.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Faculty "Materiaalitekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Ahola, Kimmo (2002-02-13)
  Tietokoneavusteinen suunnittelu on muuttunut kaksiulotteisesta viivojen ja kaarien piirtämisestä kolmiulotteiseksi tilavuusmallinnukseksi. Siirtyminen 2D-piirtämisestä 3D-tilavuusmallinnukseen ei kuitenkaan ole täysin ...
 • Kalliokoski, Juho (2002-05-15)
  Homogenisation is a heat treatment, which is used for aluminium extrusion billets in order to level out the concentration differences and to eliminate the eutectic phases created during solidification. In addition the aim ...
 • Grönqvist, Eija (1999-08-18)
  AB3:Tutkitaan prosessiparametrien vaikutusta suurinopeuksisessa valekierreteksturoinnissa. Teksturointiprosessi antaa tasaisille, joustamattomille filamenttilangoille luonnonkuitumaisen ulkonäön sekä lisää elastisuutta ja ...
 • Airas, Maija (1996)
  The experimental part of this study with a dairy waste water case was performed for the Water and Environmental laboratory of E.N.S.C.R. in France during the spring and summer 1995. The literature study concerning the ...
 • Lepänkoski, Petri (1999-01-13)
  AB3:Työ keskittyy uusien bimodaalisen moolimassajakauman omaavien materiaalien prosessointiongelmien eliminointiin. Kokeellisessa osassa selvitetään paksuseinämäisten, halkaisijaltaan suurien putkien valumisongelmaa ...
 • Salmi, Aino (2006-11-08)
  AB3:Elektroenkefalografian (EEG) eli aivosähkökäyrän avulla tutkitaan aivojen sähköistä toimintaa sekä siinä esiintyviä häiriöitä. Tutkimus suoritetaan mittaamalla elektrodeilla aivojen sähköistä aktiviteettia kallon ...
 • Sjölund, Anna-Riina (2002-11-13)
  The aim of the study was to develop a composite membrane for cranial defects. Cranial defects may occur as a result of innate anomalies, trauma, surgery, infectious conditions, or following improvements of cosmetic appearance ...
 • Hietikko, Laura (2007-06-06)
  AB3:Työn tavoite oli tutkia sekä ohuiden bioaktiivisten lasikuitujen mekaanisia ominaisuuksia että lasikuidusta ja biohajoavasta polymeeristä valmistettujen komposiittien käyttäytymistä in vitro. Työssä tutkittiin erilaisista ...
 • Tukiainen, Mikko (2003-09-17)
  Työn tavoitteena oli kehittää litteiden luiden, esimerkiksi kallon, luun puutosalueelle sijoitettava implanttimateriaali, bioaktiivinen lasikuitumatto. Kehitettyä implanttia voitaisiin käyttää biohajoavana tukirakenteena ...
 • Mattila, Riina (2002-02-13)
  Nykyisin sulateliimoissa käytetään stabiileja polymeereja ja ne aiheuttavat ongelmia pakkauksen kompostoinnin tai pulpperoinnin yhteydessä. Uuden tyyppisen biohajoavan sulateliiman tulisi olla riittävän stabiili pulpperoinnissa ...
 • Mikkonen, Joonas (2003-06-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla kahdella eri tavalla pinnoitettuja stenttejä. Tarkoituksena oli tutkia, onko valmiina stenttinä liuospinnoitettu stentti ominaisuuksiltaan yhtä hyvä kuin sulapinnoitetusta kuidusta ...
 • Hackspik, Markus (2007-10-17)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia, onko biohajoavien polymeerien laserhitsaaminen toisiinsa mahdollista sekä tehdä kirjallisuusselvitys biomateriaalien laserliittämisestä. Tutkittavaksi valitut materiaaliparit valittiin ...
 • Huttunen, Assi (2006-10-11)
  Työssä tutkitaan kahden prototyyppiasteella olevan pikosekuntipulssilaserin soveltuvuutta biomateriaalien lasermikrotyöstöön. Lisäksi työhön sisältyy kirjallisuusselvitys työssä käytettyjen biomateriaalien lasertyöstöis ...
 • Huttunen, Mikko (2002-11-13)
  The aim of this study was to develop a bioactive and resorbable composite material that can be used in spinal surgery. The focus here is on the development of medical implants called fusion cages, which serve in situ as ...
 • Karinsalo, Ritva (2006-02-08)
  Nykypäivän hammaslääketieteessä lujitemuovit ovat korvaamassa ja ovat osin jo korvanneetkin perinteisimmät ratkaisut. Lujitemuovit pystyvät kilpailemaan esteettisellä ulkonäöllään ja riittävillä lujuusominaisuuksillaan ...
 • Halkola, Hanna-Mari (2003-08-20)
  Bitumikatejätettä syntyy kattojen saneerauksessa ja asennuksessa sekä bitumikatteiden valmistusprosessin yhteydessä. Tuotannossa syntyvän bitumikatejätteen määrä on tosin marginaalinen purkukatteisiin nähden. Tällä hetkellä ...
 • Ääritalo, Virpi (2001-02-14)
  The braids studied in this thesis were manufactured from biodegradable lactic acid stereocopolymer P(L/D)LA 96/4. Two sizes of monofilament fibres were used, 0.16 and 0.25 mm in diameter, and a 8-multifilament yarn, each ...
 • Song, Weixia (2003-01-15)
  Thermal and mechanical loadings often produce stresses in integrated circuit (IC) chips, which are incorporated into elecronic packages. Some factors can lead to premature failure of the package due to such causes as ...
 • Haikarainen, Jussi (1997-12-10)
  CAM-järjestelmän asennukselle 4- ja 5-akseliset koneet asettavat erivaatimukset kuin tavanomaiset 3-akseliset koneet.
 • Ylikauppila, Hanna (2006-04-12)
  AB3:Viime vuosina kiinnostus luonnonpolymeerien käyttöön lääketieteen sovelluksissa on kasvanut. Yksi tutkituista luonnonpolymeereistä on tärkkelys, jota voidaan seostaa synteettisten biohajoavien polymeerien kanssa. ...