.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Arkkitehtuurin laitos – School of Architecture"

Sort by: Order: Results:

 • Ruotsalainen, Sakari (2011-05-04)
  1960- ja 70-luvuilla rakennetut asunnot – kerrostalot ja pientalot – ovat tulleet peruskorjausikään. Suurin osa nykyisestä tutkimuksesta ja tehtävistä korjaus- ja muutostoimenpiteistä painottuu lähiöiden ja kerrostalojen ...
 • Fu, Hiu Yin (2015-12-09)
  The majority of people in Hong Kong do not concern with the built environment due to the celebration of materialism and poor education system. Arts education has never been considered as a core subject by students, parents, ...
 • Heikkinen, Jonna (2016-06-08)
  Diplomityössä esitellään Alavuden keskustaajaman kehittämissuunnitelma, joka koostuu analyysi- ja suunnitelmaosioista. Analyysiosiossa käydään läpi Alavuden historiaa ja nykypäivää monesta kaupunkisuunnittelulle tärkeästä ...
 • Humppi, Harri (2015-12-09)
  New design methods have induced an undergoing transition from analog to digital design methods. This transition has started only some decades ago and the study affirms that there are still many significant reforms to come. ...
 • Kanerva, Joonas (2013-06-05)
  Diplomityöni on suunnitelmadiplomityö, joka käsittää tekemäni kilpailuehdotuksen Lahden Sopenkorven teollisuusalueelle vuoden 2012 aikana järjestettyyn kansainväliseen asuntosuunnittelun opiskelijakilpailuun. Lisäksi olen ...
 • Song, Sung-Bok (2016-06-08)
  Principles of the industrialized architecture design were first formulated by Le Corbusier in “Towards a New Architecture” (1923). The influence of his vision has globally dominated architectural design both in the West ...
 • Tuominen, Nea (2013-10-09)
  Diplomityöni pohjautuu keväällä 2013 järjestettyyn kansainväliseen pilvenpiirtäjäsuunnittelukilpailuun. Kilpailussa haettiin visuaalisesti näyttävää ratkaisua korkeasta rakentamisesta Hong Kongin keskusta-alueelle Kiinaan. ...
 • Kilpeläinen, Mika (2016-01-13)
  Tutkin diplomityössäni läsnänolon tilaa ja siitä nousevaa luovuutta. Pyrin muotoilemaan arkkitehdin luovan työskentelyn menetelmää. Esitin eri teoreettisia tulokulmia psykologian, kehon ja mielen filosofian sekä zeniläisyyden ...
 • Jolma, Kasmir (2016-06-08)
  Arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehittäminen ei ole ollut arkkitehtien vahvuuksia, vaikka se voisi mahdollistaa myös arkkitehtitoimiston muiden päämäärien toteuttamisen. Arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehittämiseen, ...
 • Kääriäinen, Ruusa Iida Maria (2016-03-02)
  Tämä diplomityö käsittelee arkkitehtuurin ja brändin luomisen yhteistä kosketuspintaa. Viime vuosikymmenten kulutustottumusten ja -arvojen muutos kohti elämyskeskeisyyttä on luonut uusia, esteettisempiä ja luovempia ...
 • Kivelä, Kati (2013-04-03)
  Diplomityö jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa esitellään neljä erilaista metodia, joiden avulla kaupunkiympäristöä pyritään ymmärtämään kävelyn keinoin : situationismi, eto-antropologiset ...
 • Liukko, Maire Alina (2015-03-04)
  Diplomityöni aiheena on kahden asuinkerrostalon suunnittelu Jyväskylän Piippurannan vanhalle paperitehdasalueelle, jonka suunnittelmisesta Jyväskylän kaupunki oli järjestänyt yleisen arkkitehtikilpailun vuonna 2013. ...
 • Achren, Hanna (2015-06-03)
  Arkkitehtuurin laitoksen Muuttuvan rakennetun ympäristön tutkimusryhmän vetämä MuutosMallit-hanke oli osa Aran Asuinalueiden kehittämisohjelmaa. Tavoitteena oli edistää ohjelmaan hakeneiden 13 kaupungin asuinalueiden ...
 • Silomaa, Timo (2011-09-07)
  Diplomityössä tutkitaan aurinkoenergian saatavuutta Suomessa ja selvitetään riittääkö se rakennusten taloudelliseen lisälämmittämiseen. Työssä tutustutaan erilaisiin aurinkolämpösysteemeihin ja niitten ominaisuuksiin. ...
 • Paasmala, Henna (2014-06-04)
  Diplomityöni käsittelee rakennusperinnön säilyttämistä autenttisuuden ja integriteetin näkökulmasta. Olen valinnut autenttisuuden ja integriteetin tarkasteluni kohteeksi, koska ennen kaikkea juuri näiden käsitteiden ...
 • Pihlajarinne, Noora (2014-03-05)
  Tämä diplomityö tutkii, miten luovuutta ja innovatiivisuutta voitaisiin edistää yliopistoympäristön arkkitehtuurin keinoin. Pedagogiikan nykysuuntaukset korostavat luovan, opiskelijalähtöisen ongelmanratkaisun tärkeyttä ...
 • Keskinen, Sanna (2014-03-05)
  This study focuses on the Finnish campus universities and the analysis of the spatial structure of campuses. Campuses are observed smart cities of the future with blended functions and novel learning environments. The main ...
 • Nieminen, Sara (2012-04-04)
  The thesis studies Chinese superblock housing areas, which are exceptionally large and enclosed high-density residential areas. The superblock typology has been the main method for planning and constructing urban housing ...
 • Salo, Lisa (2016-06-08)
  Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä ihmisen toiminnan aiheuttamista kriiseistä maapallolla. Sen vaikutuksia pyritään minimoimaan muun muassa kansainvälisten, kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin tähtäävien ilmastosopimusten ...
 • Pirhonen, Outi (2016-04-06)
  Diplomityö tarkastelee tämän hetken asumisen keskeisiä teemoja ja asuntosuunnittelun kehityssuuntiin vaikuttavia tekijöitä. Työn kirjallinen osuus käsittelee aiheita asumisen muutoksen taustalla, asumisen keskeisiä haasteita, ...