.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Säätötekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Heikkilä, Harri (1984)
  Arkkaamon tuotannonohjauksen tavoitteena on tuotantokapasiteettien taloudellinen ja tehokas hyväksikäyttö. Tässä diplomityössä kartoitetaan arkkaamon tuotannonohjauksen ongelmia sekä selvitetään niiden ratkaisumahdollisuuksia. ...
 • Mäkinen, Mika (1991)
  Paperikoneista ja niiden tuottamasta paperista saadaan paljon mittauksia. Mittauksissa esiintyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat prosessin hallintaa. Mittauksista on usein hyvin vaikea erottaa prosessin ...
 • Karhunen, Into (1982)
  Työ on tehty osana Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen rakennuksen energian kulutuksen ja lämpötilan säädön tutkimusta. Työssä on johdettu tasokerääjälle yksinkertainen tilamalli, jota käytetään ...
 • Välimäki, Antti (1986)
  Automaatiojärjestelmän konfigurointia käyttävät useat erityyppiset käyttäjäryhmät. Näillä ryhmillä on erilaisia vaatimuksia konfigurointijärjestelmän käyttäjäliitynnälle. -Tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa käyttäjäliitynnän ...
 • Vanne, Mika (1986)
  Automaatiojärjestelmän sovellustiedot luodaan ja muutetaan konfiguroinnin avulla. Automaatiojärjestelmän konfigurointiin liittyy lukuisia ongelmia. Siksi sen suunnitteluun ja tuottamiseen tarvitaan entistä kehittyneempiä ...
 • Aimo, Antti (1983)
  Prosessiteollisuudessa käytettävien automaatiojärjestelmien lukumäärä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Eri automaatiojärjestelmien ominaisuuksien keskinäisestä vertailusta on tullut tärkeä vaihe suunniteltaessa ...
 • Haarla, Jyrki (1984)
  Automaatiojärjestelmien suunnitteluun liittyy lukuisia erilaisia ongelmia. Tämän vuoksi tarvitaan entistä kehittyneempiä keinoja järjestelmän vaatimusten määrittelyyn, vaatimusten ristiriidattomuuden tarkastamiseen, ...
 • Lehtonen, Pasi (1992)
  Prosessiteollisuudessa automaation kunnossapidon onnistuminen on erittäin ratkaiseva tekijä tehtaiden käynnin kannalta. Se vaikuttaa paitsi lopputuotteen saantoon ja laatuun myös kustannuksiin. Tärkeä henkilö kunnossapidon ...
 • Malm, Timo (1986)
  Työssä käsitellään robotin ympärille rakennetun ihmistä suojaavan turvalaitteen suunnittelua, rakennetta ja toimintaa, perustellaan valittuja turvalaitteen osia vertailemalla niitä (subjektiivisesti) muihin mahdollisiin ...
 • Nurmela, Markku (1983)
  Tietokoneverkon suunnittelu on tietoliikennejärjestelmän suunnittelun eräs olennainen osa, joka käsittelee päätelaitteistojen ja tietokonejärjestelmän välistä liikennettä. Suunnittelun edellytyksenä on riittävän tiedon ...
 • Lammela, Jarmo (1991)
  Tämä diplomityö liittyi Tampereen teknillisessä korkeakoulussa Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella olleeseen hajautetun ohjauksen projektiin. Diplomityössä tutkittiin digitaalista tilansäätäjää ja -tarkkailijaa sekä ...
 • Sundström, Kaj (1982)
  Simulatorkonstruktionens problematik behandlad i detta diplomarbete består av systemtekniska aspekter för modellkonstruktion, riktlinjer för program design med grafiskteknik och programmering av simulator med metoder för ...
 • Haikonen, Mikko (1994)
  Graafinen kuvaus on havainnollinen ja tehokas tapa simuloivan järjestelmän rakenteen esittämiseksi. ISEE-Simnon on kohdeyrityksen kehittämä UNIX-käyttöjärjestelmässä toimiva dynaamisten järjestelmien graafiseen mallintamiseen ...
 • Suontausta, Janne (1992)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun Säätötekniikan laitoksen tutkimusprojektia Soft Computation in Automation. Projektin keskeisenä osa-alueena on neuraaliverkkojen vikadiagnostiikka. Vian nopea ...
 • Laurell, Maija-Liisa (1984)
  Emulsiopolymeerejä valmistetaan vielä paljon panosprosesseina. Panosprosessien yhteydessä esiintyy panosten välillä eroja, joita pyritään vähentämään. Jotta reaktiota pystyttäisiin ohjaamaan oikealla tavalla, pitää reaktion ...
 • Kallioinen, Jukka (1984)
  Diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin usean käyttäjän yhteisten kirjoittimien hallintaohjelmisto Nokian MPS4-mikrotietokoneverkkoon. Nokia MPS4 on Intelin iAPXI86-suorittimeen pohjautuva toisen sukupolven 16-bittinen ...
 • Latva, Sanna (1994)
  Tietokonetekniikan kehittyminen on tuonut valvomoihin konventionaalisen laitteiston rinnalle prosessitietokoneeseen liitetyt näyttöpäätteet. Uusissa voimalaitoksissa operointi perustuukin kokonaan näyttöpäätetekniikkaan. ...
 • Kukko, Timo (1982)
  Ydinvoimalaitosten valvonnassa on kaikkialla maailmassa ongelmana valvomoon tuleva liian suuri hälytys- ja muu informaatiomäärä laitoksen häiriö- ja suunnitelluissa muutostilanteissa eli yleensä prosessin transienteissa. ...
 • Kaunisto, Matti (1982)
  Työssä on tarkasteltu mahdollisuuksia parantaa hälytystenseurantaa kohdeyrityksen ydinvoimalaitoksilla. Ensisijaisena tavoitteena on ollut hälytysten analysointimenetelmä, joka helpottaa suojausjärjestelmien toiminnan ...
 • Joutila, Pekka (1987)
  Työssä tarkastellaan kuumahiertämön automaation kehittämismahdollisuuksia Rauma-Repolan paperitehtaan CTMP-hiertämössä. Työ liittyy TTKK:n säätötekniikan laitoksella tehtävään laajempaan projektiin. -Jauhinlinjan ...