.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Selänne, Sinikka (1990)
  Turun kaupunki järjesti vuonna 1987 aatekilpailun Aurajoen länsirannan alueen suunnittelemiseksi. Teollisuuden siirryttyä pois alueelta oli kaupungilla käytössä tyhjiä rakennuksia ja epämääräisessä tilassa olevaa ...
 • Helander, Henna Maria (2001-05-09)
  Työ on tilaustyö Turun kaupungin kaavoitusosastolle. Turun linnan ympäristö on matkustajasatamatoimintojen ympäröimä. Suunnitelmassa on pyritty tuomaan esille mahdollisuus eriyttää Turun linnan ympäristön tienoo omaksi, ...
 • Antila, Jari (1985)
  Turun pääkirjasto rakennettiin lahjoitusvaroin v. 1901-03, suunnittelijana arkkitehti Karl August Wrede. Lahjoittajan toivomuksesta rakennuksen julkisivuissa on käytetty esikuvana 1660-luvulla rakennettua Tukholman ...
 • Elenius, Jorma (1999-03-10)
  Työssä on esitetty vaihtoehto jo rakennetulle Turun sataman itärannan asuntoalueelle. Olemassaolevaan verrattuna muutoksia on erityisesti asuinkorttelien muodostamis- ja rakentamistavassa.
 • Korpinen, Leena (1986)
  Työssä selvitettiin Turun kaupungin sähkölaitoksen saaristoalueen 10 kV verkon kaukokäytön lisäämismahdollisuuksia keskittyen kauko-ohjattavien erotinasemien sijoittamisen kannattavuuteen. Tarkastelun pohjana käytettiin ...
 • Itkonen, Tiitta (1991)
  Diplomityö sisältää Turun Taidemuseon laajennussuunnitelman ja selvityksen museon syntyvaiheista. Vuonna 1900 järjestettiin Turun Taideyhdistyksen toimesta kaksivaiheinen kutsukilpailu, jonka voitti arkkitehti Gustaf ...
 • Saari, Anssi (1993)
  Työn tarkoituksena on olla oppaana ja tietolähteenä laitoksen teknisiä tietojärjestelmiä rakennettaessa. Vaikka aiheita on rajailtu Turun Telelaitoksen tarpeiden mukaisesti, esitetty asia on suurelta osin sovellettavissa ...
 • Harmoinen, Liisa (2006-09-13)
  Useiden vanhojen teollisuusrakennusten lailla Turunkin VR Konepajan toiminta lopetettiin vuonna 2002. Aivan konepajarakennuksen viereen on nyt suunnitteilla uusi liike- ja asuinalue sekä matkakeskus, johon siirtyvät ...
 • Rauhamäki, Harri (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Turunmaan saaristossa tapahtuvan lentoliikenteen nykytilaa ja ongelmakohtia, erityisesti saaristolaisia ja kesäasutusta palvelevaa ansiolentotoimintaa. Vesilentotoiminnan ja ...
 • Koskela, Marileena (2002-08-21)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luoda turvallisuuden hallintajärjestelmä suomalaiseen yliopisto- ja korkeakouluympäristöön. Erityistä huomiota kiinnitettiin Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) erityispiirteisiin, ...
 • Koskela, Marileena; Nenonen, Sanna (2007)
  Organisaatioilla on paljon erilaisia turvallisuustoimintoja, jotka tähtäävät kokonaisvaltaiseen turvallisuuden hallintaan. Yliopistoissa toimintaympäristö luo erityisiä haasteita turvallisuusasioiden organisoinnille. Tähän ...
 • Tappura, Sari; Hyytinen, Toni; Kivistö-Rahnasto, Jouni; Nenonen, Noora; Vasara, Juha (2015)
  Tämä julkaisu on tutkimushankkeen ”Turvallisuuden johtajat -esimiesten johtajuus, osaaminen ja sitoutuminen” (TUJO) loppuraportti. TUJO-hanke oli Työsuojelurahaston ja osallistuneiden organisaatioiden rahoittama kaksivuotinen ...
 • Liuhamo, Mika (1998-04-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää turvallisuustoiminnan johtamisen laadun arviointimalli pienille ja keskisuurille yrityksille vertailemalla ulkomaisia standardeja sekä keräämällä kokemusperäistä tietoa niiden soveltamisesta ...
 • Henttonen, Taija (2000-05-10)
  Tutkimuksessa selvitettiin turvatekniikan keskuksen (TUKES) valvonnassa olevien laitosten käyttämiä turvallisuuden tason tarkkailuun käyttämiä menetelmiä ja mittareita. Aineistona käytettiin turvallisuusselvityslaitosten ...
 • Sjöholm, Katri (2010-07-02)
  Tämä tutkimus on tehty opinnäytetyöksi Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen yksikölle Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu. Opinnäytetyössä tarkasteltiin palvelualan yrityksen turvallisuuden ...
 • Rautio, Aki (2013-05-08)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää turvallisuuden osa-alueiden auditointia ja systemaattista auditointitapaa Neste Oil Oyj:lle. Osana kehitystyötä olivat myös työhön valittujen muutoksenhallinnan sekä laitteiden ja ...
 • Ylinaatu, Jussi (2009-03-04)
  Tavoitteena oli selvittää, millainen palvelumalli soveltuu turvallisuusjohtamisen perustaksi. Tavoitteena oli myös tutkia, mitä etuja mallin käyttöönotosta seuraa ja miten yritykset voivat erottautua positiivisesti ...
 • Laapotti, Timo (2006-02-08)
  Paperiteollisuudessa investoinnit ovat nykyään lähinnä uusinta- ja korjausinvestointeja. Tällaisissa projekteissa pyritään saamaan kalliiksi tuleva koneiden seisonta-aika mahdollisimman lyhyeksi. Tästä syystä projektin ...
 • Saarilahti, Juha (1993)
  Ydinvoimaloiden vuosihuoltojen yhteydessä voimalaitoksen putkistojen hitsaussaumoja tarkastetaan ultraäänimenetelmällä. Tarkastuskohteet sijaitsevat säteilevällä alueella, ja siksi ultraäänitarkastajat altistuvat työssään ...
 • Nenonen, Sanna (2003-09-17)
  Tämä tutkimus on osa projektia, jonka tavoitteena on kehittää yliopisto- ja korkeakoulumaailmaan soveltuva kokonaisvaltainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää turvallisuusilm ...