.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Välimäki, Heidi (2008-08-13)
  Diplomityössä tutkittiin yhteistoiminnallisuutta matematiikan opetuksessa. Yhteistoiminnallisuudella tarkoitettiin opiskelutapoja, joissa oppilaat työskentelivät yhdessä annettujen tehtävien ratkaisemiseksi. Yhteistoiminnallinen ...
 • Laaksonen, Toni (2006-04-12)
  Perinteisesti metsäteollisuudessa on toimittu vertikaalisissa organisaatioissa, joissa suurin osa toimitusketjun varrella tarvittavista palveluista ja alihankkijoista on ollut osa yritystä. Kiristyneen kilpailun myötä myös ...
 • Hankivuo, Samuli (2011-12-07)
  Suomen ydinvoimaloissa voimalaitoksien sisäisestä sähkönjakelusta vastaa neljä rinnakkaista turvallisuusjärjestelmää. Käyttökokemukset osoittavat, että nykyisellä kantaverkkoliityntämallilla toimittaessa häiriöt voivat ...
 • Jarva, Terhi (2000-03-15)
  Diplomityön tavoitteena oli miettiä uutta, yhtenäistä toimintamallia pumpputehtaan ja toimittajien välille. Tavoitteena oli samalla, että työ toimisi pohjustuksena vuoden 2000 alusta alkavalle VTT:n kanssa toteutettavalle ...
 • Karala, Saana (2010-01-13)
  Svenska Privatskolan i Uleåborg on tarjonnut ruotsinkielistä opetusta Oulussa jo vuodesta 1859. Oulussa yksityiskoululla on vahva asema ainoana ruotsinkielisenä kouluna ja se haluaa edelleen nykyajan koulurakennuksen ja ...
 • Vanninen, Markku (1985)
  Tässä työssä käsitellään yksimuotokuidun kromaattisen dispersion mittaamista. Aluksi tarkastellaan dispersiota optisessa kuidussa ja esitellään yksimuotokuidussa vaikuttavat dispersiomekanismit. Työssä esitetään teoreettinen ...
 • Sipponen, Hannu (2009-05-06)
  Tämän diplomityön päätavoitteena oli kehittää aksiaalisymmetriseen työstölaserlaitteeseen soveltuva jatkuvatoiminen lasertorni. Lähtökohtana kehitystyössä olivat Optiikan laboratoriossa kehitetyt jatkuvatoimiset ...
 • Julku, Anne (2014-09-03)
  Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää YIT Rakennus Oy:n toimitilarakentamisyksiköiden työnaikaista laadunhallintaa. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta, haastattelututkimuksesta ja workshopeista, prosessien ja ...
 • Saarela, Jaakko (2006-09-13)
  LuotettavalIe ja nopealle hälytysjärjestelmälle, joka tunnistaa vaaralliset biologiset hiukkaset ilmakehän taustahiukkasista, on kysyntää sekä sotilaiden että siviiliväestön suojelussa. Diplomityö on osa ilmaisinyksikön ...
 • Hukka, Jarmo J.; Katko, Tapio S. (1999)
 • Mikkonen, Antti (2013-10-09)
  Öljyvarojen huvetessa vaikeasti saavutettavat öljyesiintymät ovat alkaneet herättää laajempaa kiinnostusta. Suihkupumppuja ei perinteisesti ole juurikaan hyödynnetty öljyn pumppauksessa johtuen niiden huonosta hyötysuhteesta. ...
 • Linjama, Matti (1994-12-21)
  Tämä työ liittyy TTKK:n hydrauliikan ja automatiikan laitoksella tehtävään tutkimukseen, joka käsittelee kuorman hallintaa. Tutkimuksen yhtenä osa-alueena on puomirakenteiden joustojen kompensointi. Joustot aiheuttavat ...
 • Lammi, Pentti (1985)
  Työn tarkoituksena on ollut perehtyä erään yksivälilastulevypuristimen hydrauliikkaan ja sen ohjaukseen ja etsiä kehitysmahdollisuuksia puristimen parantamiseen. Tämä on tapahtunut kirjallisuuden avulla vertailemalla ...
 • Sallinen, Jukka (1994-08-17)
  Yleissuunnitelman tarkoitus on esittää, miten Ykspihlajan matkustajasatama voitaisiin korjata ja uudistaa vastaamaan tämän hetken matkustajaliikenteen tarpeita. Yleissuunnitelma sisältää alueen liikennesuunnitelman, ...
 • Seppä, Jarmo (1989)
  Iisalmen kaupungin keskustassa Paloisjärveen pistävällä Sankariniemellä on sijainnut urheilukenttä 1920-luvulta lähtien professori O. I. Meurmanin asemakaavasuunnitelman osoittamalla paikalla. Kenttäalue on kytketty tiiviisti ...
 • Niemitalo, Hannu (1983)
  Automaation yleistyessä kasvaa myös tarve siirtää digitaalista tietoa paikasta toiseen. Hajautettujen järjestelmien yleistyessä tietoa lähettävinä ja vastaanottavina laitteina eivät ole enää yksistään tietokoneet, vaan ...
 • Tuominen, Janne (2014-10-08)
  Suomessa on Liikenneviraston hallinnoimia yleisiä maanteitä noin 78 000 kilometriä. Liikennemäärät maanteillä ilmoitetaan tavallisesti vuoden keskimääräisinä vuorokausiliikennemäärinä, ns. KVL-tunnuslukuina, jotka tuotetaan ...
 • Nisonen, Ari (1995-05-30)
  Diplomityössä tarkastellaan yleiskaavoituksen roolia yhdyskuntasuunnittelussa ja suhdetta muuhun kuntasuunnitteluun. Yleiskaavoituksen ongelmia selvitetään arvioimalla yleiskaavaprosessin kehitystä, nykyistä rakennetta ja ...
 • Leppälä, Kari (1983)
  Diplomityössä suunniteltiin mikroprosessoripohjainen mittaus- ja ohjaus-laitteisto, yleiskäyttöinen mittausasema. Mittausasema koostuu siihen liitettävistä oheislaitteista ja liitynnästä mitattavaan prosessiin. Anturitiedot ...
 • Ilves, Teemu (2001-08-22)
  Tavoitteena oli suunnitella mixed-signal ASIC-piirienprotovaiheen laboratoriotestaukseen soveltuva, väyläohjattava testikortti. Korttia ontarkoitus käyttää osana PC:n Lab VIEW-käyttöliittymällä ohjattavaa automatisoitua ...