.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Faculty "Automaatiotekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Hakala, Veli-Matti (2006-05-10)
  Robottien etäohjelmointi on lisääntynyt viime vuosina työvälineiden kehityksen myötä ja se on leviämässä yhä uusille alueille konepajateollisuudessa. Etäohjelmointia ja 2D-suunnittelua pidetäänkin jo edellytyksenä joustavalle ...
 • Asikainen, Petri (1996-06-05)
  Työssä selvitettiin aaltopahvin käyryyden syitä ja kehitettiin aaltopahvikoneelle soveltuva kosteudenmittausjärjestelmä sekä säätöjärjestelmä.
 • Uusitalo, Jani (1999-02-10)
  Työssä kehitettiin esikäsittelymenetelmiä konenäöllä suoritettavaanautomaattiseen optiseen merkintunnistukseen. Tutkimuskohteenaoli paperitehtaan sisäisen tunnistuksen suorittaminen paperirullienpäätytunnisteiden avulla. ...
 • Pietilä, Samuli (1996-12-11)
  AB3:Sensoriryhmä ja signaaliprosessori muodostavat yhdessä keilanmuodostajan, joka tarjoaa mahdollisuuden spatiaaliseen suodatukseen. Sensoriryhmä tuottaa etenevästä aallosta spatiaalisia näytteitä, joista signaaliprosessori ...
 • Lammila, Mika (1999-03-10)
  AB3:Interpolointia tarkastellaan ensin ilmiönä, sitten pohditaan eri menetelmiä ja niiden sovellusalueita, sekä niissä ilmeneviä ongelmia. Työssä esitellään neuroverkon käyttöä menetelmän valinnassa ja reunan tunnistamisessa.
 • Räty, Toni (2007-02-14)
  Diplomityön tavoitteena oli parantaa PET/kartonki -adheesiota rakenteellisilla ratkaisuilla ja tutkia adheesiomuutosten syitä. Tarkoituksena oli löytää menetelmä, jolla päällystemäärää voitaisiin vähentää ilman adheesion ...
 • Salko, Eija (2003-09-17)
  Tämän diplomityön tarkoitus on löytää keino toteuttaa tiedonhakusovellus hajautettuun tietokantaympäristöön. Perinteiset ratkaisut eivät sovellu uusiin tiedonhakutarpeisiin, sillä suuret, jatkuvasti muuttuvat tietolähteet ...
 • Yli-Fossi, Timo (2000-02-09)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella uusi säätöratkaisu kohdeyrityksen lankavalssaamoon. Säädettävänä kohteena on aihion lämpötila ennen viimeisiä valssauskertoja, jotka suoritetaan lankablokilla. Aihion lämpötilaa säädetään ...
 • Tarvainen, Jussi (2001-06-06)
  Solupopulaation analysointi lääkekokeissa tai alle kuutiomillimetrin kokoisten elektroniikkakomponenttien mittaus ja laaduntarkistus voidaan automatisoida konenäköjärjestelmällä. Siinä kohdetta kuvataan riittävän suurella ...
 • Sjöberg, Juha (1996-08-21)
  Työn tavoitteena oli suunnitella robottitarrain kartonkilaatikoidenkerroskäsittelyyn siten, että tartunta kohdistuu yhteen kerrokseenkerrallaan. Tarraimen tartuntaperiaatteena käytettiin tyhjötartuntaa.
 • Törnblom, Tommi (2001-02-14)
  Diplomityön tarkoituksena oli kehittää dokumentoitu laatujärjestelmä kohdeyritykseen, joka on pienehkö alumiinivalimo. Yrityksen toimintaan sisältyy myös valettujen tuotteiden koneistusta ja kokoonpanoa. Laatujärjestelmän ...
 • Anttila, Reijo (2006-02-08)
  Monien automaatiojärjestelmien toiminnallisuus on nykyisin toteutettu turvallisuusstandardien mukaisesti. Standardit tarjoavat hyödyllistä tietoa siitä, miten toteuttaa järjestelmä sääntöjen mukaisesti. Kansainvälinen ...
 • Kataja, Jari (1999-06-09)
  Työ käsittelee melun vaimentamista aktiivisin menetelmin. Työssä tarkastellaan vastameluvaimennukseen soveltuvia suotimia, kaiuttimia ja mikrofoneja. Simulaatiokokeiden pohjalta saaduissa tuloksissa selvitetään suotimen ...
 • Silvennoinen, Tuomas (1999-06-09)
  Työ käsittelee kohteiden paikannusta, tunnistusta ja erottelua signaalimittauksessa. Tarkasteltavana menetelmänä on attribuuttitiedon käyttö, jolloin toisiaan lähellä olevat tai liikeradoiltaan risteävät kohteet voidaan ...
 • Hakala, Mikko (2002-10-16)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kartoittaa erilaisten integraatiotekniikoiden käyttömahdollisuuksia automaatiotekniikan alalla. Erityisesti tarkastellaan sekä ohjelmistokomponenttimallien mukaista että XML-tekniikoihin ...
 • Rouvali, Juha (2000-03-15)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda automaatio- ja sähkölaitteiden tiedonhallinta kunnossapitojärjestelmään. Työssä käytettiin kunnossapitojärjestelmä MAXIMO:a, joka on kaikissa Suomen ABB Service Oy:n Full Service-kohteissa ...
 • Havupalo, Markus (2006-01-18)
  Työssä selvitetään automaation etäylläpitomenetelmiä ja suomalaisen automaatioteollisuuden kaukokäytön kehitystarpeita. Etäoperoinnissa perinteisesti käytetyn lankapuhelinverkon ylläpito on muuttumassa langattomien ...
 • Pelkonen, Irene (2002-01-16)
  Työ liittyy kohdeyrityksen automaatiojärjestelmän liityntäprotokolliin. Liityntöjä valittiin kahdeksan; XdLog, Accuracy 3628c, VIB, Measurex SCL, PROFIBUS, Siemens 3964 RK512, Modbus RTU ja OPC. Käytännössä kehitystä tehtiin ...
 • Oinonen, Marko (1996-12-11)
  Projekteissa tuotettava dokumentointi on usein sähköistä ja määrämuotoista.Työssä selvitettiin dokumenttiarkistojen nykytila ja dokumenttienkatselutavat. Haastattelututkimuksella selvitetään kohdeyrityksen käyttö-ja ...
 • Salonen, Erno (2006-04-08)
  Tavoitteena oli selvittää automaattisten koneiden käyttöön ja huoltoon liittyvien verkkopohjaisten tukijärjestelmien, mukaan lukien e-oppimisjärjestelmät ja simulaatio, nykytilaa ja kehittämiskohteita. Työssä käydään läpi ...