.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Taipale, Paavo (1991)
  Maailmassa on edelleen laajoja alueita, joilla ympäristöntilan seuranta on puutteellisesti järjestetty. Vesistöjen veden laatu on eräs keskeinen ympäristön tilan indikaattori. Kehitysmaissa vesistöjen veden laadun seurantaa ...
 • Sakkara, Isto (1991)
  Vesisuihkuleikkauksessa korkeapaineinen (100 - 400 MPa) vesi johdetaan halkaisijaltaan 0.1 - 0.4 mm olevan suuttimen läpi. Näin muodostuu kapea vesisuihku, jonka nopeus on noin 2 - 3 kertaa äänennopeus. Syntyneellä kapealla ...
 • Rajala, Hannu (1986)
  Työn alkuosassa on tarkasteltu vesisuihkupropulsion yleistä toimintaperiaatetta sekä vertailtu uppo- ja pintapropulsiota. Seuraavaksi on esitelty markkinoilla olevia vesisuihkupropulsiolaitteita ja näiden käyttösovellutuksia. ...
 • Tirkkonen, Elina (2016-05-04)
  RD-paaluseinän käyttö patoseinänä on yleistynyt. Tämän diplomityön tavoitteena on ollut kartoittaa RD-paaluseinän vesitiiveyteen liittyviä ongelmia. Samalla tarkoituksena on ollut selvittää porapaaluseinän käytön järkevyyttä ...
 • Birling, Timo (1985)
  Muovimuotin muottipesän jyrsintä on perinteisesti tapahtunut kopiojyrsinkoneessa käyttäen hyväksi kopiomallia. Tietokoneiden ja ohjelmistojen huima kehitys parina viime vuosikymmenenä on kuitenkin mahdollistanut tarkemman ...
 • Pyy, Timo (1991)
  Tämä diplomityö on jatkoa joulukuussa 1990 valmistuneelle tutkimukselle, jossa selvitettiin suljetun koelaitoksen instrumentoinnin häiriöitä. Diplomityön tavoitteena on ollut vesiturbiinien mallikoelaitoksen mittaustarkkuuden ...
 • Istolahti, Heikki (2009-05-06)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kestomagneettigeneraattorilla toteutetun pienvesivoimalaitoksen soveltuvuutta saarekekäyttöön. Työssä tutkittiin Matlab-simulointimallin avulla saarekeverkon taajuuden säätöä askelmaisesti ...
 • Lainejoki, Mikko (1981)
  Työssä on laadittu tietokoneohjelma, joka kuvaa kahteen eri vesivaraajaan kytkettyä kaksoislämmitysjärjestelmää. Energia tuotetaan aurinkokerääjillä, kattilalla tai sähkövastuksilla. Auringon säteilykomponentit ratkaistaan ...
 • Linjamäki, Jouko (1993)
  Tässä työssä on tutkittu erään staattisen magnetointilaitteiston digitaalisen jännitteensäätäjän soveltuvuutta turbogeneraattorille. Laitteisto on kehitetty ja sitä on käytetty vesivoimageneraattorin jännitteen säätöön ja ...
 • Koski, Eero (1999-06-09)
  Kuvaus vesivoimalaitoksista ja niiden mallinnuksesta, simulointimahdollisuuksista, simulaattorin toteutuksesta ja testauksesta. Simulaattorin avulla luodaan ohjaus- ja säätöjärjestelmälle prosessiliityntä tehdastestien ...
 • Viherto, Hanna (1992)
  Johtuen Suomen vesistöjen matalista putouskorkeuksista tuotetaan suurin osa vesivoimasta Kaplan-turpiineilla. Niiden hyötysuhteen vaihtelut ovat pienemmät kuin muiden turpiinityyppien vertauksen vaihdellessa. Sähkön ...
 • Pursimo, Juha (1990)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut optimoida vesivoimalaketjun ja sähkövaraston käyttöä noin kahden viikon jaksolle. Tutkimus liittyy läheisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun Säätötekniikan laitoksella tehtäviin ...
 • Ahlberg, Pirjo (1991)
  Sähkön kulutuksen jatkuva kasvu ja kulutuksen suuret vaihtelut eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina ovat lisänneet vesivoiman arvostusta. Varsinkin vesivoiman tuottaman sähkön osuus säätövoimana ja reservien ylläpidossa on ...
 • Juhola, Petri (1990)
  Tässä työssä on tutkittu yksitysoikeudellisten vesiyhtymien organisaatiomuotoja, yhtymien syntyyn vaikuttaneita tekijöitä sekä arvioitu tulevia näkymiä. Suomessa esiintyy organisaatioltaan kolmenlaisia kuluttajien hallinnoimia ...
 • Åkerman, Maria (2009-01-14)
  Työssä analysoidaan kuuden suomalaisen kunnan käytäntöjä vesiyhtymien tukemisessa. Kirjallisuusselvityksessä käsitellään vesiyhtymien kehitystä, yhtymähankkeen kustannusten muodostumista, yhtymien tukemisen oikeudellisia ...
 • Tarvainen, Jari (1992)
  Tässä diplomityössä käydään läpi vetopyöräkäyttöisen henkilöhissisarjan korirakenteen suunnittelu. Työ on osa projektia. Tavoitteena on kehittää sekä hinnaltaan että ominaisuuksiltaan kilpailukykyinen henkilöhissisarja. ...
 • Mäki, Jussi Romo, Reima (1982)
  Työssä on tutkittu veturidieselmoottorin totutuskäyttöä. Tutkimus alkoi havainnosta, että joillakin peruskorjatuilla ja sen jälkeen totutuskäytetyillä moottoreilla oli suurempi taipumus kiinnileikkautumiseen kuin uusilla ...
 • Nurmilo, Hanna (2016-06-08)
  Liikenne on erittäin riippuvainen öljypohjaisista polttoaineista. Fossiilisena polttoaineena öljy aiheuttaa ympäristöongelmia ja sen saatavuus ja hinta ovat epävarmoja tulevai-suudessa. Vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden ...
 • Nummela, Arto (1991)
  Digitaalisten järjestelmien kompleksisuuden kasvu ja lyhentyneet markkinoille tuloajat aiheuttavat kasvavia paineita ja uusia vaatimuksia suunnitteluorganisaatioille. Tarvitaan suunnittelujärjestelmiä, jotka helpottavat ...
 • Yrjölä, Janne (1994)
  VHDL-työkalujen käyttö digitaalisten ASIC-piirien suunnitteluvälineenä on vakiintunut. Sekä analogia että digitaaliosia sisältävien mikropiirien suunnittelussa kokemukset VHDL-elektroniikkasuunnittelukielestä ovat ...