.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Eerola, Pekka (1987)
  Valtion voimayhtiöt (Imatran Voima, Oulujoki ja Kemijoki Oy) ovat rakentamassa maantieteellisesti koko Suomen kattavaa VY-85 radiopuhelinjärjestelmää käyttö- ja korjaushenkilöstön käyttöön. Järjestelmää olisi teknisesti ...
 • Suna, Juha (1999-06-09)
  Työssä esitellään 1.9.1988 voimaan tulleen sähkömarkkinalain muutoksen vaikutusta tasevastuun hoitoon Suomessa. Työssä perehdytään, miten valtakunnalisen tasevastuun hoidettavakseen saanut kohdeyritys hoitaa sähköjärjestelmän ...
 • Jääskä, Jussi (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää valtatielle 4 tehtävät lähiajan toimenpiteet välillä Palokka-Äänekoski. Tavoitteena oli parantaa nykyisen tien liikenneturvallisuutta ja taata tiejaksolle riittävä välityskyky moottoriväylän ...
 • Rantala, Tuuli (2012-06-06)
  Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli ympäristöhaittojen ja päästöjen suhteen asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä diplomityö on syntynyt Liikennevirastolle tehdyn hankkeen ohessa, ja työssä lähestyttiin valtion ...
 • Marttila, Tero (2014-12-03)
  Valtioneuvoston vuoden 2012 lisätalousarvion määrärahasta avustetuille sisäilmaongelmiin liittyville rakennushankkeille asetettiin lopputuloksen onnistumista edesauttavia ehtoja, kuten kattavat kuntotutkimukset korjaus- ...
 • Siitari, Pirkko (1981)
  Diplomityön aiheena on Rauman kaupunkiin rakennettava valtion virastotalo. Tontin keskeisyyden ja hyvän saavutettavuuden takia sijoituspaikka on erinomainen julkiselle jokapäiväiselle rakennukselle. Paikalla on nykyään ...
 • Pollari, Pekka (1995-03-15)
  Kohdeyrityksen vetokalustosarjojen Sr 1 ja Dv 12 energianominaiskulutuksen selvittämiseksi kehitettiin mittausmenetelmä. Sähköveturin energiankulutuksen mittaus toteutettiin kannettavalla tehomittarilla. Mittari kytkettiin ...
 • Nummenpää, Tero (2001-01-17)
  AB3:Tavoitteena on etsiä menetelmiä nopeasti kasvavien varhaisen vaiheen teknologiayritysten arvonmääritykseen ja arvioida näiden arvonmääritysmenetelmien soveltuvuutta. Tutkimuskysymys on: "Miten nopeasti kasvavien varhaisen ...
 • Hiltunen, Pekka (2002-03-13)
  Telekommunikaatioalan yrityskaupat ja fuusiot ovat lisääntyneet merkittävästi 90-luvun loppupuolella. Työn tavoitteena oli tutkia yrityskauppojen ja fuusioiden merkitystä arvostuksen kehittymidessä. tutkittavina olivat ...
 • Hannus, Simon (2015-10-24)
  A number of studies have reported that the returns from acquisitions made by private equity (PE) firms have exceeded those of the public markets, e.g. the S&P 500. The outperformance displayed in the buyouts made by private ...
 • Ervasti, Mari (2012-11-23)
  The concept of ‘value’ has received extensive interest in research in the fields of psychology, marketing and, more recently, human-computer interaction (HCI). Gaining insights into users’ personal values can lead to a ...
 • Rantanen, Joni (2010-03-10)
  Yrityksissä on piilevää potentiaalia tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Potentiaalia ei usein kuitenkaan tunnisteta päivittäisessä työssä, vaan tuotanto tehdään vanhoilla rutiineilla kuten on totuttu. Tuotannon ...
 • Näsinkoski, Jorma (1985)
  Sisäänasennettavat mittamuuntajat asennetaan yleensä metallikoteloituihin kojeistoihin, joissa tilankäyttö on hyvin kriittistä. Tästä syystä mittamuuntajat pyritään kehittämään mahdollisimman pieniksi, jolloin käämin ...
 • Valaja, Juha (1985)
  Työssä on tarkasteltu erään konepajan jauhinterätehtaan tuotannon kehittämistä. Tavoitteena on lisätä tuotantokapasiteettia, lyhentää valmistuksen läpäisyaikaa sekä vähentää keskeneräiseen työhön sitoutuvaa pääomaa. Lisäksi ...
 • Riikonen, Timo (1997-04-16)
  Työssä käsitellään PC-tietokoneessa toimivan valvomo-ohjelmiston jahajautetun automaatiojärjestelmän välistä kommunikointia. Työssä esitetääntoteutustapa liitynnälle Citect-valvomo-ohjelmistosta DamaticClassic-automaatio ...
 • Kettunen, Pasi (1996-06-12)
  Selvityksen kohteina olivat ohjaimet. Erilaiset painikkeet, IR-lähettimetsekä joystick muodostavat suurimman osan käytetyistä ohjaimista.Diagnoosiryhmittäin tarkasteltuna ALS-ryhmässä optinen kytkin on myössuosittu.
 • Hyväkkä, Tero (2008-05-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mikrokontrolleripohjainen kennoterminaali, joka täyttää sähkönjakelun kaksikiskostojärjestelmien asettamat vaatimukset digitaalisten sisääntulojen ja relelähtöjen ...
 • Ylenius, Toni (2012-12-05)
  Van der Waals -vuorovaikutus on suhteellisen heikko elektronien monen kappaleen dynamiikasta aiheutuva atomien, molekyylien ja pintojen välinen attraktio. Vuorovaikutus on merkittävä erityisesti silloin, kun vuorovaikuttavien ...
 • Torniainen, Timo (1998-12-09)
  Työssä käsitellään hautomoaltaan kehittämistä. Rakenteellisilla muutoksilla pyritään parantamaan ympäristö-, käyttö-, ja huoltonäkökohtia. Kuntotukimuksella selvitettiin rakenteiden tila. Parannuksia suunniteltiin mm. uudet ...
 • Pohjalainen, Jani (2014-06-04)
  Käyttäjien ja asiakkaiden kehittyvät vaatimukset ja uudet käyttömahdollisuudet tekevät monista yrityksille tärkeistä ohjelmista auttamattoman vanhoja. Näitä vanhoja ohjelmia ei voida hylätä, koska ne ovat keskeinen osa ...