.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Piikkilä, Harri (1990)
  Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on vuodesta 1984 lähtien ollut käynnissä Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on kappaletavaratuotannon suunnittelumenetelmien kehittäminen. Automaation ...
 • Vanhakylä, Juhani (2011-09-07)
  Tässä työssä ratkaistiin erään metalliyrityksen ongelmatilanne tuotannon jatkuvuuden takaamiseksi kokoonpanolinjalla keskittyen varastovalvonnan parantamiseen. Yrityksen jo entuudestaan olevaa vanhaa varastovalvontajärjestelmää ...
 • Minni, Jussi (2015-06-03)
  Työn päätavoite oli luoda aikataulu varavoimadieselgeneraattorin kokoonpanolle ja kehittää / suunnitella vaiheistus ja selvittää montako moottoria pystytään vuositasolla valmistaa. Kokoonpanon läpimenoajasta oli olemassa ...
 • Tirilä, Antti (2003-05-07)
  A software product line is a set of software systems (a product family) that share a common software architecture and a set of reusable components. One of the most challenging aspects of software product lines is variability ...
 • Helkala, Janne; Viitanen, Timo; Kultala, Heikki; Jääskeläinen, Pekka; Takala, Jarmo; Zetterman, Tommi; Berg, Heikki (2014-07-14)
  The SRAM memories used for embedded micro-processor devices consume a large portion of the system's power. The power dissipation of the instruction memory can be limited by using code compression methods, which may require ...
 • Helkala, Janne (2014-06-04)
  The Static Random-Access Memory (SRAM) modules used for embedded microprocessor devices consume a large portion of the whole system’s power. The memory module consumes static power on keeping awake and dynamic power on ...
 • Cameron, Frank; Piché, Robert; Forsman, Kimmo (1998)
  For transient eddy current problems modelled as differential-algebraic equations (DAEs) a time integration method suitable for ordinary differential equations (ODEs) will not necessarily work. We present two Runge-Kutta ...
 • Niiranen, Petri (2010-06-02)
  Tuotannonohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning system, ERP) avulla logistiikka- alan yritys voi hallita koko kuljetuspalvelun elinkaarta tehokkaasti. Logistiikan toimiala on kuitenkin monimuotoinen ja pirstoutunut. ...
 • Suolahti, Simo (2010-03-10)
  Tässä työssä käsitellään asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöintiä, modulointia ja kokoonpantavuutta. Tavoitteena on selvittää DFMA:n (Design for Manufacture and Assembly), massaräätälöinnin, moduloinnin ...
 • Kiiskilä, Petri (2007-03-14)
  Asiakkaiden vaatimukset kasvavat kohti lyhyempiä ja varmempia toimitusaikoja sekä asiakasräätälöidympiä tuotteita. Tämä vaatii tuotannoIta kokonaisvaltaista tehokkuutta, joustavuutta ja ketteryyttä. Tuotantovolyymin kasvaessa ...
 • Medina Trujillo, Juan Luis (2002)
  This thesis concerns the field of adaptive filtering of 1D and 2D signals in order to attain improvements in denoising results. We present a novel approach to solve the problem of adaptive window size selection for a ...
 • Rauman, Markus (1999-05-19)
  Työ sisältää kuvauksen Bluetooth-tekniikasta ja vastaanottimen eri osista sekä vastaanottimen toteuttamiseen vaadittavat mitoitusperiaatteet. Työssä toteutettiin suunniteltu vastaanotin. /Kir10
 • Heinonen, Ossi Hermanni (2011-05-04)
  Tämä työ on esitutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, voisiko vastinpintamenetelmää soveltaa rahtilaivan lastiluukkujen tarjouslaskennassa tai lastiluukkujen varsinaisessa lujuuslaskentasuunnittelussa. Menetelmää tutkitaan ...
 • Tanni, Suvi (2015-06-03)
  Company’s responsible actions and decisions are one of the most closely watched topics in today’s corporate world. The communication of companies’ responsible actions to public is called environmental communication. ...
 • Aho, Jami (2001-06-06)
  Työn päätavoitteena on haja-asutusalueen vakituisten ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen jätevesien käsittelyn ja johtamisen vesiensuojeluvalvonnan menettelyjen kehittäminen. Työssä käytetty valvonnan käsite on ymmärretty ...
 • Uurasjärvi, Juho (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen jakelualueella verkon ikärakenne on hyvin tyypillinen suomalaiselle maaseutuverkkoyhtiölle. Suuri osa jakeluverkkoa on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla avojohtoverkkona metsäisiin olosuhteisiin. Vanhojen ...
 • Korhonen, Satu (1991)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Vatialan siunauskappelin betonirakenteissa tapahtuneiden vaurioiden laatu ja laajuus sekä etsiä sopivia korjaustapavaihtoehtoja. Betonirakenteiden kuntoa tutkittiin rakennusosatyypeittäin ...
 • Hilden, Sanna; Tikkamäki, Kati; Pekkola, Sanna; Saunila, Minna; Ukko, Juhani (2014-12)
  Kirjan juuret ovat REFINNOssa, joka on Tekesin rahoittama neljän yliopiston ja seitsemän hyödyntäjäorganisaation yhteinen tutkimushanke. Tutkimuksessa ja nyt tässä kirjassa pohditaan, olisiko jopa taloudellisesti fiksua ...
 • Suominen, Milla (2012-12-05)
  Onnettomuuksista oppiminen on sekä viranomaistoiminnassa että yrityksissä tärkeää, jotta vastaavia tapauksia voitaisiin ehkäistä. Onnettomuuksia tutkitaan, jotta saadaan selville tapahtumaketju ennen onnettomuutta. Kuvauksia ...
 • Hovi, Christina (2001-05-30)
  Yhteiskunnan kehitys on johtanut teollisuuden ja osittain myös kaupan siirtymiseen pois kaupungin keskusta-alueilta. Sisäkaupunkiin on muodostunut hylättyjä, joutilaina olevia tai vajaakäyttöisiä teollisuus- ja kaupallisia ...