.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lähteenmäki, Esa (2011-08-17)
  Internet on kasvanut huimasti yli sen alkuperäisten kehittäjien villien unelmien. Aikoinaan, kun IP-protokollaa oltiin kehittämässä, ei kukaan voinut ennalta nähdä tilannetta, jossa globaali osoiteavaruus loppuisi jonakin ...
 • Kobak, Eduard (2014-04-09)
  Reducing carbon footprint is one of the main global objectives today in order to stop or at least slow down the global warming. Carbon footprint reduction can be done by trying to use our resources more efficiently without ...
 • Heikkinen, Elli Sofia (2015-05-06)
  Software testing is an important part of the software development process. Its purpose is to provide information about the quality of software. This information is often used in decision making and in improving software ...
 • Tamminen, Päivi (2001-02-14)
  Tämä työ on osa BRITE-EURAM-projektia, jonka tavoitteena on kehittää sidekerroksia korkean lämpötilan kaasuturbiinin siipien diffuusioesteille. Työn tarkoituksena oli mitata joidenkin lupaavien sidekerrosmateriaalien ...
 • Tuominen, Juho (2013-08-14)
  Since the use of renewable generation and small generation units is fast increasing in the power network, Distribution Network Operators (DNOs) need to reconsider the ways they are designing and controlling their networks. ...
 • Löf, Atte Mikael (2013-02-06)
  Pienjänniteverkon rooli jakeluverkossa on tulevaisuudessa kasvamassa. Yksittäisen asiakkaan odotukset sähkön laadusta ja toimitusvarmuudesta kasvavat ja keskeytyksistä aiheutuvat kustannukset tulevat nousemaan. Lisäksi ...
 • Sutinen, Ari (1999-04-14)
  Searching and searching, with hopes of nothing to be found. Too often this saying that describes a fish net repairman is also used to describe the software testing process. Testing is easily seen as an added nuisance, to ...
 • Hellsten, Lars-Sebastian (2000-05-10)
  Työ on osa TTKK:n tutkimushanketta, joka koskee värähtelyjen hallintaa telamekanismien suunnittelussa ja käytössä. Tavoitteena oli suunnitella konedynamiikan raskaaseen laboratorioon koelaitteisto, käsittäen järjestelmän ...
 • Mykkänen, Teemu (1998-03-11)
  Työssä on tutkittu jo olemassaolevan testipuhelinsovelluksen muuntamista soveltumaan myös PDC-järjestelmän testaukseen.Työ sisältää myös pohdiskelua testipuhelimella tehdyn testauksen vaaroista ja kompastuskivistä.
 • Leppikangas, Tero (2006-04-12)
  Symbian-ympäristössä ajettavien ohjelmistojen koko kasvaa. Samalla ohjelmistojen testausta pyritään tehostamaan sen automatisoinnilla. Diplomityön kohdeyrityksessä kehitetään sisäisesti omaa Symbian-testikehystä, jonka ...
 • Yli-Rohdainen, Kimmo (2012-10-03)
  Testivetoinen kehitys on ohjelmistokehityksessä käytettävä menetelmä, jossa ohjelmoija kirjoittaa aina automaattisen yksikkötestin ennen varsinaisen toiminnallisuuden toteuttamista. Yksikkötestejä luodaan järjestelmän ...
 • Valkama, Esko (1984)
  Tämä diplomityö on tehty kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun Tete Defense -ohjelman mukaan. Kilpailun tehtävänä oli suunnitella Pariisissa La Defense -kaupunginosassa sijaitsevalle Tete Defense alueelle rakennuskokonaisuus ...
 • Jääskelä, Lauri (2003-10-15)
  Kohdeyrityksen TETRA-järjestelmä on digitaalinen TETRA-standardiin perustuva radioverkko, joka on suunniteltu viranomaisten ja ammattilaisten erityistarpeita varten. Sen käyttäjiä ovat esimerkiksi poliisi, palolaitos, ...
 • Simonen, Hannu (2001-06-06)
  TETRA -järjestelmä on TETRA-standardin mukainen radiopuhelinjärjestelmä, jokaon tarkoitettu viranomaisten ja muiden yksityistä verkkoa tarvitsevien organisaatioidenkäyttöön. Järjestelmässä päivystystoimintaa ja järjestelmän ...
 • Tammivaara, Lispe (1992)
  Tutkimus on jatkoa Turun seudulla keväällä 1991 tehdylle TevaCity-selvitykselle. Tutkimuksessa selvitetään Turun seudun vaatetusyritysten yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyön kannattavuutta. Selvityksen pohjaksi luotiin ...
 • Magnusson, Camilla (2010-11-19)
  The overreliance on quantitative, numeric information and the underuse of qualitative, textual information is a common weakness in strategic management. This affects particularly the practice of competitive intelligence, ...
 • Kuja-Hakola, Sami (2002-12-11)
  This thesis concerns the problem of automatic recognition of a person based on his or her voice. The main objective is on the text-independent speaker identification task. A few different feature extraction algorithms are ...
 • Bilcu, Enikö Beatrice (2008-10-22)
  Text-to-phoneme (TTP) mapping, also called grapheme-to-phoneme (GTP) conversion, defines the process of transforming a written text into its corresponding phonetic transcription. Text-to-phoneme mapping is a necessary step ...
 • Kuusisto, Terhi Kristiina (2010-06-09)
  The use of textile in architecture has become increasingly popular in the recent years. Therefore there is a growing demand for texts introducing this exciting topic. The aim of this thesis is to have a look at the ...
 • Vuorenmaa, Iiro (2006-08-11)
  This thesis is a literature survey into two subjects: fiber reinforced concrete (FRC) and textile reinforced concrete (TRC). The object of this survey is to coIlect information about fiber reinforcement in concrete, and ...