.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ristimäki, Matti (2006-03-08)
  Johtamisjärjestelmien on muututtava sitä mukaa kun sodankäynnin luonne muuttuu. Verkkokeskeinen sodankäynti vaatii uusien teknologioiden huomioimista johtamisjärjestelmäkehityksessä. Nykyajan johtamisjärjestelmän on ...
 • Miilumäki, Thumas (2010-06-23)
  Viime vuosituhannen lopulla ja edelleen 2000-luvulla ihmisverkostojen tutkimuksen menetelmien joukosta on korostunut nk. SNA (Social Network Analysis) ja sen tarjoamat sovellukset. SNA kaikessa laajuudessaan tarjoaa ...
 • Vainio, Tuomo (2012-03-07)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia web-portaalien hyötyjä yritysten liiketoiminnassa, selventää siihen kuuluvia teknisiä elementtejä ja web-portaalien tarkoitusta. Tarkoituksena on myös avata web-portaalin määritelmää ...
 • Kentta, Ville (2015-03-04)
  Tässä työssä tutkitaan, mitä toteutustapaa Surveypal-sovelluksen mobiiliystävällisemmäksi saattamisessa tulisi hyödyntää. Työssä avataan web-sovellusten erityispiirteitä yleisesti ja mobiililaitteiden yhteydessä. Ongelman ...
 • Savolainen, Seppo (2008-12-03)
  Kohdeyritys on kehittänyt tuoteperheen, joka tarjoaa selainpohjaisia käyttöliittymiä laboratoriotietojärjestelmään. Tuotteiden toteuttamiseen on käytetty myös ulkopuolisia, kolmannen osapuolen tekniikoita. Diplomityössä ...
 • Soininen, Jari (2012-10-31)
  This thesis introduces a new Predictus-model for performance evaluation and estimation in a multi-layer website environment. The model is based on soft computing ideas, i.e. simulation and statistical analysis. The aim is ...
 • Siikaniemi, Inkeri (2013-10-09)
  Diplomityö koostuu kolmesta eri osa-alueesta. Työ tutkii kohderyhmänsä, dementoituneiden ikäihmisten, asumisympäristön haasteita. Asumista pohditaan erityisesti yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi koko terveyskeskusalueen ...
 • Tanttari, Mari (1997-08-20)
  Monissa teollisuuden prosesseissa on läsnä märkää lietettä, tästäaiheutuvissa olosuhteissa prosessin komponentit kuluvat nopeasti.Kuluvia osia voidaan korvata keraamimateriaaleilla, jotka ovat kovia jakemiallisesti reagoimattomia.
 • Rissanen, Marja (2010-06-04)
  Polylactide is biodegradable and bioresorbable polymer which is used in fibers, packaging, and medical applications. The main method to manufacture polylactide fibers is melt spinning. In this process a molten polymer is ...
 • Hernesniemi, Sarita (2012-05-25)
  Wetting and reactivity were studied for molten Cu-Cr, Cu-Zr and Ag-Zr alloys on two nitride ceramics AlN and Si₃N₄. The aim of the study was to understand the interfacial behaviour of these metal alloys in molten state on ...
 • Helin, Petri (2013-09-04)
  In underwater surveillance sources, such as ships or submarines, are localized using the acoustic noise emitted by the source engines, propellers and other machinery. The acoustic signals propagate in the sea and are ...
 • Thombre, Sarang; Hurskainen, Heikki; Nurmi, Jari (2010)
  This paper presents the design methodology, simulation results and implementation details of a low noise amplifier (LNA) designed to operate over the whole range of Global Navigation Satellite System (GNSS) frequencies ...
 • Hakala, Jouni (2007-12-10)
  AB3:Widgetit ovat yleensä yksinkertaisia sovelluksia, joita voidaan käyttää yksittäisiin toimintoihin. Usein widgettejä käytetään helpottamaan toistuvasti tehtäviä toimintoja tai näyttämään käyttäjää kiinnostavaa tietoa ...
 • Heino, Pasi (1997-05-14)
  Työssä etsitään ratkaisua Windows- ja Unix-sovellusten samanaikaiseksisuorittamiseksi käyttäjän UNIX-työpisteeltä. Työssä keskitytään olemassaolevien kaupallisten ratkaisujen analysointiin ja vertailuun.
 • Galecki, Jan (2010-06-09)
  I designed the Winter Market having citizens of the city and tourists in mind. I thought of a public space being vibrant with life all year round. Hietalahdentori Square is occupied in hot season and it is an active flea ...
 • Kurki, Risto (2000-12-13)
  This thesis is a description of the process flow of WAP Certification Program. WAP Certification will be an important part for all new products and their development testing efforts. Information on WAP Certification is ...
 • Ala-Hynnilä, Teemu (2000-03-15)
  Työn tarkoituksena on kuvata langatonta sovellusprotokollaa eli WAP-ympäristöä kokonaisvaltaisesti. Työssä tarkastellaan, miten WAP ja Internet suhtautuvat toisiinsa sekä mihin WAPia voi käyttää.WAP on protokolla- ja ...
 • Jalonen, Esa (1999-10-13)
  This thesis describes communications software for a dual-mode Internet telephony terminal. Developed software provides seamless roaming between different telephony technologies. Software autosenses telephony technology ...
 • Kuorilehto, Mauri (2001-06-06)
  BACKGROUND: Wireless Local Area Networks (WLAN) are emerging as a commonly used networking technology. Compared to traditional wired LANs, WLANs provide flexibility and portability. For utilising existing fixed network ...
 • Korkolainen, Ari (2000-08-23)
  AB3:Työssä luodaan aluksi yleiskatsaus langattomien lähiverkkojen arkkitehtuureihin ja standardointiin. Kolmannessa kappaleessa tutustutaan lähemmin IEEE 802.11a ja HIPERLAN/2 standardien fyysisiin kerroksiin. Huomiota ...