.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Theses

 

Recent Submissions

 • Valtavaara, Minna (2014-11-05)
  In this thesis suitability of industrial by-product oil-clay to produce biogas in anaerobic digestion was studied. Oil-clay (spent bleaching earth) contains high amounts of fats and clay (sand). The methane production ...
 • Vassilyev, Artem (2014-11-05)
  Today the main issue of absolute navigation system mainly consists of GNSS signal propagation problems in indoor areas and street canyons (also known as urban canyons). The existing solutions are unable to provide reliable ...
 • Rekunen, Taina (2014-11-05)
  Koulutuksen järjestäjä on velvoitettu arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta osana laadunhallintaa, joka perustuu koulutuksen järjestäjän valitsemaan toimintajärjestelmään. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ...
 • Scheinin-Garpelin, Anna (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä käsitellään nollaenergiarakentamista ja sen mahdollisuuksia. Suunnittelukohde on julkinen saunarakennus, joka nollaenergia periaatteen mukaan on energian suhteen omavarainen. Nollaenergiarakentamisen ...
 • Saarelma, Heikki (2014-11-05)
  Verkkohotellipalvelu on yrityksille ja yksityisille asiakkaille tarjottava palvelu, jonka avulla voidaan ylläpitää verkkosivuja ja verkkosovelluksia. Verkkohotellipalvelu tarkoittaa yksinkertaisesti palvelin ja verkkokapasiteetin ...
 • Pyykkö, Timo (2014-10-08)
  Tampereen kaupungin kokonaishankinnoista vain kaksi prosenttia tehtiin toiminnanohjausjärjestelmällä vuonna 2013. Järjestelmän matalasta käyttöasteesta johtuen hankintatiedot puuttuvat järjestelmästä, mikä hankaloittaa ...
 • Mansikkamäki, Suvi-Tuuli (2014-11-05)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää, millaisilla periaatteilla ryhmäkuljetuksia, eli tässä tapauksessa koulukuljetuksia, kehitysvammaisten työkyytejä ja vanhusten päiväkeskuskuljetuksia, tulisi suunnitella, jotta pysytään ...
 • Noor, Muhammad Tarek Hasan (2014-10-08)
  Modern Location Based Services (LBS) are not any more limited to navigation or routing services, but they have flourished in every sphere of life whether it is regular activity tracker or family finder. The continuous ...
 • Kinnunen, Kai (2014-11-05)
  Finnish Distribution System Operators (DSO) are required to report detailed outage and network asset data from their distribution networks for Energy Authority annually as a part of economic regulation. According to the ...
 • Lehtinen, Annakaisa (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä tutkitaan sähköbussien käyttöönottoa pilottilinjoilla Turun seudulla. Diplomityö on tehty osana Turun kaupungin ja Siemens Osakeyhtiön kolmevuotista strategista yhteistyötä ja on osa yhteistyöhön ...
 • Koponen, Mikko (2014-10-08)
  Tässä työssä kartoitettiin pumppauslaitteiston monitorointijärjestelmän halutut ominaisuudet ja laitteiston vaatimukset. Tarkoituksena oli aikaansaada taloudellisesti järkevä tuote, joka toteuttaa kaikki kartoitetut ...
 • Erden, Taygun (2014-10-08)
  The strength of the individual paper fiber bonds (IPFB) is the key parameter which determines the mechanical quality of paper hand sheets. Currently, most of the strength measurements are still done on hand-sheet level ...
 • Elojärvi, Roope Rafael (2014-10-08)
  Korkea rakentaminen on Suomessa ajankohtainen aihe, sillä muuttoliike kaupunkeihin on historiallisen vauhdikasta. Council for Tall Builldings and Urban Habitat (CTBUH) järjestää vuosittain opiskelijakilpailun korkean ...
 • Noori, Hamed (2014-10-08)
  During the last decades, Intelligent Transportation System (ITS) has progressed at a rapid rate, which aim to improve transportation activities in terms of safety and efficiency. Car to Car or Vehicle-to-Vehicle (V2V) ...
 • Tupeli, Olli (2014-10-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää laboratorioyrityksen kotinäytteenottoprosessia. Ensimmäinen tavoite oli kuvata yrityksen nykyinen kotinäytteenoton prosessi ja toisena tavoitteena kuvata tahtotilan prosessi, eli kuvata ...
 • Partanen, Mikko (2014-10-08)
  Toiminnalliseen palotekniseen suunnitteluun liittyvät tarkastelut ovat yleistyneet laskentaohjelmien kehityksen myötä vuosien saatossa. Tässä työssä tuodaan teoreettisesti esille toiminnallisen palomitoituksen kulkua ja ...
 • Tuovinen, Mirka (2014-10-08)
  This study aims to reduce Non-revenue water (NRW) in the municipality of Keetmanshoop, Namibia. The main objectives of this thesis are to implement the water loss management plan in Keetmanshoop, and research the impacts ...
 • Kurronen, Sakari (2014-10-08)
  Rakennuksen sisäilmasto suunnitellaan yleensä ihmisen tehokasta ja mukavaa oleskelua varten. Suunnittelua ohjataan tietyillä olosuhdekriteereillä, jotka ovat luonteeltaan yksinkertaistuksia tieteellisestä käsityksestä ...
 • Kemppainen, Antti (2014-10-08)
  Tässä työssä tarkastellaan, mitä toimenpiteitä sekä minkälaista informaatiota tuotekonseptiin täytyy lisätä, kun konseptia kehitetään tuotantovalmiiksi tuotedokumentiksi. Materiaalina työssä on käytetty kohdeyrityksessä ...
 • Huttunen, Petteri (2014-10-08)
  Energiatehokkaan ja lämpöoloiltaan laadukkaan rakennuksen vaipan on oltava riittävän hyvin lämmöneristetty. Lämmöneristekerroksen paksuuden kasvaessa vaipparakenteen ulko-osat kuitenkin viilenevät, jolloin samalla suhteellinen ...

View more