.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Signaalinkäsittelyn laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Suomi, Arto (1988)
  Työssä on tutkittu eri mahdollisuuksia parantaa kuparikaapelissa tapahtuvan digitaalisen 2 Mbit/s siirtoyhteyden häiriönsietoa. -Käyttämällä nykyistä HDB3-johtokoodia tehokkaampaa koodia voidaan parantaa järjestelmän ...
 • Leppänen, Tapani (1997-03-19)
  Digital audio and video signals are getting stronger foothold at the home environment. Until now only digital audio has been extensively utilized, mainly in storage media. Digital video broadcasting is changing the situation ...
 • 3D-TV 
  Aarnio, Harri (1993)
  Diplomityö on tehty TTKK:n Signaalinkäsittelyn laitoksella. Aihe käsittelee tulevaisuuden televisiota. Ensimmäiset julkiset televisiolähetykset suoritettiin1920-luvulla.Siirretty kuva oli mustavalkoinen ja resoluutioltaan ...
 • Bruns, Volker (2008-06-04)
  JPEG2000 is the new image compression standard for Digital Cinema. Digital Cinema is the upcoming technology for distribution of motion pictures for cinemas. The aim is to investigate the potential of accelerating JPEG2000 ...
 • Kantsila, Arto (1997-08-20)
  This thesis has been done in the Signal Processing Laboratory at Tampere University of Technology in collaboration with Nokia Mobile Phones. This project was a part of research program called "Adaptive and Intelligent ...
 • Kyrölä, Marko (1996-12-11)
  Työssä kuvataan puheen kompressointia ja koodausta, adaptiivistasignaalinkäsittelyä ja erityisesti ADPCM puheenkoodausalgoritmeja. ADPCMkoodausta käytetään mm. erilaisissa DECT-sovelluksissa.
 • Köppä, Vesa (1997-01-22)
  AB3:BOAR on emulointiympäristö digitaalisten signaaliprosessorijärjestelmien kehitystä varten. BOAR sisältää ohjelmoitavia logiikkapiirejä digitaalilogiikan emulointia varten, kaksi digitaalista signaaliprosessoria ...
 • Paksuniemi, Janne (1996-12-11)
  Työssä kuvataan menetelmiä aikajakoisen lähettimen aiheuttaman häiriönsuodattamiseksi audiosignaalista digitaalisen signaalinkäsittelyn keinoin.Erityisesti keskitytään WLL-liitynnän yhteydessä tilaajaterminaaliinliitettävän ...
 • Virtanen, Kimmo (1989)
  Maa-ajoneuvon navigointijärjestelmän toimivuus on tähän mennessä pystytty todentamaan maastossa suoritettavilla testausajoilla. Tyypillisesti tällainen testi suoritetaan laitteiston vastaanottovaiheessa sekä huoltotoimenpiteiden ...
 • Luo, Xinghan (2008-05-07)
  Automatic face detection and facial feature localization are important computer vision problems, which have challenged a number of researchers to develop fast and accurate algorithms for their solutions. The master of ...
 • Reymann, Simon; Kemper, Stefan (2008-06-04)
  Kun ajattelemme ihmisten ympäriltä löytyvien mobiililaitteiden lukumäärän kasvua, on selvää, että läsnä-alyä tukevilla laitteilla on lähitulevaisuudessa entistä konkreettisempi rooli ihmisten elämässä. Jo nykyään ...
 • Golebiowski, Piotr (2007-04-16)
  AB3:Tämän opinnäytetyön päätavoite ei ole vain selostaa, havainnollistaa ja käydä läpi yleisimpiä periaatteeita metatietovirran suunnittelussa ja skeemoj a korkealaatuisesta filminvalmistuksesta, vaan myös luoda skeema ...
 • Heine, Kari (2003-03-12)
  For the motion of an automous robot, it is essential that the robot constantly knows its location with respect to its environment. In this thesis, a vision based method for robot localization is proposed. Essentially the ...
 • Yang, Yinghua (2006-09-11)
  The aim of the thesis was to propose a piecewise autoregressive model to be used for the prediction in lossless audio coding. The thesis presents the design and experimental validation of a lossless audio coder PAR, which ...
 • Roström, Juha (1999-09-08)
  AB3:Työssä tutkittiin erilaisten käskykantamodifikaatioiden vaikutusta VS-DSP-prosessorin suorituskykyyn puhe- ja audiosovelluksissa.
 • Lähteenmäki, Saku (1998-11-11)
  The purpose of this thesis was to improve ASIC HW modelling methods used in NMP (Nokia Mobile Phones) by renewing the existing ASIC HW modelling process. This goal was achieved by examining the modelling projects done in ...
 • Pärkkä, Juha (1997-12-10)
  AB3:Keuhkokapillaaripaine on se verenpaine, joka vallitsee keuhkoverenkierron ohuimmissa hiussuonissa. Tämä paine on yksi tärkeimmistä keuhkoödeeman syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Keuhkoödeema syntyy, kun nesteitä tihkuu ...
 • Silvennoinen, Tuomas (1999-06-09)
  Työ käsittelee kohteiden paikannusta, tunnistusta ja erottelua signaalimittauksessa. Tarkasteltavana menetelmänä on attribuuttitiedon käyttö, jolloin toisiaan lähellä olevat tai liikeradoiltaan risteävät kohteet voidaan ...
 • Partanen, Pasi (2001-03-14)
  Traditionally a mobile phone is used only for transmitting speech. Nowadays the number of different kinds of speech and multimedia applications in mobile phones has been increasing. The development of audio compression ...
 • Tiainen, Mikko (2008-06-04)
  Diplomityössä kehitettiin solulaskuri ja suunniteltiin solujen värjäysjärjestelmä Medicel Explorer -tuoteperheeseen. Solujen tutkimus on muuttunut viime vuosina tutkittavien solukantojen määrän kasvun vuoksi. Solukantojen ...