.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Henriksson, Jani (2007-10-17)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on kuvata ja herättää ajatuksia, kuinka roadmapin ennustettavuutta voidaan parantaa. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat projekti- ja portfoliojohtaminen, tuoteplatform-roadmapin käyttö ...
 • Ahola, Rauno (1984)
  Polttonesteiden yleismaailmallinen hintatason kohoaminen on kasvattanut laivan apudieselgeneraattoreilla tuotetun sähkötehon kustannusosuutta ja luonut pohjan korvaavien sähköntuotantomenetelmien kehittämiselle. Tämän ...
 • Sundgren, Matti (1981)
  Tehoelektroniikalla toteutetun metrokäytön on todettu aiheuttavan toimintahäiriöitä radan signalointilaitteisiin. Työn alkuosassa tutkitaan vaihtosuuntaajatekniikalla toteutetun metrokäytön synnyttämiä raiteiden ja akselien ...
 • Nuuttila, Tuomo (1999-05-19)
  Työssä on kehitetty dokumenttien tuottamis- ja hallintajärjestelmä, jonka avulla useita dokumenttejä voidaan tuottaa yhdestä tietovarastosta käyttäen apuna dokumenttien rakennetta määrittelevää SGML-standardia. /Kir10
 • Leinonen, Jukka (1986)
  Diplomityössä selvitellään taajuusmuuttajapohjaisten moottorikäyttösovellutusten suunnittelun kehittämismahdollisuuksia. Siinä pyritään erityisesti suunnittelun rutiinitehtävien kuten alustavien dokumentti- ja pääosaluetteloiden ...
 • Sepänaho, Jyrki (1985)
  Ensimmäiset staattiset taajuusmuuttajakäytöt, joissa oli käytetty puolijohdetekniikkaa, tulivat markkinoille 1960-luvulla. Sittemmin lukuisat innovaatiot tehopuolijohdekomponenteissa, piiriratkaisuissa, säätötekniikan ...
 • Kangas, Arto (1983)
  Jäähdytysmenetelmän tehokkuus on eräs taajuusmuuttajan tuotekehityksen tavoite. Työn tarkoituksena oli selvittää höyrystysjäähdytyksen lämmönsiirtotapahtumia ja sen soveltamista taajuusmuuttajan jäähdytykseen. Taajuusmuuttajan ...
 • Sadeharju, Vesa (1982)
  Taajuusmuuttujan tuotekehityksen eräs tavoite on mahdollisimman pieni mekaaninen koko. Tavoite asettaa jäähdytykselle suuria vaatimuksia. Tässä diplomityössä on tutkittu jäähdytykseen liittyviä kysymyksiä. Aluksi tarkastellaan ...
 • Vuori, Matti (1993)
  Nykyisin asiakkaille ei riitä pelkkä taajuusmuuttajan kyky pyörittää moottoria. Taajuusmuuttujan pitää pystyä liittymään suurempiin automaatiokokonaisuuksiin erilaisien väylien avulla. Asiakkaat ovat sen vuoksi kiinnostuneita ...
 • Riikola, Henrik (2002-03-13)
  Elektroniikassa hallitseva trendi on miniatyrisointi ja se vaikuttaa myös taajuusmuuttajien markkinoilla. Taajuusmuuttajien käyttö on yleistymässä aivan uusillakin alueilla, mikä edellyttää tuoteversioiden lisäämistä. ...
 • Kautonen, Ari (1993)
  Taajuusmuuttaja on laite, jota käytetään oikosulkumoottorin ohjaamiseen, mm. pyörimisnopeuden säätöön. ACS 500-sarjan taajuusmuuttajat ovat pienikokoisia näytöllä ja toiminäppäimillä varustettuja taajuusmuuttajia, joita ...
 • Keskinen, Juho (2001-09-12)
  Työ sisältää katsauksen pöly- ja roiskesuojauksen periaatteisiin sekä standardien ja yleisten määräysten asettamiin vaatimuksiin. Tutkimuksessa käsitellään myös suojausteknistä suunnittelua, puhaltimen valintaa ja vertaillaan ...
 • Haapala, Mari (2001-03-21)
  ACS600-sarjan taajuusmuuttajan valmistusprosessin aikana laitteen sähköinen testaus tapahtuu monessa eri vaiheessa alkaen tuotekehityksen aikaisesta prototyyppien testauksesta päättyen kokoonpanon jälkeiseen lopputestaukseen. ...
 • Takala, Reijo (1984)
  Työssä on tehty mikroprosessoripohjainen taajuusmuuttajan ohjausosa. Lähtökohtana on käytetty SAMI C -taajuusmuuttajan ohjauskorttia. Tämän ohjauskortin toiminnoista toteutettiin uudessa ohjausyksikössä jännite- ja ...
 • Haapanen, Timo (1991)
  Taajuusmuuttajien tuotantomäärien kasvaminen ja laatuvaatimusten kohoaminen vaativat tuotannollisen testauksen kattavuuden parantamista ja testiajan minimointia. Taajuusmuuttajien testausta pyritään nopeuttamaan ja testin ...
 • Kiiski, Tuomas (2012-11-07)
  Taajuusmuuttajien käyttövarmuus ja luotettavuus ovat oleellisessa osassa teollisten prosessien luotettavuutta ja käytettävyyttä. Tässä työssä tutkittiin kriittisiin ongelmiin johtaneita tekijöitä taajuusmuuttajien ...
 • Lindeberg, Hannu (1986)
  Automaattiset radiopuhelinjärjestelmät Advanced mobile PhoneSystem (AMPS) ja siitä kehitelty Total Access CommunicationSystem (TACS) ovat solukkoverkkoja 900 MHz:n taajuuksilla. AMPS järjestelmän koeverkko pystytettiin ...
 • Heiska, Jukka (1993)
  Tohtori Genichi Taguchin kehittämä laatufilosofia ja siihen liittyvät kokeellisen suunnittelun välineet ovat olleet viime vuosina eräs Japanin teollisuuden hyvän laadun takaajista. Jopa puolet 1980-luvun kehityksestä ...
 • Puttonen, Pasi (1998-03-11)
  Tavoitteena on ollut tehdä työasemista ennenkaikkea turvallisia, jolloin kaikki mittaussignaalit ovat vaimennettuja ja mitattavissa maatasoa vasten. Huomioita on kiinnitetty myös mittausten monipuolisuuteen.
 • Oulasvirta, Markku (1985)
  Diplomityö käsittää taidemuseosuunnitelman Albergan kartanonpuistoon Leppävaaran kauppakeskuksen eteläpuolelle. Taidemuseon tilat ovat uudisrakennuksessa ja Albergan kartanon tiloja voitaisiin käyttää kuvataideharrastustiloina. ...