.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suolahti, Lauri (1982)
  Tässä työssä tutkitaan liikennevälineen sähköisen voimansiirtojärjestelmän mitoitusta kokonaisuutena. Sähköinen järjestelmä koostuu tasajännitelinjasta, jännitettä nostavasta katkojasta, jänniteohjatusta, pulssin ...
 • Lietzén, Jesse (2012-12-05)
  Nykyinen ISO-standardin mukainen välipohjien askelääneneristyksen arviointimenetelmä pohjautuu 1960-luvulla standardoituun menetelmään, jota on arvosteltu sen standardoinnista lähtien. Menetelmään kohdistuneessa kritiikissä ...
 • Järvinen, Juuso (2000-12-13)
  Tämän työn tavoitteena oli paneutua flip chip -tekniikkaan ja välitäytteen vaikutukseen flip chip-liitoksen luotettavuuteen. Lisäksi tavoitteena oli perhetyä välitäytemateriaaleihin, niiden prosessointiin, sekä ominaisuuksiin. ...
 • Väänänen, Kimmo (1985)
  Työssä on aluksi käsitelty värähtelevien paineiskujen teoriaa ja laskentamenetelmiä sekä esitelty niiden vaimentamismenetelmiä ja -laitteita. Eri vaimennusmenetelmien tehokkuutta on tarkasteltu laskentaesimerkin avulla. ...
 • Kinnari, Lasse (2009-03-04)
  Työn tavoitteena oli kehittää teollisuuteen värähtelyn vaimennusmateriaali elastisten epoksimateriaalien pohjalta. Työ kuuluu projektiin ”HAMARA – Värähtelyenergian hallinta uusien materiaalien ja rakennevaihtoehtojen ...
 • Karvonen, Aki (1992)
  Tässä diplomityössä tutkitaan palkki- ja laattarakenteiden tärinälähteitä, vaimennuskohtia ja kuinka siirtyvän värähtelyenergian suuruutta voidaan arvioida mittaamalla värähtelyintensiteettiä. Värähtelyintensiteetin ...
 • Laine, Ilari (1986)
  Tämän työn lähtökohtana oli koneen suunnittelun laitoksella aloitettu teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) rahoittama projekti värähtelykulumisen tutkimisesta. Projektissa tarvittiin koelaitteistoa, jolla voitiin tutkia ...
 • Pohjonen, Petri (1982)
  Työssä on tarkasteltu värähtelymittausta vesiturbiinien kunnossapidon kannalta. Vesiturbiinien kunnon arviointi ja mahdollisten vikojen ennakointi ovat jatkuvan sähkön tuotannon perusedellytyksiä. Kaikkien kohdeyrityksen ...
 • Lehtinen, Reijo (1994)
  Kunnonvalvonnalla parannetaan prosessiteollisuuden toimintavarmuutta ja saavutetaan säästöjä huoltokustannuksissa. Tämä työ on osa laajempaa pyörivien koneiden reaaliaikaisen kunnonvalvonnan projektia, jonka tavoitteena ...
 • Arola, Saila (2001-10-10)
  Työn tavoitteena oli kehitellä menetelmä, jolla voidaan määrittää paperikoneen prosessiveden väriainepitoisuus spektrofluorometriä käyttäen. Menetelmässä väriaineen emission intensiteetin riippuvuus pitoisuudesta mitataan ...
 • Paajanen, Mika (1995)
  Tässä tutkimuksessa on syötetty osittain leijuttavalla leijupedillä värilasijauhetta asetyleeni-happi tai vety-happiliekillä toimivalle liekkiruiskulle. Tavoitteena on ollut pinnoittaa kirkkaita koriste- ja taidelasiesineitä ...
 • Nykänen, Hannu (1992)
  Kohdeyritys tehdas valmistaa vähittäiskauppoihin tarkoitettuja pullonpalautusautomaatteja. Ne ovat lasinkierrätykseen tarkoitettuja laitteita, joissa on erilliset pullon- ja korinpalautuslinjat. Palautusautomaattiin on ...
 • Tapio, Teemu (2015-05-06)
  Biopolttoaineiden lisääntynyt käyttö suomalaisessa energiantuotannossa on lisännyt kiinnostusta sen polttoprosesseissa tapahtuvia palamisreaktioita kohtaan. Biopolttoaineiden palamisominaisuuksia voidaan tutkia kokeellisesti. ...
 • Toivanen, Jari (1993)
  Työ on suoritettu osana kansallista ESV-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa Suomen elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä. Järjestelmätason simuloinnin tavoitteena on elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuoton ...
 • Lairi, Jari (1998-10-14)
  At the beginning of the year 1997 the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) approved the HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) feature as a part of the GSM Phase 2+ specification. HSCSD allows increased ...
 • Karvonen, Anna (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena on suunnitella, valmistuttaa ja lopuksi testata yksi optisen tiedonsiirron komponentti, laserin ajuripiiri. Komponentti muuttaa sisäänmenona olevan digitaalisen signaalin pintaemittoivaa laseria (VCSEL) ...
 • Haavisto, Petri (1989)
  Two non-linear algorithms for processing vector-valuated signals are introduced. These vector median operations are derived from multi-dimensional probability density functions using the maximum likelihood estimate approach. ...
 • Järvelä, Mikko (2014-06-04)
  High performance and low power consumption requirements usually restrict the design process of embedded processors. Traditional design solutions do not apply to the requirements today, but instead demands exploiting varying ...
 • Kanwal, Nazia (2011-06-08)
  The performance of GPS degrades significantly in urban canyons and in indoor environments. There has been significant research in order to enhance the performance of a GPS receiver in such challenging environment but still ...
 • Aaltonen, Jussi (1998-02-11)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda kokonaiskuva kontaminaatio-ongelmasta vesihydraulijärjestelmissä ja määrittää keskeiset ongelma-alueet.