.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Haavisto, Miika (2010-06-23)
  Hyvinkään Villatehdas on ollut maamme suurin ja monipuolisin villatehdas. Teollisuusympäristö ja työväen asuntoalue kuvastavat 1900-luvun kutomoteollisuuden merkitystä pienen kauppalan kehitykselle pääradan varressa sen ...
 • Aaltonen, Tapio (2014-01-15)
  Rakkauden Wappuradio on tampereen teekkarien paikallisradioprojekti, jonka puitteissa on lähetetty ohjelmaa vuosittain teekkariwapun yhteydessä noin viikon ajan. Ohjelma on ollut kuultavissa yleisradiotaajuuksilla Tampereella ...
 • Salmivirta, Tatu Artturi (2016-01-13)
  The objective of this study is to update earlier studies of Keetmanshoop’s water distribution and to evaluate the performance of Keetmanshoop’s water distribution network and water sector. This includes data such as the ...
 • Garcia Hortelano, Antonio (2011-08-17)
  Energy consumption is one of the great measures of progress and welfare of society . The concept of "energy crisis" occurs when energy sources from which people supply are exhausted. An economic model like the actual, whose ...
 • Löppönen, Arto (2011-05-04)
  Rappeutuvat vesijohtoverkostot aiheuttavat merkittäviä ongelmia vesilaitoksille maailmanlaajuisesti. PLDDSI (Partnership for Local Democracy, Development and Social Innovation) on suomalais-namibialainen kehitysyhteistyöprojekti, ...
 • Seppänen, Risto (2008-12-03)
  Namibia on eteläisen Afrikan kuivin valtio, joka kärsii äärimmäisestä veden niukkuudesta. Maan vesijohtoverkostojen vuodot ja vesihäviöt ovatkin suuri ongelma kunnille sekä taloudellisesti että yleisten vesivarojen vähyyden ...
 • Aalto, Matti (2014-10-08)
  Kuivuudesta huolimatta vesihuollon toteuttaminen Namibiassa ei ole teknisesti kovin monimutkaista. Sadekaudella vettä saadaan kerättyä koko vuodeksi riittävä määrä tekojärviin. Hiekkainen maaperä on helppoa kaivaa ja putket ...
 • Pirinen, Oona (2010-06-16)
  The purpose of this thesis was to investigate the utilization of foresight information in an organization, especially to support strategic planning. Finpro has recently launched a foresight service for Finnish companies. ...
 • Härkisaari, Pirita (2015-05-06)
  Mining is very important globally. The total amount of mines worldwide is estimated to be 100,000–150,000 [1]–[3]. Mining’s share of global energy consumption is ~5% [4]–[6]. Previous studies made on vehicles [7], [8] and ...
 • Prihti, Tomi (2011-05-04)
  This Master of Science thesis is carried out for Componenta Ltd. Componenta is one of the largest cast component suppliers in Europe. The thesis is also part of the DEMAPP research program launched by FIMECC Ltd. DEMAPP ...
 • Shahzad Hussain, Bangash (2013-01-09)
  In modern technological world there is a continuous flow of improvements, as it has been with computers, tablets and smart phones. There is a need to explore alternatives for effectively using those new devices and systems. ...
 • Tonkin, Aleksandar Svetoslavov (2016-06-08)
  This thesis presents a graphical user interface that simplifies the use of natural language processing engines. Until now the use of the implemented part-of-speech task and other natural language processing tasks were ...
 • Sanjeev, Poudel Chhetri (2015-03-04)
  The growing importance of traditional text-based image retrieval is due to its popularity through web image search engines. Google, Yahoo, Bing etc. are some of search engines that use this technique. Text-based image ...
 • Miilumäki, Thumas (2010-06-23)
  Viime vuosituhannen lopulla ja edelleen 2000-luvulla ihmisverkostojen tutkimuksen menetelmien joukosta on korostunut nk. SNA (Social Network Analysis) ja sen tarjoamat sovellukset. SNA kaikessa laajuudessaan tarjoaa ...
 • Vainio, Tuomo (2012-03-07)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia web-portaalien hyötyjä yritysten liiketoiminnassa, selventää siihen kuuluvia teknisiä elementtejä ja web-portaalien tarkoitusta. Tarkoituksena on myös avata web-portaalin määritelmää ...
 • Nurminen, Robert (2016-05-04)
  Kun ohjelmisto on saatu ylläpitovaiheeseen, vaatii ohjelma edelleen työpanosta. Ohjelman konteksti muuttuu ja sen kautta ohjelmaan tulee uusia toiminnallisia vaatimuksia. Ohjelmasta löytyy myös virheitä, jotka ...
 • Kentta, Ville (2015-03-04)
  Tässä työssä tutkitaan, mitä toteutustapaa Surveypal-sovelluksen mobiiliystävällisemmäksi saattamisessa tulisi hyödyntää. Työssä avataan web-sovellusten erityispiirteitä yleisesti ja mobiililaitteiden yhteydessä. Ongelman ...
 • Somero, Veera (2016-06-08)
  Testauksen ja testiautomaation merkitys on kasvanut ohjelmistoprojekteissa vuosikymmenen aikana, koska sovelluksista on tullut monimutkaisempia ja niiden käyttäjämäärät ovat kasvaneet. Tässä diplomityössä automatisoitiin ...
 • Siikaniemi, Inkeri (2013-10-09)
  Diplomityö koostuu kolmesta eri osa-alueesta. Työ tutkii kohderyhmänsä, dementoituneiden ikäihmisten, asumisympäristön haasteita. Asumista pohditaan erityisesti yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi koko terveyskeskusalueen ...
 • Niemelä-Anttonen, Henna (2015-12-09)
  Nature has provided intriguing possibilities to tackle wetting and to some extent even icing. By capturing the unique and inventive structures, novel surfaces with low wettability and low adhesion to ice are being under ...