
  • Kivento, Anne; Valta, Arja (1988)
    Tutkimuksessa selvitettiin kirjasto- ja tietopalvelualan innovatiivista toimintaa, lähinnä uuden viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kehittää palveluja ja tuotteita. Alan kirjallisuus selvitettiin tietokantojen ...
  • Pankaluoto, Risto (1987)
    Kiteiden ja ohuiden kalvojen kasvatusmenetelmien kehitys on avannut todellisia mahdollisuuksia uusien puolijohderakenteiden täysimittaiseen hyödyntämiseen. Heteroliitokset ja niistä muodostuvat rakenteet antavat huomattavasti ...
  • Jääskeläinen, Timo (1996-09-18)
    Tutkittavana oli satunnaisotoksena valitut 99 kerros- ja rivitalokohdettaHelsinkiin, Turkuun ja Tampereelle valmistuneesta uudisasuntotuotannosta.Tarkastelu rajattiin tekniseen laatuun. Työssä on myös analyysi vuosienkuluessa ...
  • Siiskonen, Timo (2006-05-03)
    Hämeenkatu on Tampereen pääkatu ja sillä on pitkä historia, joka juontaa juurensa jo 1700-luvun lopulta Tampereen perustamisen ajoilta. Virallisen nimensä se sai 1807 ja aina 1830-luvulle saakka katu oli lähinnä pienten ...
  • Timonen, Nina (2002-04-10)
    Suunnitelmassa esitetään rakennusryhmä Tammerkosken alaputouksen rannalla sijaitsevalle Vuolteentorille. Rakentamalla Vuolteentorille saadaan rantojen välisiä mittakaavoja tasattua ja samalla Koskikeskus osaksi Tammerkosken ...
  • Kotovaara, Hanna (2001-11-14)
    Lääkintälaitteiden turvallisuustekijöitä käsitellään niitä koskevissa standardeissa. Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden turvallisuutta käsittelee IEC 60601, jonka päästandardia IEC 60601-1 ollaan uudistamassa. Uudistustyö ...
  • Vanhatalo, Eino (1983)
    Uuraisten kirkonkylän yleissuunnitelma: diplomityö. Osa 1, Osayleiskaava. 37 s. + liitteet. Uuraisten kirkonkylän yleissuunnitelma: diplomityö. Osa 2, Maisemavaurioiden korjaussuunnitelma. 44 s. + liitteet. Uuraisten ...
  • Marjamäki, Kirsi-Marja (1997-10-15)
    Geneven Etnografinen museo on toiminut viime vuosikymmenten aikanariittämättömissä ja hajallaan olevissa tiloissa. Arkkitehtikilpailuntarkoituksena oli yhdistää kokonaisuudeksi mm. museo, esityssali, lastenaskartelutilat ...
  • Miettunen, Juho Sakari (2014-06-04)
    Kuopion kaupunki järjesti yhdessä paikallisten puualan toimijoiden kanssa opiskelijoille suunnatun arkkitehtuurikilpailun Kuopion ruutukaavakortteleiden täydennysrakentamisesta talvella 2014. Suunnitelma-alueena oli Kuopion ...
  • Posti, Lauri (1993)
    Suomenlahden rannalla sijaitsevalla Sköldvikin alueella toimii tällä hetkellä öljynjalostamo, petrokemian tehtaita sekä polystyreeni- ja muovitehdas, joilla on työntekijöitä lähes neljätuhatta. Alueelle on rautatieyhteys ...
  • Sivula, Hanna (2013-06-05)
    This Master’s Thesis was born on the basis of material that was produced during a MONIKKO-project (development pilots of diverse cohousing and operating environment). In this Master’s Thesis I am making use of the plan of ...
  • Valtanen, Jesse (2012-02-08)
    Finanssiala on pääsääntöisesti ollut hitaasti kehittyvä toimiala, ja tehokkaita kilpailuetuja on ollut vaikea saavuttaa. Nykyajan yhä monimutkaisemman ja nopeamman toimi-aladynamiikan vuoksi uusien palvelujen kehitys on ...
  • Taskinen, Jaana (1999-05-19)
    Työssä on tarkasteltu miten uusien DRAM-muistien nopeus on saavutettu, tarkastellen erityisesti tekniikoiden soveltuvuutta grafiikankäsittelyssä vaadittavan laitteiston kanssa käytettäviin DRAM-muisteihin. /Kir10
  • Ikonen, Risto (1990)
    Telen valvontaverkkojen tarjoama kaukovalvontapalvelu mahdollistaa valvontapaikoista erillään sijaitsevien kohteiden valvonnan. Valvontaverkko käsittelee valvottavista kohteista vastaanottamaansa tietoa ja välittää sitä ...
  • Pihlava, Atte (2001-09-12)
    Työn tarkoitus on tutkia uusien pakkausteknologioiden soveltuvuutta radiosondissa. Pyrkimyksenä on ollut pitää radiosondin kustannukset alhaisina.Tällä hetkellä aktiivikomponenttien pakkauksista QFP- ja BGA-kotelo sopivat ...
  • Aarnio, Olli-Pekka (2014-05-07)
    Nykyinen tuntitasoinen mittausdata mahdollistaa kaukolämpöön uudentyyppiset ja nykyistä monimutkaisemmat hinnoittelurakenteet. Tässä työssä on tutkittu kaukolämmön hinnoittelun kehittämistä sekä energiayhtiö Savon Voiman ...
  • Kalliainen, Antti (2008-03-05)
    Diplomityön tarkoituksena oli selvittää uusien käsittelyaineiden vaikutusta kosteustilaherkkien tierakennusmateriaalien mekaanisiin ominaisuuksiin. Työn kirjallisuusselvitysosiossa perehdyttiin maamateriaalin käyttäytymiseen ...
  • Puumalainen, Timo (1997-08-27)
    Työssä selvitetään, kuinka aikakauslehtiä valmistavan paperitehtaan kokoenergiankäyttö muuttuu, kun uudet kuivaustekniikat sijoitetaan.Energiankäyttö tutkitaan sähkön, höyryn ja polttoaineen kulutuksena.