.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Sähkömagnetiikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Kitunen, Jukka (2007-12-12)
  Aurinkosähkön käyttö maailmassa on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Lähes koko kasvu on tapahtunut sähköverkkoon kytketyissä järjestelmissä, jotka ovat hajautetun energiantuotantoperiaatteen mukaisia. Voimakkainta ...
 • Masti, Mika (1999-10-13)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli rakentaa korkean lämpötilan suprajohdenauhojen vaihtovirtahäviöiden mittausjärjestelmä, testata sen toimivuus Bi-223/Ag nauhanäytteen avulla ja selittää havaitut ilmiöt olemassaolevia ...
 • Wirola, Lauri (2005)
  The ever increasing number of mobile devices with a cellular link as well as services associated with them require innovations in audio technologies. Especially problematic are circumstances, in which high background noise ...
 • Suuriniemi, Saku (1999-04-14)
  Työssä laajennetaan sähkömagneetisten kenttien ratkaisuohjelmiin mekaaniset liikeyhtälöt. Lisäksi toteutetaan vaadittava ohjelmointi. Ohjelmien toimivuus testataan kokeellisesti. /Kir10
 • Järvelä, Joonas (2007-12-12)
  Superconductors have been used in certain applications for several years already. In 2001 a new superconducting material with promising properties was discovered. MgB2 (Magnesium diboride) has significantly higher critical ...
 • Knuuttila, Tero (2002-05-08)
  Tässä työssä kuvaan harjattomiin tasavirtakoneisiin kuuluvan kestomagnetoidun aksiaalivuokoneen sähkökäytön suunnittelua. Esittelen harjattomien tasavirtakoneiden toimintaperiaatteen sekä niiden tähti- ja kolmiokytkettyjen ...
 • Rautanen, Markus (2007-02-14)
  Työn tarkoituksena oli kartoittaa sopivia materiaaleja käytettäväksi kiinteäoksidipolttokennojärjestelmän johtimissa. Työ jakautuu teoriaosaan ja kokeelliseen osaan. Teoriaosassa mallinettiin järjestelmän lämmönsiirtoa ja ...
 • Joronen, Jukka (2003-06-04)
  Diplomityö tehtiin Euroopan komission rahoittaman Acropolis-projektin yhteydessä. Projektin tarkoituksena oli korkean lämpötilan suprajohdenauhojen (HTS-nauhojen) vaihtovirtahäviöiden pienentäminen. Työssä tutkittiin ...
 • Aaltonen, Aimo (2007-03-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva polttoainepumpun testauslaitteiston sähköisten toimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kone- ja sähköturvallisuus, toimivuus ja taloudellisuus ovat keskeisimmät ...
 • Ruokosenmäki, Ilkka (2000-12-13)
  Tämä työ käsittelee luonnontieteellisten menetelmien kehitystä, antiikin ajoista aina tähän päivään saakka. Loppuosassa tutustutaan nykyaikaisen fysiikan saavutuksiin, Einsteinin suhteellisuusteoriaan ja kvanttifysiikkaan.Työn ...
 • Rostila, Lauri (2003-06-04)
  Suprajohdinten magnetoitumamittauksia tehdään johtimien karakterisoimiseksi. Niiden avulla voidaan selvittää muun muassa johtimessa syntyvät hystereesihäviöt sekä saadaan tietoa suprajohdemateriaalin suojausvirroista ja ...
 • Kovanen, Tuomas (2006-09-13)
  AB3:Tässä työssä käsitellään taajuusmuuttajasyöttöisissä oikosulkumoottoreissa esiintyvien suurtaajuisten laakerivirtojen taustalla olevien ilmiöiden mallintamista. Näihin virtoihin liittyvä ongelma on tullut esiin laakerien ...
 • Lehmusoksa, Pasi (1999-03-10)
  Työssä selvitettiin kuinka hyvin oikosulkumoottoria voidaan mallintaa kenttälaskentaan perustuvilla ohjelmilla. Laskennassa käytettiin elementtimenetelmää. Laskelmat olivat tarkkoja, ohjelmat soveltuivat tarkoitukseen hyvin.
 • Rovio, Teemu (2000-12-13)
  Tässä työssä kuvataan pientuulivoimalan generaattorin suunnittelun yleiset periaatteet. Työssä määritellään sähkökoneiden kolmiosainen jako eri topologioihin ja sovelletaan pientuulivoimalan suunnitteluperiaatteita näihin ...
 • Kriikka, Jarmo (2001-06-06)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin 300 W:n kestomagneettigeneraattorisen pientuulivoimalan älykäs lataussäädin. Voimalassa käytetään muuttuvaa pyörimisnopeutta, mutta rakenteen yksinkertaistamiseksi lapakulmaa ei säädetä. ...
 • Mäkelä, Juha (2007-10-17)
  Työssä tarkastellaan poikittaisvuokoneen soveltuvuutta pientuulivoimalan generaattoriksi. Yleisten sähkökoneiden topologioiden esittelyn jälkeen työssä syvennytään poikittaisvuokoneen erityistapaukseen. Poikittaisvuokoneelle ...
 • Karhulahti, Tuomo (2007-08-22)
  AB3:Sähkönkulutus on lisääntynyt Venäjällä sitten Neuvostoliiton hajoamisen. Tämä on looginen seuraus teollisuuden ja kansantalouden kasvulle ja kehitykselle. Lisääntyvä sähkönkulutus on luonut tarpeen sähköntuotanto- ja ...
 • Sallinen, Juha (2007-02-14)
  Diplomityön päätavoitteena oli laatia epälineaarinen tietokonemalli SPDT-kytkimen sisältävällä virityspiirillä säädettävälle aktiiviselle matkapuhelinantennille sekä selvittää mallin luotettavuus harmonisten taajuuksien ...
 • Puisto, Sakari (2000-12-13)
  Työn tavoitteena on tutkia sähkömagneettista sirontaa. Työssä luodaan kokonaiskuvaa sironnasta ja sen peruskäsitteistä, tarkastellaan pääosin sirontaa kohtisuorasta johteesta ja pallon muotoisesta täydellisestä johteesta. ...
 • Keränen, Janne (2001-09-12)
  Aika-alueen sähkömagneettisten aaltotehtävien ratkaisuun käytetään yleisesti FDTD-algoritmia. Algoritmi on osoittautunut tehokkaaksi, mutta sen käyttö on usein epäkäytännöllistä, koska algoritmi on rajoittunut heksaedriverkkoon. ...