.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Elektroniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Lintula, Tuomo (1997-10-15)
  AB3:Psykoakustiikka voidaan määritellä kuuloaistin tutkimiseksi psykologian kannalta. Tietoa kuuloaistin toiminnasta tarvitaan, kun tutkitaan kuulon kautta ihmisiin vaikuttavia ilmiöitä. Tällaisia aloja ovat vaikkapa ...
 • Laitila, Timo (1996-04-24)
  AB3:CAPS-actuator on pyörityskoneisto plasmaspektrometrille, joka tulee olemaan hyötykuormana kohti Saturnusta lähtevässä Cassini-luotaimessa 1997. Pyörityskoneisto koostuu askelmoottorista, sitä ohjaavasta elektroniikasta, ...
 • Mäkiranta, Toni (2002-02-13)
  Painavat ja kalliit tasavirta- eli DC-moottorit ovat saaneet väistyä vaihtovirta- eli AC-moottoreiden tieltä, sillä AC-moottoreiden ohjaus on nykyään jo hyvin hallittua. DC-moottorit ovat kuitenkin erittäin kestäviä ja ...
 • Suikki, Mervi (2007-01-17)
  AB3:Elektroniikkayritysten ympäristötyöhön vaikuttavat nykyisin useat tekijät, kuten lainsäädäntö, kuluttajien ja yritysasiakkaiden vaatimukset, työntekijöiden mielipiteet, sijoittajien mielenkiinto ympäristölähtöistä ...
 • Vesa, Samu (2004-05-12)
  Tarkka jännitereferenssi on oleellinen osa monia elektroniikan laitteita. Erityisesti tarkoissa analogia-digitaali tai digitaali-analogia muunnoksissa tarkka ja lämpötilan suhteen stabiili referenssijännite on kriittinen. ...
 • Marjonen, Jouko (1997-03-19)
  This thesis is a part of the cooperation project of the European Space Agency (ESA) and VTT. The project is a part of a program to develop a global telecommunication network based on the LEO satellite system. A working ...
 • Blomqvist, Antti (1985)
  Työssä kehitetään Damatic-prosessiautomaatiojärjestelmään uusi asematyyppi, jonka avulla voidaan liittyä älykkäisiin, vieraiden toimittajien järjestelmiin ja laitteisiin siten, että näiden toiminnot näyttävät Damaticin ...
 • Vandeleene, Mikko (1991)
  GSM-määrittelyorganisaatio tuottaa suosituksia, joiden pohjalta toteutettava täysin digitaalinen matkapuhelin mahdollistaa synkronisten ja asynkronisten päätelaitteiden kytkemisin verkkoon puhelimen dataliitynnän välityksellä. ...
 • Kärppä, Petri (2007-12-12)
  The increased capacity of silicon enables more functionality to be added on a chip. Therefore, the amount of data needed in the integration work has increased and become unmanageable causing additional work for the integration ...
 • Poutiainen, Sirkku (1991)
  Euroopan Avaruusjärjestössä Spacemail -järjestelmän kehityksen taustalla oli tarve nopean ja taloudellisen datajakeluverkon toteuttamiseen järjestön sisällä. Spacemail on yksinkertainen, 64 kbit/s datanopeudella toimiva ...
 • Rajala, Kimmo (1990)
  Kohdeyritys kehittää yleiseurooppalaista GSM -matkapuhelinkeskusta. GSM-keskuksen datapalvelut on sovitettava muihin verkkoihin sekä keskuksen sisäisiin puheluihin. Tässä työssä on esitelty kohdeyrityksen matkapuhelinkeskuksen ...
 • Lehtonen, Seppo (1984)
  Dagens industiella utveckling går allt mer mot automatiserad materialhantering. Datorernas sänkta priser har gjort det möjligt att styra materialflödet automatiskt. Datorstyrda transportsystem används vid intern ...
 • Suutari, Timo (1985)
  Datavaihteet ja verkkoprosessorit ovat digitaalisten puhelinvaihteiden vastikkeita, joiden avulla päätekäyttäjä voi kytkeytyä useiden eri tietokoneiden sovelluksiin. Ne osaavat reitittää tietoja ja tehdä yhteyskäytäntömuunnoksia. ...
 • Kortevaara, Sami (1997-05-14)
  AB3:Tietoliikenteen nopea kehittyminen ja tuotteiden muuttuminen kulutuselektroniikaksi on luonut alalla toimiville yrityksille suuria haasteita. Voimakkaasti kasvava korkealaatuisten signaalinkäsittelykomponenttien tarve ...
 • Ojala, Jani (2006-01-18)
  The importance of delivering goods cost effectively, on time and unbroken, to the correct destination is ever-increasing. On the other hand, responsibility issues arise when the delivery fails. Who is responsible for ...
 • Väätäinen, Tuomas (1999-03-10)
  AB3:Työssä kehitetiin jitterin, eli paketin lähetysnopeuden vaihtelun, poistaja MPEG-2-videolähetykselle. Laitteesta rakennettiin myös PC-pohjainen prototyyppi.
 • Koskinen, Samu (2003-08-20)
  Pienet digitaalikamerat alkavat olla jo arkipäivää matkapuhelimissa ja ne tulevat varmasti olemaan jatkossa entistäkin yleisempiä. Sen lisäksi, että kameroiden määrä tulee kasvamaan, niiden teknologia kehittyy jatkuvasti. ...
 • Takalo, Tomi-Pekka (1997-05-14)
  In this thesis voltage controlled oscillator design fundamentals and analysis is examined. This is especially presented from the point of view designing fully integrated oscillators for wireless communication. Also ...
 • Janka, Nora (2001-08-22)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin Bluetooth RF -moduulin laitteistopuoli. Lähtökohta piirilevysuunnittelulle oli Bluetooth-teknologiaan tutustuminen. Bluetooth on avoin spesifikaatio langattomalle datan ja äänen siirrolle. ...
 • Kelkka, Juuso (2006-03-08)
  AB3:Ahtaissa keskuskaapeissa ympäristön lämpötila saattaa huonon ilmanvaihdon takia nousta jopa yli viidenkymmenen asteen. Toisaalta talvella lämmittämättömässä tilassa laitteen ulkopuolella voi olla saman verran pakkasta. ...