.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Koneensuunnittelun laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Salmenperä, Pekka (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin ilmaäänestä tehtävien mittausten soveltuvuutta rasvavoideltujen vierintälaakerien kunnonvalvontaan sekä voitelurasvojen aiheuttamaa ääntä. Todettiin että ilmaäänimittauksia voidaan soveltaa kunnonvalvontaan, ...
 • Syrjälä, Kai (1982)
  Työn lähtökohtana oli aktiivisesti vaimennettu työkoneistuin, jonka toimintaa on tutkittu laboratorio-olosuhteissa. Vaimennuksen toteutustapa on sähköhydraulinen servojärjestelmä, jota ohjaa alustan siirtymä. Pystyliikkeen ...
 • Paloneva, Matti (2006-04-12)
  Perinteisesti satamissa ja terminaaleissa on käytetty lastin siirtämiseen ihmisten ohjaamia lukkeja ja RTG (Rubber Tyred Grantry) -nostureita. Nykyään satamissa kuitenkin jo hyödynnetään automaation tuomia mahdollisuuksia. ...
 • Saarinen, Kari (1986)
  Työsuojelun ja ostajien lisääntyvien vaatimusten johdosta suunnitteluvaiheessa tapahtuva koneen dynaamisten ominaisuuksien parantaminen on tärkeä toimenpide tuotteen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tässä tutkimuksessa oli ...
 • Kallio, Juha (1985)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli etsiä keinoja, jolla KE:n CAD-järjestelmää voitaisiin käyttää laitos- ja laitesuunnittelussa. Lisäksi pyrittiin selvittämään parhaiten CAD:lle soveltuvat kohteet. Työssä luodaan katsaus ...
 • Koponen, Matti (1990)
  Diplomityö on osa VTT:n tutkimusohjelmaa "Konepajatuotteiden integroitu suunnittelu". Diplomityön tavoitteena on kahden järjestelmän (CATIA ja ANVIL-5000) välisen IGES-tiedonsiirron ongelmien ratkaiseminen. Tiedonsiirtoa ...
 • Rautjärvi, Risto (1985)
  Tässä diplomityössä on tutkittu Intergraphin putkistosuunnitteluohjelmistoa PIPING. Sen rakenne sallii monipuolisen yrityskohtaisen sovellutustyön. Lisäksi ohjelmistossa on muutamia kohteita, jotka vaativat yrityskohtaista ...
 • Lahtinen, Markku (1983)
  Työssä on tarkasteltu pienen ja keskisuuren teollisuuden mahdollisuuksia käyttää hyväkseen tietokoneavusteista suunnittelua ja valmistusta. Tavoitteena on taloudellisten CAD/CAM:n käyttökohteiden etsimisen lisäksi kartoittaa ...
 • Kuha, Pekka (1985)
  Työssä on tutkittu tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) soveltuvuutta ja kannattavuutta vesiturbiinin mekaanisten rakenteiden suunnitteluun. Lisäksi on selvitetty laitteiston käyttöönoton liittyviä seikkoja, joista ...
 • Kivimäki, Kati (1998-12-09)
  AB3:Työssä on suunniteltu uusi pultitusjärjestelmä käsitteellisellä tasolla. Työssä vertaillaan erilaisia tapoja toteuttaa järjestelmä, ja lopuksi valitaan tavoista paras pisteyttämällä eri tavat järjestelmältä vaadittujen ...
 • Hult, Arttu (2002-01-16)
  Aim of the work was to develop a method to reliably test brakes of an elevator hoisting machinery in the laboratory, in order to substitute current type tests done in elevator shaft. Brakes area safety device for the motor, ...
 • de Cuniac, Alexandre (1999-06-09)
  Työ on analyysi ja suunnitelma jännityksenmittauslaitteesta. Aluksi esitetään matemaattinen malli, teoreettinen rakenne, sitten kinemaattinen malli ja lopuksi itse suunnitelma. /Kir10
 • Riihimäki, Samuli (1993)
  Diplomityössä tutkitaan kaksoisjoustavasti asennetun diesel-aggregaatin dynaamisia ominaisuuksia elementtimenetelmää käyttäen. Tutkittavassa diesel-aggregaatissa on moottorilla ja generaattorilla yhteinen, joustoelementein ...
 • Vuorela, Saku (1999-12-08)
  Tässä diplomityössä on tarkasteltu Sisu Diesel Oy:n valmistamien dieselmoottorien Sylinterikannen rakenteeseen tehtyjen muutosten sekä sylinterin maksimipalamispaineen kasvattamisen vaikutuksia sylinterikansi, -ryhmä, ja ...
 • Tomas, Sergi (1999-03-10)
  AB3:Työssä on kehitetty uudenlainen järjestelmä vasarointiin. Järjestelmässä massa jaetaan kahteen osaan, jolla saavutetaan parempi hyötysuhde. Järjestelmä perustuu hydraulisiin vasaroihin.
 • Valls, Jesus (2000-09-13)
  This Master of Science Thesis studies a common source of vibration excitation, the rotating unbalance, and aims to the particular case of machines with two rotors, such a the role systems of paper machinery.This thesis ...
 • Vanhala, Timo (1984)
  Työssä on tarkasteltu mahdollisuutta käyttää elastista vuorausmateriaalia köysivetopyörän vuorauksena, tutkittu vuorauksen vaikutusta teräsköyden käyttöikään ja selvitetty erään polyuretaanilaadun soveltuvuutta vuorausmateriaalina ...
 • Viertola, Mikko (1993)
  Kehitettävän järjestelmän tuli avattuna sallia esteetön kulku mittaustilaan ja suljettuna taata hyvä sähkömagneettinen tiiveys. Valmistajan aikaisemmat ovimallit on suunniteltu toimimaan ilman absorberikeilojen aiheuttamaa ...
 • Hyypiä, Tommi (1996-06-05)
  Työn tavoitteena on portaattoman, muotosulkeisen istuimenetäisyydensäätömekanismin kehittäminen kvalitatiivisen luonnoksen tasolle. /Kir10
 • Anttila, Hannu (1983)
  Vanhojen rakennusten lisäeristämisessä ja myös uusien rakennusten eristämisessä käytetään koneellisesti paikalleen puhallettavaa kivivillaa eli puhallusvillaa. Tässä työssä on aluksi tarkasteltu puhallusvillan erityisominaisuuksia ...