.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Theses

 

Recent Submissions

 • Ghimire, Srijana (2016-08-17)
  Polymer/bioactive glass composites are getting more interest nowadays in bone tissue engineering and orthopedic applications where polymers are used as matrix material and bioactive glasses are used as either filler material ...
 • Ojha, Nirajan (2016-08-17)
  Bioactive glasses are capable of reacting with physiological fluids to form a hydroxy-apatite (HA) layers. This layer, with similar composition than the mineral part of the bone, leads to firm bond between the glass and ...
 • Khan, Majid Ali (2016-06-08)
  The role of piezoelectric actuators in application at micro and nano scale has been growing over the past three decades. Piezoelectric actuators have high displacement resolution and large bandwidth, therefore they are ...
 • Heiskanen, Roosa (2016-06-08)
  Tutkimuksen tavoitteena on tutkia maanvastaisten seinien sisäpuolisten lisälämmöneristysratkaisujen kosteusteknistä toimintaa. Tutkittaviksi rakenteiksi valittiin kolme eri vuosikymmenille tyypillistä rakennetta, jotka ...
 • Niemi, Essi (2016-06-08)
  The cornea is a transparent tissue protecting the most anterior part of the eye and if it is damaged, it may result in a partial or complete loss of vision. Millions of patients are in need of donor cornea, but there is a ...
 • Lalli, Taisto (2016-06-08)
  Tässä diplomityössä käytetään termiä viherkatto kuvaamaan rakennusten kattoja, joiden päälle on istutettu kasvillisuutta. Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena. Lähdeaineistona on käytetty pääasiassa suomenkielisiä ja ...
 • Kuittinen, Niina (2016-06-08)
  Laivojen dieselmoottorit muodostavat merkittävän hiukkaspäästöjen lähteen. Syntyvien pienhiukkasten on osoitettu huonontavan ilmanlaatua rannikkoalueilla ja mustaa hiiltä sisältävät hiukkaset voivat aiheuttaa paikallista ...
 • Keskinarkaus, Antti (2016-06-08)
  The purpose of this thesis research was to develop a new gate driver circuit for IGBT semiconductor switches that are used in frequency converters. Frequency converters are widely used in industry and electrical systems ...
 • Koistinen, Lauri (2016-06-08)
  Diplomityössä oli tavoitteena muodostaa kirjallisuuskatsauksen pohjalta kuivana rakentamisen malli ja laatia sen pohjalta yleinen ohje sekä yrityskohtainen ohje kuivana rakentamiseen. Tutkimusta lähestyttiin konstruktiivisen ...
 • Hilska, Joonas (2016-06-08)
  In this thesis the properties of GaAsBi structures are investigated with respect to their growth parameters in molecular beam epitaxy. The GaAsBi alloy is a novel III-V semiconductor material with many beneficial material ...
 • Männistö, Antti Jalmar (2016-06-08)
  Transport Triggered Architecture is a processor design philosophy where the datapath is visible for the programmer and the program controls the data transfers on the path directly. TTA processors offer a good alternative ...
 • Viehrig, Marlitt (2016-06-08)
  Functionalities of cells and tissues in the human body depend greatly on their specific microenvironment created by a variety of biochemical, electrical and mechanical cues. Current standard in vitro cell cultivation ...
 • Palén, Akseli (2016-06-08)
  Multi-touch gestures are widely used on touch screens to scale, rotate, or otherwise transform geometric objects such as maps and images. Typical gesture recognition implementations handle one or two touch points successfully ...
 • Zahra, Mahwish (2016-06-08)
  The outphasing transmitter is a promising technique, which can simultaneously achieve high linearity and power efficiency, thereby addressing the major design requirements of next generation transmitters. It employs highly ...
 • Koskiniemi, Hanne (2016-06-08)
  The goal of this thesis was to examine possibilities to improve energy efficiency of data center cooling. Data centers form the ground for the telecommunication business. Energy consumption of the data centers is already ...
 • Sarvijärvi, Teemu (2016-06-08)
  Toiminnanohjausjärjestelmät ohjaavat yrityksen toimintaa ja ovat kriittisiä järjestelmiä toiminnan ylläpitämiseksi ja tehokkaan suunnittelun tukityökaluja. Autoteollisuudessa on tehokas ohjaus ja materiaalin hallinta on ...
 • Hujanen, Pekka Tapani (2016-06-08)
  Matalalämpöasfaltin valmistuksessa asfaltin valmistuslämpötilaa pudotetaan normaalia alhaisemmaksi erilaisin keinoin. Yksi suosituimpia matalalämpöasfaltin valmistusmenetelmiä on bitumin vaahdotus. Vaahdotetun bitumin ...
 • Sinisalo, Markus Tapani (2016-06-08)
  Nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä hyödynnetään ketteriä menetelmiä, joiden avulla yritetään nopeasti vastata asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin ja havaittuihin ongelmiin. Tästä syystä ohjelmisto voi käydä läpi nopeita ...
 • Tomé, Pedro Mirassol (2016-06-08)
  Fifth-generation telecommunications networks are expected to have technical requirements which far outpace the capabilities of modern power amplifier linearization techniques such as digital predistortion. For this reason, ...
 • Nousiainen, Ari (2016-06-08)
  A vast amount of productivity research has been conducted regarding the measuring of productivity since acknowledging the term in firm environment. Although only a part of it has been focusing on environment, where a high ...

View more