.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Viitanen, Sami (2001)
  The thesis work was part of a research project concerning the development of novel methods for detection of both underwater and surface targets, i.e. submarines and surface ships. The detection was to be based on acoustic ...
 • Partanen, Tero Antti (2006-10-11)
  AB3:Tässä diplomityössä on suunniteltu ja toteutettu BOC(1,1)-modulaatiolle sopiva signaaIin etsintäyksikkö. Yksikkö on parametrisoitu käytettäväksi GALILEO Ll-C-signaalin etsintään. Yksikkö suorittaa vastaan otetulle ...
 • Jansson, Henrik (2000-05-10)
  A research project was started at Tampere university of technology in July 1999 to study GPS base band hardware implementation. This thesis presents the research done in the project concerning acquisition, searching of GPS ...
 • Okker, Jani (2002-08-21)
  Tällä hetkellä ainoa luotettavasti ja maailmanlaajuisesti toimiva paikannusjärjestelmä on GPS, joten se mitä todennäköisimmin tulee olemaan osana matkapuhelimien paikannusta. GPS järjestelmän antama paikannustarkkuus ei ...
 • Seppä, Pekka (2006-02-08)
  Kohdeyritys kehittää ja valmistaa innovatiivisia digitaaliseen signaalinkäsittelyyn suuntautuvia mikropiirejä. Mikropiirien suorituskykyä rajoittaa useimmiten piirin laskennan aritmetiikkaosien suurin nopeus, ja samalla ...
 • Sillanpää, Harri (1985)
  Liikenteen kasvaminen ja autojen määrän lisääntyminen asettaa kuljettajan ja auton joustavalle yhteistyölle yhä suurempia vaatimuksia. Tämän yhteistyön edellytyksenä on mahdollisimman helppokäyttöinen hallintalaitteisto, ...
 • Toivonen, Iiro (2002-04-10)
  Ääniportaaleita käytettäessä syötteenanto tapahtuu joko käyttäjän puheella hyödyntäen puheentunnistusta tai näppäinsyötteiden avulla. Käyttäjälle takaisin annettava palaute tapahtuu joko puhesynteesin, nauhoitettujen ...
 • Uusikylä, Juha (2000-08-23)
  AB3:Työssä esitellään viivakoodien yleisiä ominaisuuksia ja muutamia yleisiä viivakoodityyppejä ja standardeja. Myös suomalaisissa laskuissa käytetty pankkiviivakoodistandardi käydään yksityiskohtaisesti läpi. Seuraavaksi ...
 • Haverinen, Taneli (2000-11-08)
  This thesis has been done in Digital and Computer Systems Laboratory at Tampere University of Technology. This work was part of technology programs called "Adaptive and Intelligent Systems Applications" and "User-Oriented ...
 • Malinen, Jarkko (2002-02-13)
  Työ on osa GPS-paikantimen signaalin jälkikäsittelylaitteiston suunnittelu- ja toteutusprojektia ja keskittyy laitteiston tiedonsiirto-osaan. Työssä esitetään valinta laitteen ja tietokoneen väliseen datansiirtoon. Työssä ...
 • Arpinen, Tero (2007-05-14)
  AB3:Modernien digitaalisten sulautettujen järjestelmien suunnitteluun tarvitaan kehittyneitä mallinnusmetodologioita sekä työkaluja, jotta uusia tuotteita voitaisiin toteuttaa vaaditussa ajassa sekä mahdollisimman pienin ...
 • Möttönen, Tomi (2002-04-10)
  Wireless Application Protocol (WAP) on erillinen sovellusprotokolla, joka on suunniteltu korvaamaan Internetin protokollapino langattomissa päätelaitteissa. Työssä kuvataan sisällönmuokkain, joka on toteutettu Java ...
 • Brunelli, Claudio (2003-09-17)
  In this work a single precision 32-bit floating point unit (FPU), named Milk coprocessor, has been presented.- Milk is an IP block designed to be attached as a coprocessor in particular to existing 32-bit RISC microprocessors ...
 • Alakarhu, Juha (2000-03-15)
  This thesis handles modelling of Dynamic Random Access Memories (DRAMs) with an executable simulator, which eases estimation for this memory type. DRAMs are more and more often the bottleneck of digital systems. The ...
 • Ikävalko, Janne (2001-06-06)
  In this Thesis work, simulation tools were evaluated and verified. These tools are capable of simulating high speed digital signals, and phenomenon, which fast signals have on printed wiring board (PWB) on board level. The ...
 • Heikkinen, Jari (2001-06-06)
  Työssä verrataan MOVE-arkkitehtuurin suorituskykyä kaupalliseen Texas Instrumentsin TMS320C62x DSP-prosessoriin. Testisovelluksina käytettiin nopeaa Fourier-muunnosta ja diskreettiä kosinimuunnosta. MOVE-arkkitehtuurissa ...
 • Rissa, Tero (2000-01-19)
  In this diploma thesis, the benefits and drawbacks of dynamically reconfigurable systems were investigated. Within the thesis work, a prototyping platform for dynamically reconfigurable systems was designed and implemented. ...
 • Hämäläinen, Panu (2000-10-13)
  This thesis describes the hardware implementations of Improved Wired Equivalent Privacy (IWEP), RC4, and Triple Data Encryption Standard (3DES) encryption algorithms for a multimedia WLAN called TUTWLAN. For discovering ...
 • Viitanen, Miia (2002-06-05)
  AB3:Työn tarkoituksena oli vertailla eri datariippuvuustestejä toisiinsa ja päättää vertailun tuloksena, mikä testi suoriutuu parhaiten. Vertailu tehtiin pääasiassa analysoimalla datariippuvuusalgoritmien tarkkuutta ja ...
 • Holma, Kalle (2007-06-06)
  AB3:Nykyaikaisten digitaalisten sulautettujen järjestelmien suunnittelusta on tullut yhä vaikeampaa vaadittujen aika- ja kustannusbudjettien rajoissa. Suunnitteluavaruuden ratkaisun etsintä on tunnettu menetelmä helpottamaan ...