.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kiiski, Tuomas (2012-11-07)
  Taajuusmuuttajien käyttövarmuus ja luotettavuus ovat oleellisessa osassa teollisten prosessien luotettavuutta ja käytettävyyttä. Tässä työssä tutkittiin kriittisiin ongelmiin johtaneita tekijöitä taajuusmuuttajien ...
 • Kujala, Marcus (2016-12-07)
  Uudesta taidemuseosta Helsinkiin pidettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 2014. Kilpailusta tuli osallistujamäärältään samalla myös maailman suosituin arkkitehtuurikilpailu. Taidemuseon suunnittelu on yksi haastavimmista ...
 • Jääskeläinen, Ilari (2012-12-05)
  In this thesis the tail threading procedure for a pulp drying plant in a Stora Enso's manufacturing plant in Finland is examined. Tools are developed to analyze the work shifts' operation during tail threading, examine the ...
 • Mälkönen, Helmi-Marja (2012-11-07)
  Diplomityön aihe on suunnitelma Taivallahden kasarmin uudiskäytöstä. Puolustusvoimat lakkautti toimintansa kasarmissa vuonna 2003, jonka jälkeen tilat ovat olleet suurimmalta osin tyhjillään. Taivallahden kasarmi sijaitsee ...
 • Hakula, Anna (2012-12-05)
  Takapihasta julkisivuksi - Työkalupakki Porin Aittaluodon muuttuvaan teollisuusympäristöön on paikallisuudesta ammentava suunnitelma kaupungin monessa mittakaavassa. Työn alussa suunnittelualueeseen tutustutaan historian ...
 • Mäntylä, Risto (2010-05-05)
  Tämän diplomityön tarkoitus on ollut tutustua tallennusverkkojen toimintaan ja kehittää tallennusverkon hallintaa ja monitorointia erään yrityksen datakeskuksessa. Työssä on otettu käyttöön HP Storage Essentials SRM ...
 • Laamanen, Joona (2017-01-11)
  Taloautomaatiolla tarkoitetaan tapaa automatisoida talon erilaisia toimintoja elektroniikan avulla. Arkikielessä taloautomaatiota käyttävistä taloista käytetään usein nimitystä "älykoti" tai "älytalo". Taloautomaation ...
 • Lappalainen, Minttu-Maaria (2015-05-06)
  Helen Sähköverkko Oy (HSV) halusi selvittää tämän diplomityön avulla mitä ja millaisia taloteknisiä järjestelmiä sähköasemalle vaaditaan sekä miten sähköaseman tilan käyttö voidaan optimoida. Tutkimuksen aihepiiriin ovat ...
 • Tirkkonen, Joel (2016-08-17)
  Tutkimuksen tavoitteena oli parantaa kohdeyrityksen, Peab Oy:n, talotekniikan johtamista, ohjausta ja valvontaa. Tutkimuskysymyksenä oli yrityksen henkilöstön talotekninen osaaminen ja sen parantaminen sekä yrityksen ...
 • Saarela, Sanna (2013-05-08)
  Taloudellista ja järjestelmällistä kunnossapitoa varten tarvitaan tietoa kiinteistön nykykunnosta, ennuste tulevista korjauksista sekä ylläpitotoimenpiteistä ja edellä mainittujen ajankohdista ja kustannuksista. Kiinteistön ...
 • Nurmi, Akseli, Heikki (2015-10-07)
  Suunnittele ja toteuta (ST)-urakkamuotoa käytetään Liikenneviraston suurissa tienrakennuskohteissa pääasiallisena urakkamuotona. Urakkamuotoa käytettiin jo Tiehallinnossa 2000-luvun alusta lähtien, mutta urakkamuodon ...
 • Tervala, Emmi (2015-06-03)
  Taloudenohjaus tuotekehityksessä on tunnistettu hyödylliseksi, mutta taloudenohjausta tuotekehityksen projektipäälliköiden näkökulmasta ei ole juuri tutkittu. Tämä jännite luo tarpeen tälle tutkimukselle, sillä ...
 • Nguyen, Minh Chau (2015-06-03)
  This master thesis investigates temporary uses in urban regeneration as a sustainable approach to current challenges in urban planning. Recently there is a rise of interest in placemaking movement as well as the D.I.Y ...
 • Ryhänen, Anna (2011-04-06)
  Diplomityön suunnittelutehtävä sisältää sekä julkista rakentamista että asuntosuunnittelua. Tarkoituksena on suunnitella Tampereen Tammelan stadionin ympärille uusi aktiivinen keskus, joka on elävä osa kaupunkia myös ...
 • Nyman, Antti Henrikki (2015-04-08)
  Dilopmityö Tammelantori kehittyvän kaupunkirakenteen keskellä, keskittyy yhteen Tampereen merkittävimmistä kaupunkiaukioista. Tammelantorin kehittäminen on ajankohtainen hanke ja liittyy useisiin muihin Tampereen kantakaupungin ...
 • Lintula, Kaisa (2007-12-12)
  Diplomityö ”Tammerkoskelta Naistenlahteen - Tampereen Pursiseuran uudisrakennus” on suunnitelma Ranta-Tampellana tunnetun alueen maankäytöstä sekä rakennussuunnitelma Tampereen Pursiseuran uudisrakennukseksi. Diplomityön ...
 • Zhao, Zimo (2014-11-05)
  The master's thesis is based on a Finnish open competition called: Tampere Academy of Music Building Extension which is held in the winter 2013/2014. The purpose of the competition is to find a design for an extension to ...
 • Björklund, Christa (2015-06-03)
  Diplomityön suunnittelualue sijaitsee Tampereen Eteläpuistossa. Alueella on järjestetty kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Eteläpuisto sijaitsee erinomaisella paikalla ydinkeskustan, Pyynikin ulkoilumaastojen ja Pyhäjärven ...
 • Ruotsalainen, Sami (2013-12-04)
  Tässä diplomityössä tutkitaan Tampereen joukkoliikenteen vuonna 2013 tarjoamia tieto- ja viestintäteknologia -palveluja eli ICT-palveluja matkustajien ja joukkoliikennesuunnittelun näkökulmista. Työn tavoitteena on löytää ...
 • Hakala, Antti Jukka Armas (2016-06-08)
  Tämä diplomityö pohjautuu 20.11.2013 - 28.3.2014 pidettyyn Tampereen Musiikkiakatemiatalon laajennuksen arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailussa etsittiin ratkaisua osin vuokratiloissakin toimivien Tampereen konservatorion ja ...