.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vähäheikkilä, Marjut (2016-05-04)
  Lipid domains in plasma membranes are typically nanosized regions with a distinct lipid content. They have been suggested to have multiple functions. For example, the lipid environment can affect the activity of membrane ...
 • Lindfors, Jukka (2000-12-13)
  Tässä työssä on etsattu 880 ja 670 nm:n aallonpituuksille suunniteltuja pintaemittoivia virtuaalikaviteettilaser-rakenteita. Käytetty etsausmenetelmä oli reaktiivinen ionietsaus, ja etsauskaasuna oli piitetrakloridi. Työssä ...
 • Jaakkola, Reino (1995-06-07)
  Optinen tehonsiirto sopii sovelluksiin, joissa normaalisähköinen tehonsiirto mitta- tai toimilaitteelle ei ole olosuhteiden vuoksi mahdollinen. Räjähdysvaaran takia tällaiset olosuhteet voivat olla esimerkiksi kaivoksissa ...
 • Peng, Changsi (2009-10-30)
  It is well-known that a small amount of nitrogen in InGaAs / GaAs quantum wells (QWs) causes a bandgap-bowing effect in the electronic band structure. While widening the spectral range of GaAs is a much desired consequence ...
 • Laaksonen, Sami (2000-03-15)
  Työssä tutkittiin galliumarsenidin valmistusta germaniumsubstraatille kaasulähteisillä (GSMBE) ja kiinteälähteisellä (SSMBE) molekyylisuihkuepitaksiaalisella kasvatusmenetelmällä ja pohditiin GaAs:n ja Ge:n muodostaman ns. ...
 • Ahtola, Pasi (2002-12-11)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisellä korkeakoululla toimivien Puolijohdefysiikan laboratorion, Optoelektroniikan tutkimuskeskuksen ja Pintatieteen laboratorion yhteistyöhanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti ...
 • Turpeinen, Jani (2000-12-13)
  Tässä työssä on tutkittu uudenlaisen GaInNAs/GaAs-puolijohdemateriaalin ominaisuuksia. Tavoitteena on kehittää 1.3:n ja 1.55:n mikrometrin tietoliikennelasereita, joilla on nykyisiä tietoliikennelasereita paremmat ...
 • Arpiainen, Ville (2004-03-10)
  Optoelektroniikan komponentteja rakennettaessa tarvitaan huippulaatua olevia yhdistepuolijohderakenteita. Tästä syystä puolijohdekiteiden sisäisen rakenteen ja erityisesti rajapintojen tunteminen on tärkeää. X-STM on ...
 • Viitala, Matti (2006-11-08)
  Laadukkaiden yhdistepuolijohdekomponenttien rakentaminen vaatii tarkkaa tietoa niiden rakenteista, rajapinnoista ja elektronirakenteesta. Kidevirheet, joita syntyy väistämättä kasvatetuissa kiteissä, saattavat vaikuttaa ...
 • Laukkanen, Pekka (2000-10-18)
  Työssä tutkittiin galliumnitridipuolijohteen valmistusta molekyylisuihkuepitaksialla (MBE). GaN-kalvot kasvatettiin plasmatyppilähdettä käyttäen safiirialustoille, joiden päällä oli GaN-kerros. Kasvatuksen aikana kalvon ...
 • Tammela, Anu (2002-02-13)
  Nykyisissä piirilevyissä on paljon reikiä, jotka läpikuparoidaan. Monikerroslevyissä reikien merkitys korostuu, kun sähkön ja signaalien syöttöjä on saatava eri kerrosten väliin. Reiät läpikuparoidaan ja laaduntarkastuksessa ...
 • Tan, JiaJing (2012-05-09)
  Game physics has been around since the first game were created around thirty years ago, it was first developed from sparks fireworks, ballistics of bullets to a physical simulation of human skeleton in most recent years. ...
 • Hahtala, Matti (1997-05-14)
  The ongoing digitalisation of television transmissions has created a market for digital video receivers. At least in the beginning these receivers are implemented as separate devices, commonly called Set-top Boxes. In the ...
 • Koskelainen, Jorma (1985)
  Erilaisten prosessinesteiden tiheyden jatkuvatoiminen ja luotettava mittaus käyttäen tavanomaisia mittalaitteita on vaikeaa. Usein otetaan tutkittavasta nesteestä näyte, joka sitten analysoidaan. Käyttäen säteilyn absorptioon ...
 • Saarela, Jaakko (2011-11-18)
  Photoacoustic spectroscopy (PAS), as a branch of optical spectroscopy, is an established, robust, and sensitive method for trace gas monitoring. The concentration of a specific gas compound, among many other physical ...
 • Paajaste, Jonna (2013-11-28)
  The GaSb material system enables reaching the 2–3.5 µm wavelength range, which is important for many applications. Optically-pumped semiconductor disk lasers are attractive for producing high-power, high-brightness laser ...
 • Mylläri, Fanni (2013-12-04)
  The research topic of this thesis is inorganic gases from combustion that form particles via gas-to-particle conversion. The particles formed in gas-to-particle conversion have an effect on fouling of the super heaters and ...
 • Taatila, Ossi (2012-10-03)
  Wireless sensor networks have grown more and more popular in the past few years. There are sensor networks available from several manufacturers. A wireless sensor network is usually tailored for a certain purpose and because ...
 • Ali-Löytty, Simo (2009-08-07)
  Bayesian filtering is a framework for the computation of an optimal state estimate fusing different types of measurements, both current and past. Positioning, especially in urban and indoor environments, is one example of ...
 • Kääriäinen, Risto (2000-12-13)
  Tämä työ analysoi vaihdemoottorimarkkinoita ja vaihdemoottorien käyttökohteita. Työn päätavoitteet ovat löytää yleinen tieto koskien vaihdemoottorimarkkinoita ja löytää asiakkaiden tekniset vaatimukset vaihdemoottoreille ...