.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Peltoharju, Teija (2014-04-09)
  Diplomityö pohjautuu syksyllä 2013 järjestettyyn kansainväliseen Fentress Global Challenge -opiskelijakilpailuun, jonka aiheena oli Upcycled Architecture. Kilpailun tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja ...
 • Vats, Shameek (2015-08-12)
  The commercial textile circulation in Finland works that a company is responsible for supplying and maintenance of the textiles. The major customers include hospitals and restaurants chains. When the textiles are degraded ...
 • Peltonen, Kari (1987)
  Tässä työssä on tutkittu uppopumpun tulosuppiloon muodostuvaa virtauskenttää ja sen laskentamahdollisuuksia. Tehdyissä mittauksissa tarkasteltiin pohjan etäisyyden vaikutusta mitattuihin nopeusjakautumiin eri tilavuusvirroilla. ...
 • Korja, Maija (2012-09-05)
  Urakoiden osittelu ja ketjuuntuminen sekä monikulttuurisuus ovat lisääntyneet teollisuuden investointi- ja vuosihuoltotyömailla. Osittelu ja ketjuuntuminen sekä monikulttuurisuus aiheuttavat työterveydelle ja -turvallisuudelle ...
 • Leppänen, Tiina (1993)
  Diplomityö on tehty AIA/ACSA:n ja OTS INTERNATIONALin järjestämään kansainväliseen arkkitehtiopiskelijoille suunnattuun "URBAN HOUSING" -kilpailuun. Kilpailun järjestäjät haastoivat opiskelijat itä-Euroopasta, länsi-Euroopasta ...
 • Pylvänen, Riikka (2009-12-09)
  Diplomityöni käsittelee urbaania yhteisöasumista, sen ilmenemistä ja toteuttamisen tapoja sekä siinä piilevää käyttämätöntä potentiaalia. Suomessa käydään nyt runsaasti keskustelua perinteisen yhteisöllisyyden puutteesta. ...
 • Mikkola, Teemu (2010-06-23)
  Suurteollisuus on hiljalleen poistumassa Porin Karjarannan teollisuusalueelta Kokemäenjoen rannalla. Karjaranta sijaitsee keskustan lähellä ja on yksi harvoja alueita, jonne keskustan kerrostaloalueella vielä on tilaa ...
 • Joachimiak, Malgorzata (2010-06-23)
  URBAN ACUPUNCTURE Acupuncture cures major health problems by intervention on some specific points that interact with the complex system. Analogically, ‘point’ interventions can have an urban effect at the territorial ...
 • Viitala, Sara (1997-05-14)
  ACSA/Otis International Student Design Competition 1997.Työ käsittää kilpailuehdotuksen tuhannen asukkaan korttelista HelsinginRuoholahden kaupunginosaan Saukonpaaden alueelle.
 • Hellman, Tytti (1997-05-14)
  Kohteena oleva suunnittelualue sijaitsee Tampereella keskustan ja muutoksiakokevan teollisuusalueen välissä. Suunnitelmassa yhdeksän asuinrakennustaeroavat toinen toisistaan jakautuen neljän ja viiden ryhmään. Ryhmienväliin ...
 • Härkönen, Marko (2000-05-30)
  Diplomityö perustuu vuoden 1999-2000 Urban Housing Plus-kilpailuun. Kilpailu on kansainvälinen opiskelijakilpailu, jossa tehtävänä on suunnitella asuntoja tuhannelle asukkaale kilpailijan valitsemaan kotimaan kaupunkiymp ...
 • Kangasvieri, Janne (1999-06-02)
  Ehdotus arkkitehtikilpailuun sekä kolme suunnitelmaa tukevaa esseetä, Urbaani asuminen, Asunto ja koti sekä Puheenvuoro tamperelaiseen keskusteluun vanhojen tehdasalueiden tulevaisuudesta.
 • Heino, Juha (1996-05-22)
  Tarkoituksena on suunnitella rakennettuun ympäristöön asuinrakennuksia750-1000 asukkaalle. Suunniteltava tontti on Turun ratapiha, joka sijaitseeTurun ydinkeskustan vieressä.
 • Hautamaa, Kimmo (1995-05-30)
  Työ on ehdotus Otis Elevator:in ja Association of Collegiate Schools of Architecture:n järjestelmään kansainväliseen opiskelijakilpailuun v. 1994-95. Kilpailu on luonteeltaan realistisia ratkaisumalleja etsivä rakennussu ...
 • Beitia, Jon Ander (2014-08-13)
  Location information is becoming more and more useful in everyday life. The cellular- based and wireless area network based positioning are being used to predict the location of users in environments such as indoors and ...
 • Näppi, Jarmo (1983)
  Työssä on selvitetty kaukolämpökanavien eristysmateriaalina käytetyn polyuretaanisolumuovin lämmöneristyskyvyn säilymistä kanavan käyttöolo-suhteissa. Lämmönjohtavuuden muutosnopeutta on tarkasteltu prof. F. Nortonin ...
 • Heinonen, Eeva-Liisa (2000-02-09)
  This thesis examines an important issue related to smart phones, the usability requirements and development of a particular smart phone. The scope of the thesis is to define the end user and usability requirements related ...
 • Hämäläinen, Ville, Petteri (2014-03-05)
  The aim of this thesis is to develop methodology for usability testing of proactive HMIs. Usability is an important aspect of functionality of any Human-Machine Interface (HMI) since users directly interact with interfaces. ...
 • Pönni, Heini (2014-09-03)
  Rautaruukki Construction is developing a new frame system for shopping centres. This Master of Science Thesis is part of the project. The frame system is based on continuous steel trusses and composite steel columns. Floors ...
 • Ruoho, Jarkko (2010-05-05)
  Price is an important criterion when new medical measurement instruments are purchased. Because of price competition manufacturers wish to use commercial off-the-self (COTS) products as much as possible. Regular office ...