.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Materiaaliopin laitos, muovitekniikka"

Sort by: Order: Results:

 • Lohijoki, Anu (2000-06-07)
  Diplomityön tavoitteena oli ekstruusiopäällystys/ -laminointilinjan tuottavuuden optimointi. Pyrkimyksenä oli selvittää mahdollisuudet linjalla valmistettavien paperirulläkääreiden tuoterakenteiden standardoimiseksi. ...
 • Valtatie, Tytti (2000-10-11)
  Pro Muovi- teknologiahankkeen Pro Ympäristö- osaprojektin tavoitteena on muovituotteiden valmistusmenetelmänä lisääntyvän ruiskuvalun ympäristövaikutusten vähentäminen jätteen määrää pienentämällä ja sen kierrätystä ...
 • Vaarala, Sirkku (2000-06-07)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena oli tutkia polyeteenin ristisilloitusta korkeataajuuskentässä. Työn teoreettisessa osassa on tarkasteltu polyeteenin ristisiloittamista ja dielektristä kuumennusta aluksi yleisellä tasolla. ...
 • Huopainen, Janna (1999-11-10)
  Muoviosat asettavat tuotteen kokoonpanolle uusia vaatimuksia ja kokoonpano asettaa myös tuotteen muoviosille vaatimuksia, erityisesti hyvin suurten tuotesarjojen valmistuksessa. Työssä tutkitaan laturin johtoa ja sen ...
 • Kiprianoff, Anna (1997-08-20)
  Työssä selvitetään suurten muovipakkausten ongelmia pakkauksen materiaalin,pakkaamisen ja käytön kannalta. Käytännössä pakkauksen tulisi kestää,mutta hinnaltaan pakkauksen tulisi olla hyvin edullinen. Selvityksen ...
 • Vikman, Jouni (1999-12-08)
  Diplomityössä tutkitaan ja kartoitetaan paperikuitulujitettujen polyolefiinien ominaisuuksia. Tutkittavat ominaisuudet ovat pääasiassa mekaanisia lyhytaikaisominaisuuksia.Tutkimuksen tulos on, että paperikuitu lisää ...
 • Kunnas, Tuuli (2000-08-23)
  Työn tavoitteena oli selvittää polyolefiinien työstössä esiintyvää lämpöhajoamista ja syntyviä lämpöhajoamistuotteita sekä muovien palamista. Kirjallisuuskatsauksen avulla määritettiin lämpöhajoamiseen ja lämpöhajoamistuotteisiin ...
 • Valtonen, Mari (2000-12-13)
  Tässä työssä on käsitelty lyhyesti simuloinnin käyttöä ruiskuvalussa sekä sen merkitystä prosessin kannalta. Työssä on tarkasteltu myös ruiskuvalukappaleen kutistumiseen ja vääntyilyyn vaikuttavia tekijöitä sekä niiden ...
 • Vesanto, Heli (2000-02-09)
  Työ on osa Tekesin Rapid-hanketta. Tutkittavina kappaleina olivat kohdeyrityksen kaukosäädin, Campus-koesauva ja kolmiulotteinen kotelokappale.Tavoitteena oli etsiä mekaanisten ominaisuuksien välisiä korrelaatioita, jotta ...