.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Ohjelmistotekniikan laitos – Department of Software Systems"

Sort by: Order: Results:

 • Mattila, Anna-Liisa (2012-10-03)
  Interaktiivisten kolmiulotteisten (3D) web-sovellusten kehittäminen on nykyään mahdollista, mutta ei kuitenkaan yksinkertaista. Interaktiivisten 3D-sovellusten toteutustekniikat ovat abstraktiotasoltaan matalalla verrattuna ...
 • Lamminsaari, Tomi Petteri (2012-12-05)
  Eleiden hyödyntäminen sovellusten käyttöliittymissä on yleistynyt viime vuosina kosketusnäyttöjen ansiosta. Pelikonsoleille on jo usean vuoden ajan ollut tarjolla peliohjaimia, joita ohjataan painikkeiden lisäksi peliohjainta ...
 • Vuori, Matti (2011-06)
  Agile software development has gained an enormous success in all kinds of product and system development. It has been expected to provide more control for the development process and to be able to deliver value to customers ...
 • Pinedo Escribano, Diego (2012-06-06)
  The development of mobile phone applications is a huge market nowadays. There are many companies investing lot of money to develop successful and profitable applications. The problem emerges when trying to develop an ...
 • Huhtanen, Kristian (2012-02-08)
  This thesis was done for Metso Corporation as a part of RESPO project. RESPO is one of the ten projects in EFFIMA (Energy and Life Cycle Efficient Machines) research program. EFFIMA belongs to FIMECC’s (Finnish Metals and ...
 • Siikarla, Mika (2010)
  Decision Reusing Approach for Model Transformations (DReAMT) is a lightweight approach for developing interactive model transformations. The approach consists of an iterative model transformation development process and ...
 • Rinta-Kauppila, Olli Aleksi (2012-10-03)
  Tässä työssä käsitellään Lamican Oy:n asettaman käytettävyyssuunnitteluhaasteen ratkaisua. Lamican kehittää ja valmistaa aseptisia juomapakkauslinjoja. Vanhan linjaversion käyttöliittymä oli havaittu erittäin vaikeaksi ...
 • Suksi, Jari (2012-04-04)
  Audiokeskeisistä sovelluksista on muodostunut tärkeä segmentti sovelluskaupoille. Toisaalta sovelluskaupat ovat tärkeä osa mobiiliekosysteemejä ja sitä kautta merkittävä vaikuttaja tietyn laitteen tai alustan menestykseen ...
 • Välimäki, Tuomas (2012-02-08)
  Aluksi tässä työssä toteutetaan Insta DefSec Oy:ssä erästä projektia varten suunniteltu automaattinen testausjärjestelmä. Testausjärjestelmästä pyritään tunnistamaan sen ongelmat pääasiassa sen toteutuksen ja käytön aikana ...
 • Kylänpää, Joonas (2012-06-06)
  Kun, mobiililaitteiden omnaisuuksien määrä kasvaa ja käyttöjärjestelmät tulevat monimutkaisemmiksi, testaamisesta tulee yhä tärkeämpää. Kun järjestelmässä on enemmän monimutkaisia ominaisuuksia se tarkoittaa, että testauksen ...
 • Anttonen, Matti; Salminen, Arto (2011-10-05)
  This document is a technical report of the first experimentation and evaluation phase of Lively Goes 3D project. The report is built on our experiments on WebGL and HTML5 technologies during years 2010 and 2011. The aim ...
 • Keski-Valkama, Tero (2008-07)
  Wireless mobile technologies have triggered a rapid development of secondary network technologies. One such prominent field of technology is interoperability for consumer devices. This field is mostly based on XML and Web ...
 • Jääskeläinen, Antti (2011-01-28)
  Model-based testing is a testing methodology in which the creation of tests can be performed automatically instead of manually. This is achieved by creating a test model, which is a formal description of the aspects of ...
 • Seppänen, Ville (2011-11-09)
  Linux-based operating systems such as MeeGo consist of thousands of modular packages. Compiling source code and packaging software is an automated but computationally heavy task. Fast and cost-efficient software building ...
 • Tuominen, Mikko Rikhartti (2011-06-08)
  Energy efficiency is an important part of the development of any technology. Cluster computing is no exception. As the energy prices rise, the costs of running a cluster can easily overcome the costs of buying one. A euro ...
 • Hynninen, Atte (2011-10-05)
  A geographically scalable Web application architecture is designed in this master’s thesis. The architecture is designed for a Web-based language learning service called WordDive. WordDive has a global user base with users ...
 • Parkkinen, Samuli (2012-11-07)
  Traditionally, equipment for human-computer interaction (HCI) has been a keyboard and a mouse, but in the last two decades, the advances in technology have brought com-pletely new methods for the HCI available. Among others, ...
 • Seppä, Arto (2012-09-05)
  Ihmisen pyrkiessä ymmärtämään ympäristöään on usein luonnollista pohtia nykyhetken lisäksi myös sitä, miten nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Tämä voi helpottaa kokonaiskuvan muodostamista ja sitä kautta parantaa ...
 • Etuaho, Olli (2012-06-06)
  We develop a simple perceptual image quality metric for images resulting from stochastic rasterization. The new metric is based on the frequency selectivity of cortical cells, using ideas derived from existing perceptual ...
 • Maaranen, Tero (2011-08-17)
  Monisäikeistä ohjelmistoa suunniteltaessa ja toteutettaessa on usein järkevää aloittaa luomalla ohjelmistokehys, joka hallinnoi toistuvia, hankalasti hahmotettavia ja monimutkaisia rinnakkaisuuteen liittyviä toimenpiteitä. ...