.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Vesitekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Alemayehu, Bekele (1986)
  The potential for reclamation of aluminium sludge as liguidalum was investigated. Batch extraction with sulphuric acid, sodium hydroxide and limeindicated that liquid alum production was feasible. Sulphuric acid was used ...
 • Heinonen, Seppo (1985)
  Teollisuuden jätevesien anaerobista puhdistusta kohtaan tunnetaan maailmalla suurta mielenkiintoa. Erityisen kiinnostavaksi sen tekee menetelmän taloudellisuus, mikä saavutetaan pienen energian tarpeen, vähäisen ravinnetarpeen, ...
 • Savolainen, Jouko (1985)
  Diplomityön alkuosassa tutustutaan betonipaineputkiin kirjallisuuden pohjalta. Tässä yhteydessä käsitellään mm. betonipaineputken mitoitusperusteita, hydrauliikkaa, asentamista ja erityiskäyttökohteita ja esitellään eri ...
 • Sandelin, Sirpa (1985)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty Riihimäen jätevedenpuhdistamon toimivuutta ja käyttökustannuksia sekä toimenpiteitä ja ohjaustapoja, joilla näihin voidaan vaikuttaa. Puhdistamon todettiin tarkkailutulosten perusteella ...
 • Gashaw, Yayehyirad (1984)
  This thesis comprises two parts. In part I (chapters 2 - 6) the activated sludge processfundamentals, modifications, process kinetics and its capabilities are discussed. In addition domestic, textile and tannery waste water ...
 • Nyenzo, James Lukania (1984)
  The thesis deals with costs of different production methods of potable water in Kenya. Water supplies in this country involves construction of treatment plants for surface water and groundwater sources, and also the running ...
 • Hamisi, Mohamed Gayo (1982)
  This paper deals with the different water supply systems of Mtwara-Lindi regions (a study area) and in Tanzania in general. Various subtopics are included, such as different water supplysources, treatment units pumping ...
 • Mtunzi, Marcus (1984)
  In an aid programme often the context and requirement of the recipient country is not fully understood or sometimes ignored. The aid programmes are often governed not by considerations of demand but those of supply in as ...
 • Tilahun, Gebre-Tsadik (1984)
  Investigations were carried out to study the feasibility of direct filtration with horizontal roughing filter as pretreatment. With the roughing filter, tests were run at filtration rates of 5, 10 and 15 m/h. Suspended ...
 • Ngainayo, Colman M. (1986)
  Moshi and Arusha towns are located in the northeastern part of the United Repiblic of Tanzania. Similar to other towns of developing nations, solid wastemanagement is not yet well established, and therefore theexisting ...
 • Ngari, Samuel (1986)
  Domestic water consumption has formed about 50 % of the total water supply in Nairobi for the last 10 years. Nairobi City Commission (NCC), which is responsible for the water supply in the city, has rightly classified ...
 • Laurent, M. Sechu (1986)
  BY 1976, when the United Nations gave recommendations on the initiation of rural water supply programmes, Tanzania was already implementing he own, launched in 1971. In march 1973, Temporary Standards of Quality of ...
 • Ashenafi, Kibret (1986)
  Iron is objectionable constituent when present in drinking and process water more than the desired limit. Different iron removal methods and their modifications have been applied for iron removal. However, conventional ...
 • Mowo, Felix (1984)
  In this report the nature and types of failures of earthdams has been reviewed. Examples of such failures in Tanzania are indicated. Construction methods as per current practice are discussed. The properties of soils in ...
 • Heinonen, Timo-Pekka (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää esisaostusprosessin tarjoamia mahdollisuuksia Tampereen kaupungin Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla. Esisaostuksen eduista rinnakkaissaostuskäyttöön verrattuna mainittakoon ...
 • Makkonen, Ari (1983)
  Vuonna 2000 on Keski-Suomen haja-asutusväestön määrän ennustettu olevan n. 50 000 asukasta eli n. 20 % läänin koko väestöstä. Peruskartoilta rajattuna on alueella vähintään 5 kiinteistöä käsittäviä asutustihentymiä 694 ...
 • Bilaletdin, Erol (1986)
  Haja-asutusalueiden vesihuollon ja ennen kaikkea vedenhankinnan kehittämiseen on suurta tarvetta. Vuonna 1980 arvioitiin haja-asutusalueiden asukkaista 60 % eli noin 700 000 asukkaan olevan puutteellisen vedenhankinnan ...
 • Toivonen, Esko (1984)
  Vuotovedet varaavat vuositasolla miltei 40 prosenttiyksikköä Hämeenlinnan kaupungin jätevedenpuhdistamon kapasiteetista ja mitoitusvirtaama ylittyy useita kertoja vuodessa. Vuotovesiongelmien ja huonojen BHK--reduktioiden ...
 • Jantunen, Aija (1984)
  Tutkimus jakaantuu kahteen osaan. Kirjallisuusosassa on esitetty suodatuksen teoriaa ja kokemuksia jätevesien hiekkasuodatuksesta. Teoriaosassa on painotettu asioita, jotka oleellisesti vaikuttavat hiekkasuodatuksen ...
 • Laike, Selassie Abebe (1986)
  Water plays an important role in the transmission of water-borne diseases such as cholera, dysenteries, typhoid and diarrhoeas. These diseases are the major causes of high morbidity and mortality in developing countries, ...