.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hiltunen, Kari (1996-12-04)
  Suunnitelmassa otetaan huomioon perustason arkkitehtuuri, liittyminen Finlaysonin alueeseen, liikenne, istutukset, valaistus, sähkö- ja vesipisteet, jätehuolto, yleisö-wc:t sekä pysäköintilaitoksen ilmastointi.
 • Mukala, Jorma (1984)
  Keskustorin eteläosa on valmis. Vanha kirkko, raatihuone, teatteri sekä ilmeikkäät jugendrakennukset rajaavat toritilan, jolla on oma voimakas karaktäärinsä. Viistokatuun rajautuva kirkkomäki liittää puiston lempeästi ja ...
 • Niemi, Mauri (1984)
  Vuonna 1931 toimintansa aloittaneella Tampereen Musiikkiopistolle valmistui oma rakennus kaupungin arkkitehtiosaston suunnittelemana v. 1974. Tampereen kuntasuunnitelmassa v. 1984-1989 on konservatorion laajennuksen ...
 • Paavolainen, Antti (2013-11-08)
  Diplomityön tavoitteena on määrittää Tampereen rakennusvalvonnan rakennuslupaprosessi, tutkien lupaprosessin sujuvoittamisen ja käyttäjäystävällisyyden parantamisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä sähköisen asioinnin ja ...
 • Pessi, Taru (1983)
  Ratsastusalue, jossa voitaisiin ratsastaa ympäri vuoden sääoloista riippumatta. Diplomityössä tekijä on suunnitellut tällaisen uuden ratsastuskeskuksen Tampereen ja sen lähialueen tarpeeseen. Ratsastuskeskus tulee ...
 • Helino, Martti (1992)
  Työ liittyy osana kohdeyrityksen saamaan toimeksiantoon, jossa tehtävänä oli Tampereen Särkänniemen delfinaarion rakennesuunnittelu. Tässä työssä käsitellään delfiinien esitystilan rungonsuunnittelua ja rakentamista. ...
 • Helke, Lauri (2007-03-14)
  Tampereen kaupunkiseudulla on käytössä kaksi erilaista joukkoliikenteen organisointitapaa: Tampereen kaupungin sisällä tilaaja-tuottaja-malli ja Tampereen ympäristökunnissa linjaliikennelupamalli. Tilaaja-tuottaja-mallissa ...
 • Ruonala, Juha (2015-02-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli suunnitella Tampereen seudulle sopiva malli kävelyn ja pyöräilyn seurannasta ja seurantatulosten viestimisestä. Samalla on tarjottu katsaus kävelyn ja pyöräilyn seurantamenetelmistä, ...
 • Oukka, Tatu Risto Juhana (2002-04-10)
  Työn aiheena on Tampereen taidemuseon laajennus, joka toimii tällä hetkellä C.L. Engelin 1838 suunnittelemassa vanhassa kruunun viljamakasiinissa. Rakennus muutettiin vuonna 1931 Tampereen taidemuseoksi Hilja Gestrinin ...
 • Kosunen, Lasse (1983)
  Tampereen teatteritalo on kahdeksas Suomeen rakennettu teatteritalo. Se valmistui 1913. Rakennuksen suunnitteli kilpailuvoiton pohjalta arkkitehti Kauno S. Kallio. Rakentamisen ajankohta oli klassisismin murrosaikaa maassamme ...
 • Heikkinen, Sakari (1991)
  Diplomityössä on ensisijaisesti tarkasteltu Tampereen teknillisen korkeakoulun alueen maankäyttöä ja toiseksi luonnosteltu IV rakennusvaihe työn alkuvaiheessa valitulle paikalle. Työn alussa on katsaus Tampereen kehittymisestä ...
 • Haarala, Arja-Riitta (1989)
  Tampereen teknillisessä korkeakoulussa laadittiin kansainvälisen asiantuntemuksen tietokanta mikrotietokonesovelluksena KMies-ohjelmistolla. Tietue sisältä henkilötiedot, kansainväliset yhteydet, projektit ja jäsenyydet. ...
 • Lahti, Kari (1994)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää vaatimuksia, joita syöksy- ja vaihtojännitemittausten laadulle asetetaan, sekä tutkia käytännössä Tampereen teknillisen korkeakoulun syöksyjännitemittausjärjestelmän tämänhetkistä ...
 • Lehto, Mikko (1984)
  Tämä diplomityö käsittää Tampereelle Särkänniemen huvialueelle kaavaillun tiedekeskusrakennuksen suunnitelman. Tiedekeskus on näyttelyrakennus, jossa havainnollistetaan kokein ja laittein eri tieteenaloja sivuavia aiheita ...
 • Kortetjärvi, Reija (1993)
  Työ käsittää Tampereen XXVI kaupunginosan kaavoittamiseen. Suunnitelma-alue sijaitsee kahden vihervyöhykkeen välissä n. 5 km keskustasta. Palveluja alueella on: Veisun päiväkoti ja Turtolan City-Market. Aluetta halkoo ...
 • Myllärniemi, Jussi (1985)
  Työn lähtökohtana oli suunnitella ja valmistaa Tampereen yliopistolliselle keskussairaalalle sen sisäistä tiedottamista palveleva palohälytysjärjestelmä. Työ tehtiin PIKO-SYSTEMS Oy:ssa. Tarkoituksena oli tehdä rakenteesta ...
 • Tarri, Mikko (2003-08-20)
  Tekninen ja suunnitelmallinen kiinteistönpito koostuu kiinteistön käyttötarkoitukseen sopivasta jatkuvasta ylläpidosta ja ennakoiduista, laajemmista yleistason säilyttävistä tai sitä korottavista korjaustoimenpiteistä. ...
 • Kaikkonen, Jussi (1992)
  Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Nurmon Hyllykallion omakotialue on laajaenemassa entisen louhoksen paikalle muodostuneen Tanelinlammen ympärille. Alueelle on vuonna 1992 vahvistettu rakennuskaava, jossa lammen ympäristö ...
 • Koskinen, Jouni (1993)
  Tutkimuksessa selvitetään typen oksidien muodostumista ja siihen vaikuttavia asioita. Tutkimuksessa on selvitetty palamisolosuhteiden, hiilen laadun sekä polttimen rakenteen ja polttotavan vaikutusta NOx-muodostukseen. ...
 • Mäkinen, Pentti (1986)
  Automaatiotekniikan sovellutukset laivoissa ovat lisääntyneet voimakkaasti 1980-luvulla. Tankkilaivan lastinkäsittelyyn liittyvät lastausjärjestys-, stabiliteetti- ja jännityslaskelmat vaativat laajuutensa ja nopeustavoitteidensa ...