.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Faculty "Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta"

Sort by: Order: Results:

 • Jokinen, Anni Raisa (2010-12-08)
  3D-lyhennyksellä viitataan useimmiten tietokonegrafiikkaan, jossa pyritään realistiseen kolmiulotteiseen perspektiiviin ja joka on toteutettu tähän tarkoitukseen tehdyillä erityisohjelmistoilla. Kankaat ovat pehmeitä ja ...
 • Laakso, Janne (2010-07-02)
  Ajosimulaattori on monitieteinen sovellus, jonka useat alijärjestelmät muodostavat monimutkaisen kokonaisjärjestelmän. Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on useita vuosia tehty ...
 • Cabrera, Rigoberto (2010-09-08)
  The implementation of a master-slave teleoperation system as a technique to perform complex tasks in hazardous environments has been in use for several decades. The results of previous systems developed in the nuclear ...
 • Alho, Pekka (2009-10-07)
  Automation software is produced by Finnish companies from various sectors of industry, including processing, electronics and forest machinery industries. This thesis is part of the Research and development environment for ...
 • Rautamies, Antti (2011-02-09)
  Aumansekoittaja on laite, jota käytetään yleisimmin kompostiaumojen sekoittamiseen materiaalin ilmastamiseksi, joka on välttämätöntä tehokkaan ja tavoitellun maatumisprosessin ylläpitämisen takia. Tässä diplomityössä ...
 • Viitanen, Mikko-Matti (2010-06-02)
  Elintarvikealalla on tiettyjä eroavaisuuksia vaatimuksissa laitteiston ja tuotantotilojen suhteen verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Tämän luonteeltaan kirjallisuusselvitystyyppisen diplomityön tavoitteena on näiden ...
 • Hurri, Lauri (2010-06-02)
  Diplomityö on tehty valomainostuotteita valmistavalle Tammerneon Oy:lle, joka on osa Tamware-konsernia. Työn tärkeimpänä tavoitteena on parantaa osastojen välistä tiedonkulkua sekä tietojen yhtenäisyyttä ja täsmällisyyttä ...
 • Pokkinen, Timo (2010-05-05)
  Ohjelmistojen siirrettävyys on erityisen tärkeää pitkän elinkaaren omaavien ohjelmistojen toteutuksessa. Siirrettävyys varmistaa ohjelmiston käyttökelpoisuuden laitteiden, käyttöjärjestelmien, varusohjelmistojen ja ...
 • Viderholm, Janne (2010-04-07)
  The objective of this thesis was to study total consistency and ash consistency disturbances caused by disc filter and controlling of these disturbances. Stable thick stock mass flow is important in papermaking process and ...
 • Abad Perez, Enrique (2010-09-08)
  Pulp for making paper is produced in grinding machines whose operation principle is based on the compression of logs against a grinding stone. The aim of this Master Thesis is to develop and implement a control and measurement ...
 • Essen von, Mathias (2010-07-02)
  Tämä diplomityö on tehty osana SMARTFIBRE-projektia, jonka tarkoituksena on kehittää uusia toiminnallisia paperikuituja älykkäiden paperituotteiden valmistamiseen. Projektin osapuolina ovat Tampereen teknillisen yliopiston ...
 • Asikainen, Tuomas (2010-06-02)
  In recent years companies have put more effort to developing their product documentation processes. One reason is shortened time-to-market cycles and increase of the more complex products on markets. Companies are turning ...
 • Lähteenmäki, Teemu (2010-03-10)
  Digitaalihydrauliikan kehitys on ollut viime aikoina erittäin nopeaa. Suurimmat ponnistukset on suunnattu nopeampiin venttiileihin, energiatehokkaisiin järjestelmiin ja digitaalihydraulisiin toimilaitteisiin. Digitaalihydraulinen ...
 • Rodriguez Alvarado, Jose Roberto (2010-10-06)
  Manufacturing is a critical industry for all major economies. Every individual and industry depends on manufactured goods, which makes manufacturing crucial to the national economies. Competition is increasingly hard and ...
 • Seppä, Tommi (2010-07-02)
  Polymer nanocomposites have intensively been studied in the recent years. The reason for this are the superior properties that can be obtained by the use of nanofillers compared to traditional ones in certain materials ...
 • Korpiniemi, Henna (2010-06-02)
  De-icing chemicals are spread on the runways to prevent the formation of ice and snow. Formerly used urea, which causes environmental concerns, has been replaced by mainly potassium formate and potassium acetate based ...
 • Nikkola, Matti (2010-07-02)
  Protection of environment and human health is major concern for European Union. European Commission has established integrated pollution prevention and control directive and directives concerning large combustion plants ...
 • Hirvonen, Juha (2010-02-03)
  Capillary pressure microinjection (CPM) is a tool for transporting small sample volumes into living cells utilizing a sharp glass pipette and pressure pulses. The automation level of the current state-of-the-art microinjection ...
 • Heinonen, Jorma (2010-07-02)
  Linja-auton etupyörän kiinnitys auton runkoon on yksi keskeisimmistä matkustajien turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Levypyörän ja tukivarsien väliset komponentit on tästä syystä suunniteltava huolellisesti. Tässä ...
 • Vesala, Jukka (2010-12-08)
  The goal of this Master’s thesis was to find an integration framework and process between Cargotec Tampere’s main design office and locally situated design offices. The problem had been that there was no defined process ...