.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Ohjelmistotekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Nuutamo, Samu Iisakki (2010-05-05)
  Viestinvälitykseen perustuvissa järjestelmissä on usein haasteena kehittää mekanismit proseduraalisten suorituspolkujen luomiseksi. Viestinvälityksen asynkronisuus ei suoraan salli tällaista, vaan tarvitaan erillinen ...
 • Tenhunen, Timo (2010-05-05)
  Many challenges arise when agile software development methods are being used on larger scale. This thesis consists of two parts. First the thesis will go through the traditional software development processes and compare ...
 • Pokkinen, Timo (2010-05-05)
  Ohjelmistojen siirrettävyys on erityisen tärkeää pitkän elinkaaren omaavien ohjelmistojen toteutuksessa. Siirrettävyys varmistaa ohjelmiston käyttökelpoisuuden laitteiden, käyttöjärjestelmien, varusohjelmistojen ja ...
 • Huhtanen, Karri (2005-06-08)
  The development and widely spread usage of wireless networks, laptop computers, and other mobile technologies have increased both the number of mobile users and the need for secure, usable, and scalable methods to control ...
 • Vartiala, Mikko Veikko Tapani (2010-04-07)
  Tool integration is an important aspect of software development process support. In such systems it should be possible to integrate tools flexibly and incrementally. In addition, for performance and usability reasons, it ...
 • Helminen, Väinö (2010-06-02)
  The Discrete Time Network Simulator (DTNS) is a System-on-Chip (SoC) simulator developed at Tampere University of Technology. It is used to analyze interconnection architectures and systems built around them. The abstraction ...
 • Kärnä, Tuukka (2010-06-23)
  Yrityksen dokumentinhallintaan käytetään erilaisia järjestelmiä yksinkertaisista jaetuista verkkolevyistä globaalisti hajautettuihin tietokantapohjaisiin järjestelmiin. Dokumentinhallintajärjestelmää ei vaihdeta usein, ...
 • Vuorinen, Tapio (2010-06-23)
  Go on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan sekä Suomessa että koko Euroopassa. Turnausten hallintaan ja pelien määräämiseen on kehitetty useita eri ohjelmistoja, jotka eroavat hieman toteutustavoiltaan, käyttämiensä algoritmien ...
 • Saarela, Johan (2010-05-05)
  Fitness and sociability online are two very interesting subjects for research at the moment. In this thesis the aim is to study a combination of these subjects, fitness-related web services with social features. The main ...
 • Eklund, Jukka Henri (2010-06-23)
  Open innovation is challenging the traditional model of closed innovation in research and product development. The idea is to open the boundaries of a firm and let external influences take part in the development processes. ...
 • Hansen, Mervi (2009-04-08)
  Kaksivuotinen TÄPLÄ-tutkimushanke on toteutettu TTY:n ihmiskeskeisen teknologian yksikön ja signaalinkäsittelyn laitoksen sekä TaY:n TAUCHI-yksikön yhteistyönä vuosina 2007–2009. Hankkeessa on tutkittu muun muassa moniaististen ...
 • Lakkala, Santtu (2010-06-23)
  Kilpailu modernien mobiililaitteiden markkinoilla on kovaa ja käyttäjät odottavat jatkuvasti enemmän laitteiltaan. Eräs merkittävimmistä tekijöistä on laitteen alustalle saatavien sovellusten määrä ja laatu. Viime aikojen ...
 • Viitanen, Tuomas (2010-06-02)
  Räätälöidyllä käyttöliittymällä tarkoitetaan käyttöliittymää, jonka käyttäytyminen ja ulkoasu on toteutettu omista lähtökohdista periyttämistä apuna käyttäen. Tällöin ohjelmoija voi halutessaan toteuttaa käyttöliittymän ...
 • Vuorinen, Jyri (2011-02-09)
  Ketterät ohjelmistotuotantomenetelmät ovat laajasti käytössä ohjelmistoteollisuudessa. Yksi suosituimmista menetelmistä on Scrum, joka sisältää tyypillisen ketterän menetelmän tapaan sovelluskehityksen iteratiivisuutta ja ...
 • Kallinen, Aleksi (2010-06-23)
  User experience has become a trend in the HCI field during the last ten years. Despite all the fuzz around the concept of user experience, developing the methodology for studying other than traditional usability aspects ...
 • Koponen, Markku (2010-06-23)
  Telcont Oy perustettiin julkisessa IP-verkossa tapahtuvaa, viranomaishyväksyttyä ilmoituksensiirtoa varten. Tässä työssä kuvataan siirtoverkon asiakaslaitetta, ATM0602-moduulia, jonka ohjelmiston kirjoittaja suunnitteli ...
 • Ylinen, Lasse (2010-06-02)
  Tämän työn aiheena oleva datapalvelin tulee olemaan keskeinen osa yrityksen PSVSP- ohjelmistoperheen uudistettua ydintä. Datapalvelimen tehtävänä on mahdollistaa viestien tietoturvallinen välittäminen siihen liittyneille ...
 • Pihlaja, Mikko (2011-03-09)
  Ohjelmoijien työajasta suurin osa menee nykyään ylläpitotehtävien hoitamiseen. Tässä työssä on tarkoitus tutkia erilaisia menetelmiä, joiden avulla ylläpitotyön helppouteen keskeisesti vaikuttavaa laatutekijää, ylläpidettävyyttä ...
 • Lähteenmäki, Jyri-Matti (2010-05-05)
  Web-sovellusten kehittämiseen on tarjolla useita vaihtoehtoisia teknologioita. Loppukäyttäjälle valittu toteutusteknologia ei välttämättä ole näkyvissä, mutta asiakkaalle se näkyy projektista aiheutuvina kustannuksina. ...