.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Paju, Päivi (1990)
  Paperikoneen arin kohta on lyhyt kierto, jossa syntyvät häiriöt vaikuttavat merkittävästi valmistuvan paperin laatuun ja tuotantokustannuksiin. Lyhyen kierron huolellisella suunnittelulla pyritään näitä häiriöitä vähentämään. ...
 • Kontturi, Aki (2011-04-06)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämismahdollisuuksia parihuvilan energiantarpeen kattamiseksi. Suunnitteilla oleva rakennus täyttää nykyiset asuinrakennukselle asetetut rakentamismääräykset. ...
 • Flinck, Jari-Pekka (2010-04-07)
  Tässä työssä selvitetään uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia asuinalueella. Esimerkkialueena on Tampereen Nurmi-Sorilaan suunniteltava uusi kaupunginosa, josta valittiin tarkasteltavaksi kolme erityyppistä ...
 • Järvensivu, Joni (2014-01-15)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan uusiutuvien energiavaihtoehtojen hyödyntämistä Läntisen Tampereen Kolmenkulman alueelle seuraavien vuosien aikana rakennettavan pienteollisuus- ja yritysalueen energiantuotannossa. ...
 • Fareed, Tuulimari (2012-01-11)
  Uusiutuva energia on yksi ajankohtaisimmista asioista koko maailmassa. Uusituvan energian tuotantokapasiteetin lisääminen vaatii taloudellisia resursseja, joiden edellytyksenä on uusiutuvan energian kannattavuus. Diplomityö ...
 • Orre, Joni (2012-06-06)
  Työssä käsitellään uusiutuvista materiaaleista paperia, kartonkia ja puuta. Tarkoituksena on selvittää miten näitä materiaaleja pystyttäisiin käyttämään hyödyksi elektroniikan tuotesuunnittelussa. Työssä yritetään löytää ...
 • Laine, Mari (2006-05-10)
  Tietoa on valtavasti saatavilla. Yritysten on käytettävä sitä hyväksi menestyäkseen. Osa tietomäärää ovat erilaiset uutiset. Analyytikot ja informaatikot etsivät ja käsittelevät yrityksen kannalta kiinnostavia uutisia ja ...
 • Joachimiak, Malgorzata; Laak, Mikko; Siter, Nathan (2014-05-19)
  Projektin loppuraportti. Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen ja Parmaco Oy:n tutkimus siirtokelpoisten tilaratkaisujen käyttökokemuksista ja tulevaisuuden kehittämispotentiaaleista.
 • Tykkä, Hannele (2012-11-07)
  UV-kovettuvat kuumasulaliimat ovat olleet viime vuosina suuren kiinnostuksen kohteena liimateollisuudessa. Suurin osa käytössä olevista liimoista ovat liuotin- tai vesipohjaisia, jolloin liimapinnan kovettuminen vaatii ...
 • Ruoko, Tero-Petri Jorma (2012-08-15)
  Ultraviolet (UV) radiation is an important factor affecting the life-time of polymer products. When polymers are exposed to UV radiation in the presence of oxygen they degrade due to photo-oxidative reactions. The changes ...
 • Savolainen, Riitta (1991)
  Suomalaisista vesistöistä noin 30 % ei täytä hyvälle uimavedelle asetettua hygieenistä laatuvaatimusta. Mikro-organismipitoisuudet kasvavat etenkin, jos laimennusolosuhteet ovat huonoja ja asutus tiheää vesistön varrella. ...
 • Müller, Philipp; Wymeersch, Henk; Piché, Robert (2014)
  Low-complexity Bayesian filtering for nonlinear models is challenging. Approximative methods based on Gaussian mixtures (GM) and particle filters are able to capture multimodality, but suffer from high computational demand. ...
 • Väätäjä, Heli; Olsson, Thomas; Savioja, Paula; Roto, Virpi (2012-10-31)
  This is the proceedings of the workshop UX Goals 2012 – “How to Utilize User Experience Goals in Design?” held on October 14th, 2012 in Copenhagen, Denmark in conjunction with NordiCHI2012 (http://www.nordichi2012.org/). To ...
 • Kuisma, Santtu (2013-11-08)
  Vaahtolasimurske on kevytkiviainesta, jota voidaan käyttää maanrakentamisessa kevennysrakenteissa ja routaeristeenä. Vaahtolasimurskeen käyttö on lisääntynyt Suomessa ja sillä onkin monia käyttömahdollisuuksia infrarakentamisessa. ...
 • Köylijärvi, Emilia (2013-12-04)
  Tämä diplomityö on tehty WSP Finland Oy:ssä yhteistyössä Liikenneviraston ja Uusioaines Oy:n kanssa. Vaahtolasimurske on huokoinen, kevyt ja karkearakeinen kierrätetystä lasista valmistettu materiaali. Vaahtolasimurske ...
 • Ojala, Antti (2006-09-13)
  Teiden ja muiden maan pinnalla olevien rakenteiden alle on usein tarpeen asentaa maanalaisia rakenteita, kuten esimerkiksi viemäreitä, kaapeleita ja kaukolämpöputkia. Tähän tarkoitukseen on kehitetty useita menetelmiä, ...
 • Kallio, Ruusu (2012-05-09)
  Vaarallisia aineita kuljetetaan Suomen maanteillä vuosittain noin 52,5 miljoonaa tonnia, suurien kuljetusmäärien myötä kasvaa myös riski onnettomuuksille. Työtä vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) turvallisuuden ...
 • Waris, Kimmo (1999-08-18)
  Luodaan toimintatapa vaarojen tunnistamiseen paperitehtaassa. Tunnistetaan pituusleikkurin, hiertämön ja superkalanterin vaarat. Todetaan jatkuvan melun olevan yhteinen vaaratekijä kaikissa tarkastelukohteissa, yksittäisiä ...
 • Muraja, Jesse (2013-10-09)
  Tämän työn tavoitteena oli laatia Vaasan kaupungille suunnitelma, jonka pohjalta pyöräilyolosuhteita voidaan lähteä kehittämään. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen johtaa lisääntyneisiin pyöräilijämääriin ja moottoriliikenteen ...
 • Tikkanen, Tuulikki (1987)
  Kaupunginteatteri toimi vuoden 1986 loppuun saakka arkkitehti A W Stenforsin 1900-luvun alussa Vaasan Työväenyhdistyksen käyttöön suunnittelemassa jugend- tyylisessä rakennuksessa, jonka salitila on 1960-luvun alussa ...