.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Sähköenergiatekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Kukkonen, Samu (2010-11-03)
  Growing environmental concerns have led to a huge interest in renewable energy sources. Fuel cells have the potential to be one of these sources. They are very well suited for automotive and working machine applications, ...
 • Piirainen, Jukka (2010-06-02)
  The amount of information generated in substation automation systems has grown exponentially since the introduction of Intelligent Electrical Devices (IED). Until recent years substation communication between IEDs was ...
 • Pekkala, Hanna-Mari (2010-06-23)
  Despite of the careful building and maintenance of the electricity network, faults like short-circuit and earth-faults take place from time to time. Majority of the faults customers experience in low voltage networks are ...
 • Aaltonen, Topi (2010-06-02)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä prosesseja ja keinoja. Perusteet energiatehokkuuden parantamiselle antaa energiakustannusten nousu sekä kansainväliset päästörajoitukset. ...
 • Kotovuori, Tuomas (2010-06-23)
  Tässä diplomityössä on tutkittu esityksiä varten rakennettavan väliaikaisen pienjänniteverkon rakennetta ja siihen kytkettyjen laitteiden aiheuttamien kuormituksien sähköisiä ominaisuuksia. Työn tavoitteena oli tuottaa ...
 • Finning, Tero (2010-12-08)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää Forssan Verkkopalvelut Oy:n sähkönjakeluverkon teknistaloudelliset mahdollisuudet kehittää sähkönjakelun käyttövarmuutta ja vähentää verkossa tapahtuvia häviöitä. Etenkin muutamalle ...
 • Salomäki, Harri (2009-11-04)
  Käytännössä on lähes mahdotonta löytää yritystä, joka hoitaa koko liiketoimintansa ilman minkäänlaisia kumppaneita. Kumppanuudet ja kumppaniverkostot sekä niiden hallinta on siis olennainen osa nykypäivän liiketoimintaa. ...
 • Torres Lobera, Diego (2011-02-09)
  Photovoltaic (PV) modules are composed by PV cells, normally connected in series, which convert the energy of solar radiation (direct and diffuse) into electrical energy. However, many factors affect the output power of ...
 • Niskanen, Sisu (2010-05-05)
  Työssä käsitellään merituulipuistojen sähköverkkoja. Merialueet ovat otollisia tuulivoimatuotantoon, koska keskituulennopeudet ovat lähes aina maa-alueita parempia, maaston epätasaisuus ei vaikuta tuuliolosuhteisiin ja on ...
 • Krohns, Heidi (2010-03-03)
  Pyry- ja Janika-myrskyt Suomessa 2001 sekä Gudrun-myrsky Ruotsissa 2005 herättivät ajatuksen sähköverkon ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta suurhäiriöissä. Gudrunissa yksittäiset asiakkaat olivat pisimmillään puolitoista ...
 • Koivunen, Tiina (2011-02-09)
  Työssä tarkastellaan tuulipuiston sähköverkon suojausta. Aihe on ajankohtainen tuulivoiman nopean lisääntymisen vuoksi. Tutkimusta varten hankittiin taustatietoa sähköverkon vioista, vikavirtalaskennasta sekä suojareleistä. ...