.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kiirikki, Janne (2011-02-09)
  Ubiquitous manufacturing rather straightforwardly means the usage and utility of ubiquitous computing concepts and technologies in manufacturing. Simply put this means embedding more intelligence into objects of the ...
 • Haanpää, Kimmo (2007-02-14)
  Radiotaajuinen tunnistustekniikka (RFID) on automaattinen tunnistusmenetelmä, jossa tunnistettavan kohteen ja lukijan välinen kommunikaatio perustuu sähkömagneettisten kenttien ja aaltojen käyttöön. Tämä erottaa RFID ...
 • Mäkeläinen, Janne (2008-03-05)
  RFID-järjestelmien hyödyntäminen automatisoiduissa tunnistusjärjestelmissä on kasvanut voimakkaasti viime aikoina. Syinä tähän ovat niiden tuomat mahdollisuudet verrattuina esimerkiksi optisiin tunnistusmenetelmiin, kuten ...
 • Stormi, Kati (1998-02-11)
  When the amount of PDA (Personal Digital Assistant) devices was grown, also new, PDA-specific operating systems have been developed. PDA itself limits the implementation of the operating systems; the size of the memory and ...
 • Dev, Rupesh (2011-06-08)
  Software testing is one of the most cost-intensive tasks in the modern software production process. Software testing needs to be effective not only at finding the defects, but also in performing the tests as quickly and ...
 • Leivo, Virpi (2009)
  Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennetekniikan laitos on tehnyt vuosina 2007-2009 Opetusministeriön rahoittamana tutkimusta uimahallien laattalattioiden liukkaudesta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää ...
 • Penttilä, Erkko (2012-09-05)
  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta astui Suomessa voimaan vuonna 2008. Asetus vaati, että kaikille niin kutsutuille EU-uimarannoille on laadittava ...
 • Moisala, Antti (2009-06-03)
  Diplomityön lähtökohta perustuu Jyväskylän Kivelänrannan asuntoalueen kansainväliseen ideakilpailuun, jossa entiselle leirintäalueelle haettiin uutta identiteettiä. Belgialaiset Bart van der Velde ja Petra Sorge voittivat ...
 • Kääriä, Markku (1989)
 • Grönfors, Tuula (1998-11-11)
  Ukrainassa on asukkaita yli 50 miljoonaa ja Valko-Venäjällä yli 10 miljoonaa. Työssä selvitettiin kyseisten maiden rakennusmarkkinoiden rakennetta, nykytilaa ja kehitysnäkymiä. Rakentaminen ja rakennusmateriaalien tuotanto ...
 • Paunu, Jarmo (1984)
  Työssä tutkitaan ulkoilma- ja kalliolämpöpumpun kannattavuuksia eri mitoitusvaihtoehdoilla. Lisäksi tutkitaan myös muita investointien kannattavuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Kannattavuuksien tutkiminen suoritetaan kahdessa ...
 • Mero, Minja-Riina (2010-09-08)
  Diplomityöni tarkoituksena on esitellä vaihtoehtoinen jälkikäyttösuunnitelma toimintansa lopettaneelle Hilan luonnonkivilouhimolle. Kirkkonummella Upinniemessä sijaitseva avolouhimo on pinta-alaltaan 1,6 hehtaaria ja ...
 • Kettunen, Timo (1993)
  Diplomityön lähtökohtana oli tarkastella kunnan eri hallinnonalojen tietoliikenneyhteystarpeita. Työssä määriteltiin kunnan ulkoiset yhteystarpeet ja sidosryhmät. Lisäksi selvitettiin nykyisten julkishallinnon palveluverkkojen ...
 • Hyytinen, Toni; Nenonen, Noora (2012-02)
  Tämä tietopaketti on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen ”Ulkoliikuntapaikkojen turvallisuuden hallitseminen ja kuntien liikuntatoimen turvallisuuden johtaminen” aikana. Hankkeen toteutuksesta ...
 • Tuomi, Timo (1997-08-20)
  Työ käsittelee ISDN-verkoissa käytetyn yhteiskanavamerkinantojärjestelmänkansallisia eroja ja näistä aiheutuvia ongelmia ulkomaankeskustentestauksissa.
 • Lindberg, Ralf; Keränen, Hannu; Teikari, Minna (1998)
  Julkaisussa esitellään koerakennustutkimus, jossa selvitettiin ulkovaipan lämpöhäviöiden osuutta rakennuksen lämmönkulutuksesta. Tutkimuksessa oli mukana kuusi erilaista ulkoseinärakennetta, jotka voidaan jakaa kahteen ...
 • Pentti, Matti; Hyypöläinen, Tarja (1999)
  Tässä tutkimuksessa selvitettiin keskeisten suomalaisten ulkoseinätyyppien ja niiden liitosrakenteiden kosteusteknistä toimivuutta kirjallisuuden ja aiemmin tehtyjen tutkimusten avulla sekä haastattelemalla rakennusalan ...
 • Hyypöläinen, Tarja (1998-12-09)
  Työssä on keskitytty ulkoseinien kosteusteknisiin kysymyksiin suunnittelun kannalta. Suureen joukkoon kosteusteknisesti kriittisiä ratkaisuja on esitetty parannusehdotuksia.
 • Iso-Lotila, Marja (1992)
  Diplomityön aiheena on palvelutalo kaikille ikäryhmille Helsingin eteläisissä kaupunginosissa. Tilaohjelma sisältää vanhusten palvelutilat, nuorisotilat, uimahallin, päiväkodin sekä fysikaaliset hoitotilat. Vanhusten ...