.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kanninen, Jyri Tapani (2015-02-04)
  Automation system manufacturers have been developing automation application software for decades. Recently, the amount of test automation integrated in the application research and development has been on the rise due to ...
 • Thombre, Sarang (2014-04-04)
  Considerable study has been devoted to the implementation of GNSS receivers for diverse applications, and to finding solutions to some of the non-idealities associated with such receivers. However, not much research is ...
 • Siik, Tapio (1987)
  Tehokas dynaaminen testaus edellyttää huolellista ja systemaattista testiaineiston valintaa, koska ohjelmistoa ei testata kaikilla mahdollisilla testiarvoilla. Tästä johtuen dynaamisella testauksella ei yksistään voida ...
 • Tervo, Tuomo (1996-09-18)
  The objective of this thesis work was to develop a test environment for a mobile communicator's personal digital assistant part. The environment was to meet the needs of all three branches: production, research and development ...
 • Peltola, Riku (2002-04-10)
  Biopolttoaineiden testimenetelmä leijukerrospoltossa: Tavoitteena oli laatia testimenetelmä, jolla voitaisiin tutkia eri biopolttoaineiden tuhkan sulamisen vaikutusta leijukerroskattilasssa. Työ painottui biopolttoaineiden ...
 • Perttola, Henri; Heinisuo, Markku (2011)
  This report describes a series of twelve tests on splice joints of tubular beams with cold formed rectangular hollow steel sections. The splices were assembled by bolted flange plate joints (or extended end plate joints). ...
 • Ronni, Hilkka; Heinisuo, Markku (2012)
  Putkien laipallisia ruuviliitoksia käytetään yleisesti peruspulttiliitoksissa, pilari-palkkiliitoksissa ja jatkoksissa. Putken päähän on konepajalla hitsattu laippa eli liitoslevy, johon on valmiiksi porattu reiät ruuveja ...
 • Ronni, Hilkka; Heinisuo, Markku (2010)
  The most novel European standards for the design of steel EN 1993-1-8 (2005) and aluminum EN 1999-1-1 (2007) joints includes the component method to define the stiffness and to check ductility and resistance of different ...
 • Sonkki, Juha-Petteri (2002-01-16)
 • Kankaanperä, Ari (1999-01-13)
  Nykyisin teollisuuden automaatiojärjestelmät ovat toteutukseltaan laajojaohjelmistoja, joiden toiminnalta edellytetään suurta luotettavuutta. Työssätutkittiin erilaisia ohjelmistokehityksen laadunvarmistusmenetelmiä ...
 • Hongisto, Olli (1998-12-09)
  Työssä on suunniteltu ja toteutettu PC-ohjattu modeemien testausjärjestelmä. Laitteisto koostuu testauskorteista, tietokoneohjelmasta, ohjauskortista sekä asennuskehikosta. Testausliitynnät on toteutettu V.35 standardin ...
 • Ylinen, Pasi (1996-05-15)
  Työssä kehitettiin testausohjelmisto, jonka avulla voidaan soittaareaaliaikaisia puheluja kahden GSM-matkapuhelinverkon transkoodaus- janopeudensovitusyksikön välillä.
 • Sidebras, Rope (2013-08-14)
  Ohjelmistotuotteen käyttöönottoon liittyy monta eri vaihetta. Erityisesti käyttöönoton suunnitteluvaiheeseen on panostettava, jotta käyttöönoton aikana osataan varautua mahdollisiin riskien aiheuttamien häiriöiden minimointiin. ...
 • Jäspi, Salla Karoliina (2015-06-03)
  Internetin kehittyessä web-sivustot ovat muuttuneet web-sovelluksiksi, joiden laatuvaatimukset eroavat perinteisistä sovelluksista. Web-sovellusten dynaamisuus asettaa myös uudenlaisia haasteita web-sovellusten testaamiselle. ...
 • Lukkarila, Jari (1999-12-08)
  Verification is one of the key issues in the development of SOC SAIC designs. The reason for performing design verification is to guarantee that the system meets initial specifications. Verification is performed by simulating ...
 • Miettinen, Elina (2012-06-06)
  Työn tavoitteena on ollut tutkia työssä rakennetulla kannettavalla liekkigeneraattorilla tuotettuja testiaerosoleja ja niiden käyttäytymistä erilaisissa ympäristöissä. Työtä varten on tehty aerosolimittauksia kolmessa ...
 • Juutila, Jaakko (2014-06-04)
  Nykyään yhä useampi uusi sovellus toteutetaan verkkopalveluna käyttäen joitain ketteriä menetelmiä. Triviaalia monimutkaisempien sovellusten tapauksessa testiautomaation käyttämistä sovelluksen kehityksen tukemisena voidaan ...
 • Kilpeläinen, Markku (1993)
  Hiilivoimaloiden savukaasut on perinteisesti suodatettu sähkösuodattimilla. Kaiken kokoiset hiukkaset eivät kuitenkaan suodatu yhtäläisesti. Suodattimien parantamiseksi kehitellään uusia menetelmiä, jotka vaativat ...
 • Pentikäinen, Pasi (1998-05-13)
  Diplomityössä kehitettiin CTC++ -nimistä instrumentointipohjaista testikattavuustyökalua. Työkalun integrointia parannettiin ja mahdollistettiin työkalun liittäminen Microsoft Developer Studio-järjestelmään.
 • Virtanen, Kari (1993)
  Yleiseurooppalaisen digitaalisen matkaviestinverkon (GSM-verkko) järjestelmätoimittaja testaa pohjoismaisten GSM-järjestelmien päivityspaketit testilaitoksella ennen toimitusta. Käytössä on kolme testikanavaa, joista kukin ...