.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Faculty "Automaatiotekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Vauhkonen, Janne (1998-01-14)
  Diplomityön tavoitteena oli rakentaa verifiointijärjestelmä äänitasomittareille. Järjestelmä ja verifiointiproseduuri tehtiin OIML:n suosituksen no. 58 pohjalta.
 • Kukkonen, Kari (2002-01-16)
  Työssä tutustutaan älyvaatekäyttöön mahdollisesti sopiviin sähkökemiallisiin energialähdetekniikoihin, kuten paristoihin, akkuihin ja polttokennoihin. Soveltavassa osuudessa valitaan GPS-paikannuksella varustetulle ...
 • Wahlman, Janne (2006-10-11)
  Työ tehtiin osana Tekesin hanketta: "Leijukerroksen kuplien ilmiöiden ja olosuhteiden kokeellinen ja laskennallinen tutkiminen". Turpeen luokittelu uusituvaksi polttoaineeksi tai hitaasti uusiutuvaksi polttoaineeksi ei ole ...
 • Kuncova, Johana (2002-12-11)
  The thesis is part of SOLOMANDA (Manipulation, Detection and Analysis of Single Biological Cells) - a project supported by Tekes. The background of the project is the effort to replace use of laboratory animals and human ...
 • Jäntti, Juha-Pekka (2001-06-06)
  Jälkikostutuslaitetta käytetään paperikoneessa vähentämään koneella tuotettavan silikonipäällystetyn paperin tuotantoprosessin luonteenomaisuudesta johtuvaa voimakasta käyristymätaipumusta. Työn tarkoituksena on dokumentoida ...
 • Koski, Sakari (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on selvittää nykyiset kenttäväylän diagnostiikkamenetelmät ja työkalut. Ensin esitellään Ethernetin diagnostiikkamenetelmiä ja Ethernet-verkon tyypillisimmät virheet. Seuraavaksi käydään läpi ...
 • Järvenpää, Marjut (1998-12-09)
  The purpose of this thesis was to design a new customer documentation concept for the Customer Documentation department of the Fixed Access Systems division of Nokia Telecommunications. Received feedback, results of several ...
 • Shakespeare, John (1997-12-10)
  Some paper grades have specific requirements for uniformity in their fibre orientation angle profiles. In particular, sheets used in laser printing, photocopiers, and similar devices need fibre orientation angles near zero, ...
 • Vesa, Samu (2004-05-12)
  Tarkka jännitereferenssi on oleellinen osa monia elektroniikan laitteita. Erityisesti tarkoissa analogia-digitaali tai digitaali-analogia muunnoksissa tarkka ja lämpötilan suhteen stabiili referenssijännite on kriittinen. ...
 • Novotny, Marek (2003-03-19)
  This thesis is a part of SOLOMANDA (Finnish acronym for Manipulation, Detection and Analysis of Single Biological Cells) project. The project partners are Tampere University of Technology (TUT), Medical School of the ...
 • Vehviläinen, Pekko (1997-04-16)
  AB3:Paperikoneiden tuotantonopeuden kasvaessa automaatiojärjestelmien jainstrumentoinnin on kehityttävä vastaamaan haasteisiin. Yksi haasteista onpaperikoneen viiran paikan luotettava määrittäminen.
 • Kauppinen, Tommi (1999-12-08)
  AB3:Tämä työ on tehty osana kansallista LOCOTEK-teknologiaohjelmaa. Projektin johtoryhmän muodostivat TTKK/IHA, Festo Oy, Rexroth Mechman Oy, JOT ja TEKES.Tässä LOCOTEK-ohjelman osaprojektissa oli tavoitteena rakentaa ...
 • Qvarnström, Jan-Henrik (1998-02-11)
  Tämän työn tehtävänä oli DFMA-menetelmän soveltaminen kuitupuolaajan tuotekehitysprojektissa. Kehitysprojektin tavoitteena oli tuotteen nykyisten ongelmien ja virheiden poistaminen ilman että kustannukset lisääntyisivät, ...
 • Hakanen, Kari (2002)
  Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin digitaaliohjattu kolmen analogiasuotimen suodinpankki aktiivisen äänenhallinnan tarkoituksiin. Vaihtelevien käyttökohteiden vuoksi suotimesta tehtiin hyvin laajasäätöinen. Suotimen ...
 • Suominen, Tapani (1999-04-14)
  Työssä analysoidaan digitaalisen venttiilinohjaimen tuotannon ongelmia ja esitetään ratkaisuja tuotanto-ongelmien poistamiseksi. /Kir10
 • Liimatainen, Janne (2006-04-12)
  Teollisuuslaitteiden yllättävä vikaantuminen, siitä johtuva käyttökatko ja laitteen huolto voivat aiheuttaa mittavia kustannuksia yritykselle. Näitä kustannuksia voidaan kuitenkin pienentää hyvin toteutetulla kunnonvalvo ...
 • Shabaev, Anton (2001-05-09)
  Työ on katsaus teollisuusprosessien mallintamiseen. Esimerkkinä on SIMULINK-mallin luominen paperinjalostusteollisuuteen. /Kir10
 • Andersen, Petri (2001-05-09)
  Ekstruusio on yleisin menetelmä valmistaa kestomuoveista jatkuvia tuotteita, kuten putkia, levyjä ja kalvoja.Monikerroskalvoekstruusio on menetelmä valmistaa kerroksellisia tuotteita. Työssä selvitettiin kaksikerroksisen ...
 • Peltonen, Jukka (2004-05-12)
  Kiinteistöjärjestelmien elinkaarikustannuksista energiakustannukset muodostavat suurimman osan. Työssä tutkittiin elinkaarikustannusten soveltamista yrityksen kiinteistöautomaation modernisointiin. Moderneissa järjestelmissä ...
 • Metsiö, Teppo (1999-03-10)
  Työssä suunnitellaan ja toteutetaan lastulevytehtaan automaatiojärjestelmä. Puitteet olivat ennalta lukkoon lyödyt. Järjestelmä toimitettiin Japanin markkinoille.