.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Kuitumateriaalitekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Salmi, Aino (2006-11-08)
  AB3:Elektroenkefalografian (EEG) eli aivosähkökäyrän avulla tutkitaan aivojen sähköistä toimintaa sekä siinä esiintyviä häiriöitä. Tutkimus suoritetaan mittaamalla elektrodeilla aivojen sähköistä aktiviteettia kallon ...
 • Mäenpää, Sanna (2003-08-20)
  Tämän työn tavoitteena on kehittää erilaisille farkkukankaille pesureseptejä ja viimeistystapoja, jotka seuraavat kevät-kesä 2003 -muotia. Pestyjä kangasnäytteitä käytetään myynninedistämisessä esittelemään yhtiön uusimpia ...
 • Ahonen, Kristiina (2007-09-12)
  Työn tavoitteena oli selkeyttää kohdeyrityksessä sukkahousutuotannon viimeistysprosessia sekä tehdä siihen tarvittavia parannuksia. Viimeistysprosessi käsittää tehtaalla värjäyksen sekä pakkaamisen. Työ keskittyy vain ...
 • Väänänen, Riikka (2007-12-12)
  Työssä tutkittiin normaalipaineessa tapahtuvien plasmakäsittelyiden vaikutusta erilaisten kuitukankaiden pintaominaisuuksiin. Lisäksi tutkittiin plasman tunkeutumista kuitukankaiden huokoiseen rakenteeseen sekä testattiin ...
 • Numerla, Maija (2001-06-06)
  Tavoitteena oli luoda puitteet Ammattivaatepalvelu kohdeyrityksen laatujärjestelmälle. Uniterin ISO 9000 -laadunvarmistusmalliksi valittiin ISO 9000 : 2000. Uusi standardi korostaa prosesimaisuutta ja asiakaskeskeisyyttä. ...
 • Laitala, Kirsi (2001-08-22)
  Työssä pyritään löytämään yksinkertaistettu versio elinkaariarvioinnille, tuotteiden ympäristövaikutusten vertailulle, jotta arviointia voitaisiin käyttää myös teollisessa tuotantomittakaavassa.Tutkimuksessa vertaillaan ...
 • Grahn, Kirsi-Marja (2002-08-21)
  TAUSTAA: Optisella sektorilla kiinnostus muovioptokuituihin (POF) on viimeaikoina lisääntynyt merkittävässä määrin. Niiden tarjoamat edut, hyvät mekaaniset ominaisuudet, helppo valmistusprosessi, asennettavuus, parempi ...
 • Granqvist, Jonna (2006-04-12)
  Vaatetustuotantoa on siirretty Suomesta viime vuosina halvemman kustannustason maihin, kuten Viroon. Työvoima- ja muut kustannukset nousevat kuitenkin koko ajan myös Virossa, joten tuotannon tuottavuutta on pyrittävä ...
 • Erkkilä, Paula (2002-12-11)
  Filamenttilangan liistauksessa erillään olevat filamentit liimataan loimiliisterin avulla yhdeksi filamentiksi kudonnan rasituksia vastaan. Loimiliisteri poistetaan kankaasta esikäsittelyvaiheessa ennen kankaan valkaisua ...
 • Myllymäki, Hanna (2002)
  This Master of Science Thesis is one part of the project to set up development work of polymeric optical fibres (POF) in the Institute of Fibre Materials Science at Tampere University of Technology. The aim of this study ...
 • Alaranta, Maria (2006-09-13)
  Teollisessa pesussa, kuten autojen pesukoneissa käytettävät harjat likaantuvat käyttöolosuhteissa. Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää oikea kemikaali ja oikea pesumenetelmä harjojen puhtauden edistämiseksi. Likaantumiseen ...
 • Vuorenmaa, Iiro (2006-08-11)
  This thesis is a literature survey into two subjects: fiber reinforced concrete (FRC) and textile reinforced concrete (TRC). The object of this survey is to coIlect information about fiber reinforcement in concrete, and ...