.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Yhdyskuntasuunnittelun laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Ylä-Anttila, Kimmo (1999-06-02)
  Työssä tutkitaan Kokemäenjokilaakson seutusuunnittelukäytäntöjen muutosta 1940-luvulta tähän päivään. Lisäksi työn lopussa esitetään maakunnan kulttuurisen pääoman kehittämiseen tähtäävä toimintastrategia.
 • Närhi, Johanna (2006-05-10)
  Loimaan kaupungin rautatieaseman seutu sijaitsee aivan ydinkeskustan vierellä. Sen rakentamiseen ei ole kuitenkaan kiinnitetty vuosikausiin liiemmälti huomiota, mistä on seurannut sen muuttuminen uneliaaksi kaupungin ...
 • Kaila, Markku (1992)
  Tampereen kaupunkiseutu tarjosi jo olemassa olevan tähtimäisen rataverkkonsa puolesta mahdollisuuksia lähiraideliikenteen elvyttämiselle. Lähiraideliikenne voisi sitoa kaupunkiseutukokonaisuutta yhteen paitsi toiminnallisesti ...
 • Alapiha, Jukka (1986)
  Suunnitelma on saanut alkunsa TTKK:n arkkitehtuurin osastolla syksyllä 1985 pidetyn talvikaupunkiseminaarin oppilaskilpailun voittaneesta ehdotuksesta, joka pyrki löytämään talvikaupunkiajatuksen yleisen ratkaisumallin. ...
 • Virta, Susanna (1999-03-10)
  Työssä on suunniteltu joen itärannan käyttöä, erityisesti useita puistoja joen rannalle. Puistojen välissä on asuinalueita.
 • Joutsiniemi, Anssi (2000-04-12)
  Diplomityön muodostaa 14 arkkitehtuurin myyttejä ja Espoon kaupungin suunnittelukontekstia pohtivaa artikkelia. Työn näkökulma painottuu narratiiviseen tarkasteluun tieteellisen ehdottomuuden kustannuksella. Kaupunkisuunnittelua ...
 • Siik, Saara (2006-05-03)
  Työssä pohditaan, mitä esteettömyys ympäristön- ja kaupunkisuunnittelun kentällä tarkoittaa. Suomen väestön ikääntyessä esteettömyyden huomioimisen merkitys on kasvanut. Edelleenkin esteettömyydellä ymmärretään lähinnä ...
 • Humppi, Ulla-Maija (2000-03-15)
  Työssä esitellään eri tilojen rantakaava ja ranta-asemakaava. Rantakaavoitettava alue sijaitsee Kivijärven kunnan alueella Kivijärven kylässä Heitjärven, Poskutlammen ja Ylä-Kastejärven ranta-alueilla. Rantakaava-alueen ...
 • Leinonen, Sakari (1991)
  Diplomityössä on tutkittu Tampereen keskustan laajentumista etelään. Työn kohteena oleva Hatanpään alue käsittää Hatanpään valtatien länsipuoliset alueet Viinikan ojasta Vihiojaan. Alueen pinta-ala on noin 73 hehtaaria. ...
 • Nurminen, Mikko (1999-12-08)
  Diplomityö on osa HHT-Lyyli projektia, PILOTTI -hanke, joka kohdentuu Hattulan kuntaan. HHT-Lyyli projekti on suurempiin taajamaseutuihin kohdentuva ympäristövaikutuksiltaan edullisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän ...
 • Härö, Eevaliisa (1983)
  Heinäveden reitin venematkailusuunnitelmassa on selvitetty kahta luonteeltaan erilaista veneilytapaa: 1 matkailua suurehkolla, virallista väylää käyttävällä aluksella ja 2 toisaalta matalakulkuisella, vesistöä vapaasti ...
 • Liwata, Marie-Alphonse (1992)
  Hirssaari on valittu diplomityöni kohteeksi, jotta voitaisiin tutkia kaupungin ja maaseudun liittymistä toisiinsa ja sen vaikutuksia raja-alueen olemukseen. Hirssaari ei tule olemaan kaupunkikeskustan lievealue, jonne ...
 • Kiveliö-Lukka, Satu (1986)
  Honkajoen kunta sijaitsee Pohjois-Satakunnassa. Elinkeinopoliittisilla toimenpiteillään kunta pyrkii teollisuuden ja palvelujen kehittämiseen ja niiden toimintaedellytysten parantamiseen. Tavoitteena on pien- ja käsiteollisuuden ...
 • Naukkarinen, Helena (2000-05-30)
  Diplomityö on suunniteltu Iisalmen rautatieaseman alueelle. Työn pohjalta tulee Iisalmen kaupungin teknisen keskuksen kaupunkisuunnittelun osastolla olla mahdollisuus laatia alueen asemakaava.Työ käsittää Iisalmen ...
 • Paakkunainen, Timo (1997-08-13)
  Tavoitteena on teollisuusalueen yleisilmeen ja imagon nostaminen.Yleisilmeen ja positiivisuuden kannalta kaikkein tärkeintä on yleinensiisteys. Rakennusten tulee muodostaa väritykseltään selkeitäaluekokonaisuuksia. ...
 • Rossi, Leena (1997-12-10)
  Alvar Aallon syntymän 100-vuotisjuhlan (1998) lähestyessä Alvar Aalto-seura halusi tutkittavan sekä Jyväskylän hallintokorttelin historiallisia vaiheita että Alvar Aallon suunnitteleman kokonaisuuden mahdollisia ...
 • Vanhanen, Tero (2001-12-13)
  Jyväskylän maalaiskunta ja Keski-Suomen liitto päättivät toteuttaa Vaajakoskella sijaitsevan Haapaniemen alueen eheyttämisen valtakunnallisen moderni puukaupunki -hankkeen mukaisesti. Työ osalllistui kutsukilpailuun. ...
 • Huovila, Arto (2000-03-15)
  Työssä esitellään aluesuunnitelma Kajaanin Petäisenniskan alueelle, joka sijaitsee Nuasjärven ja Kajaaninjoen ranta-alueella. Suunnittelualueella on pienteollisuuden keskittymä, joka tunnetaan Kajaanin teknologiapuistona. ...
 • Jääskeläinen, Matti (2006-03-15)
  KYLÄ-kyllä! -projektin tarkoituksena on löytää suunnittelumenetelmiä maaseutukylien maankäytön ja ympäristön suunnitteluun asukaskeskeisesti. Tavoitteena projektissa on edistää kulttuurimaisemien säilymistä, mutta samalla ...
 • Etelämäki, Päivi (2000-12-12)
  Diplomityö käsittelee kaupunkiaukioita. Kirjoittaja vertaa aukioiden käyttömuotoja ja merkityksiä menneistä ajoista nykypäivään ja pohtii mitä ne voisivat olla tulevaisuudessa. Tämän pohjalta on määritelty tavoitteet hyvälle ...