.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Theses

 

Recent Submissions

 • Uhlmann, Stefan (2007-06-06)
  Many systems have been proposed for automatic description and indexing of digital data, for posterior retrieval. One of such content-based indexing-and-retrieval systems, and the one used as a framework in this thesis, is ...
 • Zhao, Zimo (2014-11-05)
  The master's thesis is based on a Finnish open competition called: Tampere Academy of Music Building Extension which is held in the winter 2013/2014. The purpose of the competition is to find a design for an extension to ...
 • Lääperi, Tuomas (2014-11-05)
  An optimal performance of process controllers and control loops is essential for process economy as well as process quality. The increased cost of energy and raw material as well as customer demand for quality requirements ...
 • Munawar, Mustafa Ahmad Jr (2014-11-05)
  Lignocellulose is mainly composed of cellulose, hemicelluloses and lignin. Lignocellulose is abundant in nature and hence an attractive low cost feedstock for bioprocesses such as biofuel production. Bioproduction initially ...
 • Tiihonen, Juha (2014-11-05)
  Ulkoisen sähkökentän vaikutusta kvanttimekaaniseen kuvaukseen mallinnetaan käyttämällä polarisoituvuutta, jonka eri komponentit kuvaavat myös aineen optisia ominaisuuksia. Näistä staattinen dipolipolarisoituvuus α sekä ...
 • Linnainmaa, Piia (2014-11-05)
  Tämän työn tavoitteena on tarkastella ympäristöolosuhteiden vaikutuksia standardi- ja prosessinosturien komponentteihin luotettavuustekniikan keinoin. Työssä käsitellään niin mekaanisten kuin sähköisten komponenttien ...
 • Laaksonen, Oskari (2014-11-05)
  Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs) are a group of tumours, which originate from the neuroendocrine system. GEP-NETs are characterized by overexpression of somatostatin receptors and can therefore be ...
 • Granberg, Mari (2014-11-05)
  Diplomityö tarkastelee oppimisympäristöä itseohjautuvan oppimisen näkökulmasta ja pyrkii kartoittamaan niitä ominaisuuksia, joita itseohjautuvan oppimisen mahdollistava oppimisympäristö tilalta vaatii. Sovelluksena ...
 • Ruostila, Timo (2014-11-05)
  Mobiililaitteiden huomioimisesta web-järjestelmissä on tullut entistä tärkeämpää, koska mobiililaitteiden käytön määrä kasvaa jatkuvasti ja ne ovat muuttaneet merkittävästi tapaa, jolla käytämme Internetiä. Tämän työn ...
 • Mikola, Janne Olavi (2014-11-05)
  The thesis is divided into two parts. In the literature study part, state of Software-defined Networking (SDN) standardization is walked through and compared to the current implementations of on-market vendors. In this ...
 • Chervyachkova, Elizaveta (2014-11-05)
  The behavior of cells cultured in two-dimensions (2D) greatly differs from that in three-dimensions (3D), and often does not reflect the actual in vivo situation. Consequently, 3D model systems are becoming more widely ...
 • Mähönen, Timo (2014-11-05)
  Nykyisten ohjelmistoja tuottavien konsulttiyritysten toiminta-alue on todella laaja. Ohjelmistoja tuottavan yrityksen odotetaan asiakkaan näkökulmasta tarjoavan myös monipuoliset tietojärjestelmät ja työkalut, jotka täyttävät ...
 • Jokela, Esa (2014-11-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on antaa mahdollisimman kattava ja ajankohtainen yleiskuva Suomessa kaupallisesti hyödynnettävistä lämpöpumpuista ja lämpöpumppumarkkinoista. Lämpöpumppumarkkinoita arvioidaan useasta eri ...
 • Nummi, Tuomas Antti (2014-11-05)
  Diplomityön tavoitteena on ollut kehittää riskinhallintamenetelmä, jonka Agenteq Solutions Oy -niminen yritys voi ottaa osaksi tuotantoprosessejaan. Tavoitteena oli löytää käyttöönottokynnykseltään matala menetelmä ...
 • Kekäläinen, Teppo (2014-11-05)
  Verkkopalveluiden kehittyessä tarve määritellä ontologioita on kasvanut. Ontologioiden avulla Internetin dokumenttien semanttisuutta voidaan kasvattaa ja luoda dokumentteja siten, että tietokone pystyy ymmärtämään niiden ...
 • Kukkonen, Sami (2012-01-11)
  Vesijetin ohjausjärjestelmä on aluksissa esiintyvien hydraulikäyttöjen sovellus, jossa vesisuihkujen ohjauksessa käytetään hydraulisia toimilaitteita. Tyypillisessä ohjausjärjestelmässä on proportionaalihydrauliikalla ja ...
 • Tornberg, Joel (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä perehdytään RFID – teknologian uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin langattomissa sensori- ja tunnistusovelluksissa. Työn aineistona käytetään alan kirjallisuutta ja tavoitteena on luoda yleiskuva ...
 • Chen, Tao (2014-11-05)
  Smart Grids are making use of information and communications technology (ICT) to improve the reliability and flexibility of traditional power grids. This technology depends more and more on methods like load modeling, ...
 • Aho, Tuomas (2014-11-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia tutkimuksen kohdeyritykselle KVR-toteutusmuodolla toteutettavan hankkeen läpiviemistä helpottava projektikäsikirja. Projektikäsikirjan laatimiseksi tavoitteena oli ymmärtää, mitä ...
 • Suomela-Uotila, Heidi (2014-11-05)
  Muovipohjaisia pakkauksia valmistetaan yleisimmin valtamuoveista ja käytetyimpiä materiaaleja ovat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), polyeteenitereftalaatti (PET) ja polystyreeni (PS). Tässä työssä tutkitaan neljän eri ...

View more