.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Martinmäki, Tomi (2016-12-07)
  Nykyisin rakennesuunnittelijoilta vaadittava kustannustietoisuus ja suunnitelmien kustannustehokkuus ovat kasvattaneet kilpailua niin rakennusalalla kuin suunnittelutoimistoissa. Rakenteiden optimaalisuuden tavoittelemisessa ...
 • Honkanen, Paavo Petteri (2016-04-06)
  Tämä diplomityö on tehty osana Enmac Oy:n uusien tuotteiden kehittelyä. Työ esittelee paalunkatkaisulaitteeseen tehtyä tuotekehitysprojektia ensimmäisen prototyypin testeihin asti. Itse projekti jatkuu vielä tämän jälkeen, ...
 • Lindell, Taru (2016-04-06)
  Tissue engineering is a multidisciplinary field that develops biological substitutes to restore, maintain, or improve damaged tissues. Biodegradable tissue engineering applications are often complex composite structures ...
 • Könttä, Eveliina (2013-06-05)
  Suurimpaan osaan suomalaisista kaupunkeja voi liittää sekä kaupunkimaisia että maalaismaisia piirteitä. Diplomityö käsittelee tätä kahden elementin kanssakäymistä seutukaupungin näkökulmasta. Esimerkkikaupunkina toimii ...
 • Ali-Löytty, Simo (2011-08-25)
 • Lahti, Lassi (2016-01-13)
  Hulevesimallinnusta hyödynnetään yhä enenevissä määrin hulevesijärjestelmien suunnittelussa. Mallinnukseen sisältyy kuitenkin useampia epävarmuustekijöitä – mitoitussateen ajallinen resoluutio, valuntamallien parametrisointi ...
 • Palomäki, Heikki (2012-09-05)
  Tässä diplomityössä tehtiin vaatimusmäärittely Hydroll Oy:n tarvitsemalle paineakkujen testauslaitteistolle, suunniteltiin testilaitteisto ja valmisteltiin tarjouspyyntö lähetettäväksi potentiaalisille testilaitteiston ...
 • Virtanen, Markus (2012-06-06)
  Säiliö ja hydraulinesteen kunnossapito ovat olennainen osa toimivaa ja laadukasta hydraulijärjestelmää. Pumppujen, venttiilien ja toimilaitteiden virheetön toiminta kaikissa olosuhteissa edellyttää onnistunutta hydraulinesteen ...
 • Palomäki, Antti (2012-05-15)
  Diplomityön tavoitteena oli löytää painelaitekirjan dokumentoinnin hallintaa varten järjestelmä, jotta kaikki tietojen siirto sekä ylläpito tapahtuisivat jatkossa sähköisesti. Näin on tarkoitus alentaa nykyisen järjestelmän ...
 • Kurki, Kim (2016-03-09)
  Kasvava energiankulutus ja ilmastonmuutos ovat johtaneet lainsäädännöllisiin muutoksiin, jotka lisäävät vesihuoltolaitoksiin kohdistuvia paineita energiatehokkuuden kehittämiseksi. Kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi ...
 • Nylund, Juuso (2016-10-05)
  Tämän tutkimuksen kohteena oli pakettiterminaalin toiminnan kehittäminen kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syitä pakettiterminaalin ongelmiin sekä esittää kehitystoimenpiteitä, joiden avulla ...
 • Ovaska, Marko (2013-04-03)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on parantaa diplomityön kohteena olevan elintarvikevalmistajan kuljetuslaatikoiden täyttöastetta pakkausmuotoilun avulla huomioiden pakkausmuotoilussa koko pakkausketjun tarpeet aina ...
 • Tuominen, Lasse Matias (2011-05-04)
  Suurin osa maailman primäärienergiasta tuotetaan erilaisilla polttoprosesseilla. Matemaattisen mallinnuksen avulla voidaan nopeuttaa kehitysprosesseja sekä saada tietoa, jota ei ole kokeellisesti saatavissa. Suuren pyörteiden ...
 • Määttä, Tuomas (2015-01-14)
  Diplomityön tavoitteena oli kuvata yleisellä tasolla niitä seikkoja, jotka vaikuttavat keskikokoisen yrityksen tarpeeseen päivittää oman konesalin palvelinten varmistusjärjestelmä, sekä mitä järjestelmän uusinnassa ...
 • Viita, Katriina (2013-10-09)
  Diplomityössä tarkastellaan palvelurakentamismarkkinoiden nykytilaa ja tulevaisuutta, sekä millaisia mahdollisuuksia ja erityispiirteitä palvelurakentamisessa on. Suomessa väestön ikääntymisen ennustetaan olevan Euroopan ...
 • Hannula, Harri (2013-04-03)
  Tämä diplomityö käsittelee mobiili-WiMAXia. Työn tarkoituksena on selvittää, minkälaiseen käyttöön mobiili-WiMAX on kustannustehokas vaihtoehto sekä erityisesti se, minkälaisia palveluita sen ylitse voidaan toteuttaa ...
 • Silvennoinen, Mika (2016-08-17)
  Palvelut ovat nousseet yhä tärkeämmiksi osa-alueiksi teollisuusyritysten liiketoiminnassa. Teollisuusyritykset ovat alkaneet etsiä kysynnän vaihtelun tasaajaa sekä kasvua palveluliiketoiminnasta. Perinteisesti ...
 • Leppänen, Alina (2015-06-03)
  Tämän diplomityön taustalla on rakennusliikkeen toiminta-ajatus palveluliiketoiminnan harjoittamisesta. Tarkoituksena on muodostaa kilpailuetu yrityksen sisäisen yksikön avulla. Työn tavoitteena on kehittää yksikön ...
 • Lähdeaho, Marika (2011-02-09)
  Diplomityössä keskitytään palveluliiketoiminnan kehittämiseen yritysverkostossa. Tutkimuksen kohteena on Forum for Intelligent Machines eli älykkäitä työkoneita valmistavien teollisuusyritysten kehitysyhteistyöfoorumi. ...
 • Rintanen, Jussi (2010-07-02)
  Tutkimus tuli ajankohtaiseksi kohdeyrityksen kehittäessä toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja kilpailukykyisemmäksi. Kohdeyrityksen toimiessa muun muassa palveluntuottajana IT - lähitukipalveluiden monipuolisessa ja ...