.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korhonen, Tomi (2002-11-20)
  Internet services have changed dramatically in recent years. Up until a few years ago, the content of Internet services was mainly text and pictures but as the computers got faster, quality of the displays improved and the ...
 • Mönkkönen, Marko (1994)
  Digitaalitekniikan käyttö yleisradiotasoisessa ohjelmatuotannossa on yleistynyt viime vuosina nopeasti. Samalla digitaalisen informaation määrä on lisääntynyt rajusti, mutta siirto- ja tallennuskapasiteetit eivät olekasvaneet ...
 • Jokela, Riitta (1997-05-14)
  Työ liittyy Satakunnan etälääketieteen osaamiskeskuksenkehityshankkeisiin. Työssä selvitetään videoneuvottelulaitteistonsoveltuvuutta sairaalan erilaisten konsultaatioiden ratkaisuiksi. Työssäkäsitellään videoneuvottelutekniikan ...
 • Häkkinen, Pasi (2005-01-10)
  Tässä diplomityössä selvitettiin oppimateriaaliksi tarkoitetun multimediasisältöjen tuotta-mista dynaamisesti painopisteen ollessa videopohjaisissa sisällöissä. Lisäksi työssä toteu-tettiin verkko-oppimisympäristö, jonka ...
 • Liimatainen, Jukka (1993)
  Tämä diplomityö liittyy TAGIPS-signaaliprosessin oheislaitteeksi sopivan digitointilohkon tuotekehitykseen. Diplomityön tarkoituksena oli suunnitella digitointilohko, joka yhdessä keskusyksikkönä toimivan TAGIOS-kortin ja ...
 • Rintamäenpää, Esko (1981)
  Videotex-järjestelmä voidaan hajauttaa useissa eri pisteissä toimiviksi yksiköiksi, jotka yhdistetään toisiinsa tiedonsiirtoverkolla. Tällainen verkkorakenne helpottaa järjestelmän laajentamista ja parantaa laitteiden ...
 • Luotojärvi, Teea (1987)
  Tässä työssä on selvitetty, millä menetelmillä viemäreitä voidaan puhdistaa ja laadittu työkuvaukset tärkeimmistä menetelmistä. Myös puhdistamisessa esiintyviä ongelmia ja puhdistustarvetta on tarkasteltu. Viemäreiden ...
 • Aatola, Laura (2008-01-16)
  Rikkiyhdisteiden pelkistyessä anaerobisissa olosuhteissa syntyvät hajukaasut ovat huomattava ongelma erityisesti siirtoviemäreissä. Hajuongelman syntymistä voidaan ehkäistä usealla eri tavalla. Keinoja ovat esimerkiksi ...
 • Tanner, Heidi (1989)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella viemäriverkon simulointimalleja. Erityisesti selvitettiin MOUSE-mallin ominaisuuksia ja sen soveltamista suomalaisen viemäriverkon toiminnantutkimiseen. Samalla tarkasteltiin myös ...
 • Leino, Antti (2000-03-15)
  Työn tavoitteena oli tutkia kohdeyrityksen hiomavarallisen vierintäjyrsinohjeistuksen ajanmukaisuus. Tämän lisäksi tutkittiin hiiletyskarkaisussa tapahtuvia mittamuutoksia hammastuksen hiomavarojen ja vierintäjyrsinohjeistuksen ...
 • Kuusisto, Olli (2008-12-03)
  Diplomityö tehtiin kohdeyrityksen osana Suomen ilmavoimien johtamis- ja valvontajärjestelmän arkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävää projektia. Työssä kehitettiin johtamisjärjestelmään uusia, käyttäjien väliseen viestintään ...
 • Niemelä, Anne-Mari (2013-01-09)
  Tässä työssä etsitään tapoja hyödyntää viestintäsovelluksia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoprosesseissa osana Tekes:n Neuvokas II-hanketta. Hoitoprosesseja tarkastellaan syömishäiriöisen nuoren ja nuorisotyypin ...
 • Hyyppä, Anna (2010-06-09)
  Diplomityön aihe liittyy Tampereen kaupungin Ranta-Tampella -projektiin. Työn taustalla on 3.12.2008-16.3.2009 järjestetyn Ranta-Tampellan suunnittelukilpailun yhteydessä esitetty ajatus viherkattojen käyttämisestä uudella ...
 • Aro, Tuija (1998-10-14)
  Työ käsittelee ympäristöasioiden huomioon ottamista logistisessa ketjussa. Suomen olosuhteisiin on tehty sovellus ja kohdeyrityksenä on huonekalujen tukku- ja vähittäimyyntiketju.
 • Andrejew, Jarmo (1984)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää automaattinen konelitteiden sahaviilojen hakkuuseen. Suunnittelu perustui aikaisemman puoliautomaattisen hakkuukoneen kehittämiseen. Hakkuu on eräs tärkeimmistä viilan laatuun vaikuttavista ...
 • Heikkilä, Petri (1986)
  Tässä työssä suunnitellaan vanerin valmistuksessa käytettävän viilusorvin hydraulijärjestelmä. Lähtökohtana on kokonaan uusi sorvisarja, joka tulee syrjäyttämään aiemmat konstruktiot. Uusi sorvisarja toteutetaan käyttämällä ...
 • Vartiainen, Seppo (1991)
  Sorvaus on viilun valmistuksen tärkeimpiä työvaiheita. Sorvauksen onnistumiseen vaikuttavat oleellisesti sorvin teräkulmat, varsinkin päästö-kulma. Päästökulma ei ole vakio, vaan sitä säädetään sorvauksen aikana pöllin ...
 • Reinikainen, Timo (1982)
  Työssä kehitetään hydraulisylintereillä toimivaa viilusorvin teräkelkan syöttöjärjestelmää viilun laadun ja paksuustarkkuuden parantamiseksi. Lisäksi tarkastellaan käytettävissä olevia vaihtoehtoja teräkelkan syöttölaitteistoiksi. ...
 • Vikman, Esa (1994)
  Kohdeyritys on hakenut patentin menetelmälle, jossa päästökulmaa voidaan säätää viilun häiriöttömän leikkaantumisen aikaansaamiseksi. Päästökulman ollessa liian positiivinen terässä ilmenee värähtelyjä, jotka johtuvat ...
 • Salminen, Minna (2001-06-06)
  Tavoitteena on selvittää, mikä on vaatteen viimeistelyn lisäarvo silloin kun viimeistely on ulkoistettu kuljetus- ja huolintayrityksen tehtäväksi.Huolintayritysten roolin ja tehtävien muutos ovat aiheuttaneet sen, että ...