.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Teoreettisen sähkötekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Mäkinen, Saku (1995-06-07)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut etsiä uutta mallintamismenetelmää useita muuttujia käsittävien järjestelmien mallintamiseen. Perinteisesti tällaisten kompleksisten järjestelmien mallintaminen on ollut joko vuo- ...
 • Lähde, Elina (1992)
  Tämä työ liittyy osana "Uudet energiajärjestelmät" -tutkimusohjelmaan, NEMO-projektiin. Työssä on tehty kirjallisuusselvitys aurinko- ja tuulienergiasta. Näistä on kirjoitettu yleisiä tietoja, mutta tuotannon, sovellusten ...
 • Korpela, Aki (1997-10-15)
  Työ liittyy laitoksella tehtävään korkean lämpötilansuprajohdemagneettitutkimukseen. Resistiiviseksi transitioksi kutsutaan ti-lannetta, jossa johdinmateriaali siirtyy pois supratilasta normaali-johtavaan tilaan johdinvirran ...
 • Ojala, Niina (1993)
  Euroopan hiukkastutkimuksen CERNiin suunnitellaan uutta Large Hardon Collider (LHC) kiihdytinrengasta. Helsingin Yliopiston suurenergiafysiikan tutkimuslaitos on koordinoinut nk. CMS-ilmaisimen (The Compact Muon Solenoid) ...
 • Söderlund, Lasse (1998-08-19)
  A three pole superconducting planar wiggler has been designed and constructed for the 0.55 GeV synchrotron radiation ring at the MAX-laboratory in Sweden to enhance the available radiation spectrum. The attained central ...
 • Mustonen, Sanna (1997-03-19)
  Työssä oli tavoitteena selvittää käämijärjestelmän jäähdytykseninfrastruktuuria ja arvioida suprajohtavan tilan menettämisen seurauksenasyntyviä vaikutuksia.
 • Lehtonen, Jorma (1997-05-14)
  Stabiilisuus on suprajohtavien laitteistojen hyödyntämisen perusedellytys.Työ on osa projektia, joka tähtää 5 kJ suprajohtavan magneettisenenergiavaraston rakentamiseen.
 • Kaisjoki, Jussi (1998-08-19)
  The purpose of this work has been to derive an H-formulation for time harmonic eddy current problems exploiting a Dirichlet-type of implicit boundary condition, and to modify a program from the earlier implemented version ...
 • Arkko, Aimo (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin uuden tyyppisen magnetointikonekonstruktion toiminta.Konstruktio sisältää samaan kokonaisuuteen integroituna kolmivaiheisenmagnetointikoneen ja tätä säätäjän kautta magnetoivankestomagneettigeneraattorin (PMG).
 • Virtanen, Jukka (1994)
  Nykyiset sähkömagneettisten kenttien mallintamiseen soveltuvat ohjelmistot antavat hyvän kuvan mallinnettavista kentistä, mikäli malli on oikein rakennettu, käytettävä elementtiverkkoon tarpeeksi tiheä ja tämän lisäksi ...
 • Tuohimaa, Antti (1994)
  Työssä tutkitaan sintraamalla valmistettujen korkean lämpötilan suprajohteiden ominaisuuksia numeerisesti. Nestetypen lämpötilassa nämä keraamit muodostuvat sekä suprajohtavista rakeista että ei-suprajohtavista alueista. ...
 • Vihriälä, Harri (1994)
  Nykyisissä kaupallisissa tuulivoimaloissa käytetään yleisesti 4/6- napaista oikosulkugeneraattoria sähkön tuottamiseen. Roottorin pyörimisnopeuden ollessa vain 18-60 rpm ja generaattorin 1000-1500, tarvitaan niiden välille ...
 • Korpijärvi, Juha (1988)
  Suprajohtava magneettinen energiavarasto tarjoaa kilpailukykyisen mahdollisuuden sähköenergian kulutushuippujen tasaamiseen. Sen etuna on korkea hyötysuhde sekä saasteettomuus. Uudet korkean lämpötilan suprajohtavat ...
 • Tuomela, Sari (1994)
  Tämä työ on osa pohjoismaista NORPAS-suprajohdeohjelmaa, jonka tarkoituksena on kehittää korkean lämpötilan suprajohteita teollisia sovelluksia varten sekä demonstroida suprajohtavuusteknologian mahdollisuuksia energiatekniikassa ...
 • Nuutinen, Jukka-Pekka (1991)
  Tässä työssä tutkitaan magneettisen muodon optimointia. Aluksi esitetään Maxwellin yhtälöt ja kuinka ne ratkaistaan numeerisesti elementtimenetelmällä (FEM). Lisäksi käsitellään hieman modernin analyysin peruskäsitteitä. ...
 • Koski, Aapo (1990)
  Energian varastointi suprajohtavaan magneettiin on ollut tutkimuksenkohteena 1970-luvun alusta lähtien. Sen avulla voidaan energiaa varastoida korkealla hyötysuhteella ja energia on saatavissa nopeasti takaisin verkon ...
 • Kettunen, Lauri (1986)
  Magnetohydrodynaamisen propulsion soveltaminen laivaan mahdollistaisi työnnön kohdistamisen valtamerissä suoraan veteen. Työn tarkoituksena oli sekä laskennallisesti arvioida menetelmän ominaisuuksia että yleisesti selvittää ...
 • Heine, Jari (1987)
  Oikosulkumoottori on yleisin teollisuuden käyttämistä moottorityypeistä, koska se on yksinkertainen, luotettava. ja halpa. Sen ongelmana on suuri käynnistysvirtasysäys. Virtasysäys voidaan poistaa kytkemällä moottorin ja ...
 • Salonen, Jukka (1996-04-24)
  This thesis aims to determine a good solution technique for linear systems of equations whose coefficient matrices are large, nonsymmetric and dense. The research area focuses on iterative methods and preconditioning. -The ...
 • Kangas, Jari (1997-09-10)
  Sähkömagneettisten kenttien numeerisen laskennan tarkoituksena on kehittäämenetelmiä, joilla pystytään ratkaisemaan tehtäviä, joille ei analyyttistäratkaisua tunneta. Työssä toteutetaan ja testataan ns. hybridimenetelmiä ...