.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Rakennustuotannon ja -talouden laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Niittymäki, Taru (2006-04-12)
  Asiakaskeskeisyys on lisääntynyt yrityksissä ja niiden liiketoiminnan suunnittelussa jopa niin paljon, että asiakkuuden hallinta on noussut merkittäväksi kilpailutekijäksi. Myös rakennusalalla on alettu kiinnittää huomiota ...
 • Haapakoski, Jonna (2007-10-17)
  Työn tavoitteena oli löytää ne toimintatavat, joilla huoltokirjan käyttäminen tuo taloudellista hyötyä kohdeorganisaation kiinteistönpitoon. Huoltokirjan avulla haluttiin tarkastella kiinteistöjen kustannuksia ja saada ...
 • Marttila, Antti (2006-10-11)
  Tutkimus käsittelee tuotantotoimintaan sopivan monikäyttäjärakennuksen kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asiakashaastatteluiden sekä markkinatutkimuksen avulla tuotannollista toimintaa harjoittavien ...
 • Heikkilä, Tero (2007-12-12)
  Sekä rakentamiselle että teräksen korvaaville rakennusmateriaaleille, kuten puulle, on kysyntää Venäjällä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hallin rakentamisessa käytettävät puurakenteet toimitetaan tehtaasta ...
 • Oikarinen, Alpo (2006-09-13)
  Rakennushankkeen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvin toimintaa mahdollistava rakennus ja toteuttaa rakennushanke taloudellisesti. Rakennushankkeen tulokseen vaikuttaneiden asioiden selvittäminen on tärkeää, koska ...
 • Nousiainen, Juha (2006-01-18)
  Tutkimus liittyy osana projektien ajanhallinnan kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tuotannonsuunnittelua toimimaan nykyistä paremmin yhtenä kokonaisuutena. Tutkimuksessa kuvataan rakennushankkeen ...
 • Peltonen, Markus (2007-03-14)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli tehtäväsuunnitelmien kehittäminen työmaaoloihin. Työvaiheiden osalta tutkimuksen piiriin kuuluvat paikallavalettu perustus, Soklex-perustusjärjestelmä, betoni- ja puuelementtirunko sekä ...
 • Lehtinen, Sakari (2006-03-08)
  Työ käsittelee tiedonsiirtoa arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja pääsuunnittelijan välillä.Onnistunut tiedonsiirto rakennuksen suunnittelussa mahdollistaa nopeat ja tarkat analyysit. Todellista tietoa rakennuksen ...
 • Helenius, Kristiina (2006-10-11)
  Diplomityön tavoitteena oli esittää rakennusosan tuotteistamishankkeen teoria ja siihen liittyen tuotteistamisen käsiteanalyysi, tuotteistamisen teoria ja tuotteistamishankkeen prosessin kulku. Lisäksi tavoitteena oli ...
 • Harmoinen, Liisa (2006-09-13)
  Useiden vanhojen teollisuusrakennusten lailla Turunkin VR Konepajan toiminta lopetettiin vuonna 2002. Aivan konepajarakennuksen viereen on nyt suunnitteilla uusi liike- ja asuinalue sekä matkakeskus, johon siirtyvät ...
 • Leppänen, Milja (2006-10-11)
  Työn tavoitteina olivat kohteena olevan rakennusalan yrityksen työmaiden työterveys- ja turvallisuusnäkökohtien tunnistaminen ja yrityksen työterveys- ja turvallisuusriskien arviointimenetelmän laatiminen. Osatavoitteena ...
 • Jokihaara, Jarno (2006-04-12)
  Kalliorakennus-, kaivos- sekä louhintaliiketoiminta-aloilla käytettävien automatisoitujen koneiden ja laitteiden avulla voidaan saada nykyisin suuri määrä informaatiota tarkkailtavista prosesseista. Tätä informaatiota ...