.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mikola, Janne Olavi (2014-11-05)
  The thesis is divided into two parts. In the literature study part, state of Software-defined Networking (SDN) standardization is walked through and compared to the current implementations of on-market vendors. In this ...
 • Kellokoski, Kauko (1996-12-11)
  Työssä käytettiin lähtötietojen hankinnassa useita eri menetelmiä, kutenmaatutkaluotauksia ja maaperä- ja laboratoriotutkimuksia. Työssäkartoitettiin tutkimusalueen riskitekijät, selvitettiin paikallistenluonnonmateriaalien ...
 • Kukkonen, Jyrki (1997-12-10)
  Ohjelmistojen monimutkaistaminen ja koon kasvu aiheuttavat laatu- jatuottavuusongelmia. Yksi ratkaisu näihin on systemaattinenuudelleenkäyttöön tukeutuva toimintatapa.
 • Ojanen, Jaakko Oskari (2015-05-06)
  Innovaatioiden kehitys ja niiden onnistunut kaupallistaminen ovat elinehto useille kasvaville yrityksille. Varsinkin mikro- ja pienyritysten täytyy pystyä tuottamaan ja kaupallistamaan uusia innovaatioita sekä liikeideoita ...
 • Sinerjoki, Juha (2000-10-11)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen käyttämän markkinointistrategian soveltuvuutta uudelle tuotteelle ja uuden markkina-alueen valtaamiselle. Lisäksi oli tarkoitus määritellä ne keinot, joilla käytettyä ...
 • Kuronen, Matti (1993)
  Tässä työssä on tutkittu uuden kehitteillä olevan haarukkatrukkimallisarjan teräsrakenteita. Ohjausakseliston vipusuhteiden laskentaan on kehitetty tietokoneohjelma, joka tulostaa käyränä kääntyvien pyörien kulmavirheen ...
 • Färm, Riku (2016-06-08)
  Lasia käytetään erilaisissa käyttötarkoituksissa yhä enemmän. Viime vuosina lasiteolli-suudessa on alettu valmistamaan yhä suurempia ja ohuempia laseja. Myös erilaisten muo-tojen käyttäminen on yleistynyt. Ohuen lasin ...
 • Vallius, Minna (1997-12-10)
  Työssä tutkitaan uusien työntekijöiden kouluttautumista projekteihin. Työlähtee liikkeelle projekti-käsitteen määrittelystä ja etenee organisaationvastuisiin ja valtuuksiin. Työssä käydään läpi projektin elinkaariprojektiryhmän ...
 • Erasvuo, Kari (2000-02-09)
  TETRA-järjestelmä on uusi digitaaliseen tekniikkaan pohjautuva ammattikäyttöön tarkoitettu radiopuhelinjärjestelmä, joka on tarkoitettu erilaisten organisaatioiden käyttöön. Se perustuu TETRA-standardiin, joka määrittelee ...
 • Railimo, Annmari (2002-04-10)
  Sensoriteknologia on valtaamassa markkinoita mittamuuntajilta. Laajamittainen sensoreiden käyttö keskijännitekojeistoissa on uuttaa ja siksi teknologia kehittyy jatkuvasti. Ongelmia aiheuttavat vielä hartsivaluun liittyvät ...
 • Urtti, Markku (2000-06-07)
  Työn lähtökohtana oli yrityksessä suunniteltu transputer-pohjainen ohjausjärjestelmä, jossa käytetyn prosessorin valmistus on päättymässä lähiaikoina. Uuden CNC-ohjaimen tulee täyttää edeltäjänsä toiminnot, mutta lisäksi ...
 • Vieno, Pekka (2003-06-04)
  Työn tavoitteena on suorittaa esitutkimus ja antaa suuntaviivat yrityksen uuden sukupolven juoksumattotutkimusprojektia varten. Esitutkimuksen aikana rajattiin tutkittavista teknologioista, materiaaleista ja komponenteista ...
 • Vanninen, Tuomas (2007-02-14)
  Yhteiskunnan pyrkimykset tehokkuuteen ja jatkuviin säästöihin näkyvät myös sähkövoima-alalla. Tavoiteltavia kehityssuuntia sähköverkossa ovat esimerkiksi suunnittelemattomien keskeytysten ennaltaehkäisy ja lyhentäminen, ...
 • Vainio, Sauli (2007-06-06)
  TETRA (Terrestial Trunked Radio) on Euroopan Telealan Standardointi Instituutin standardoima digitaalinen, yhteiskäyttöinen ja erityisesti viranomaiskäyttöön suunniteltu radioverkko. Sovitinyksikkö mahdollistaa TETRA-radion ...
 • Kanninen, Kimmo (2006-02-08)
  Diplomityön tavoitteena oli tuotteistaa tietotekninen tehokkuustyökalu, löytää oikeat keinot tuotteen markkinointiin, valmistautua kasvavan kysynnän tuomiin haasteisiin ja saada tuotekehityksen kuluille vastinetta tuotteen ...
 • Narvi, Janne (2000-11-08)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen tuotantoon liittyvien levyosien valmistusta omassa esikäsittely-yksikössä sekä mahdollisilla alihankkijoilla. Työn teoriaosassa tarkastellaan esikäsittelyyn liittyvien ...
 • Järvenpää, Tero (2015-09-09)
  Tämän työn tavoitteena on luoda malli, jonka mukaan toimimalla Kiilto Oy:ssä voidaan osoittaa elintarvikekontaktilainsäädännön edellyttämä vaatimustenmukaisuus. Lisäksi työssä laaditaan valittujen toimenpiteiden tulosten ...
 • Ojala, Jarkko (2007-03-14)
  Ydinvoimalaitoksen työntekijät altistuvat työssään terveydelle haitalliselle säteilylle. Yhtenä perusperiaatteena säteilysuojelussa on pitää säteilyannokset niin pieninä kuin yhteiskunnalliset ja taloudelliset näkökulmat ...
 • Kulmala, Meri-Tuuli (2006-03-08)
  Ydinvoimalaitoksen määräykset asettavat tiukat vaatimukset käyttöohjeistoille. Kaikki ydinvoimalaitosten käyttötoimenpiteet tulee nimittäin suorittaa yksityiskohtaisten käyttöohjeistojen avulla. Perinteisesti ohjeisto on ...
 • Nurmi, Tuula (1991)
  Uusikaupunki on 1617 perustettu kaupunki Varsinais-Suomessa Pohjanlahden rannikolla. Sen nykyinen asukasluku on n. 15 000. Kaupunki on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana voimakkaasti teollistunut ja kasvanut mm. ...