.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Koneensuunnittelun laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Helin, Juha (1984)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää CAD/CAM-järjestelmänsovellutus- ja käyttökohteet asiakasohjautuvassa nostintehtaassa. Alkuosassa on selvitetty tällaisessa esitutkimuksessa huomioon otettavia seikkoja ja loppuosassa ...
 • Veistinen, Antti-Jussi (1996-11-20)
  AB3:Tarkoituksena oli tutkia imutelojen huoltoa erään paperitehtaan kunnossapidon näkökulmasta. Työn sisältö jakautui neljään osaan: imutelojen huoltovälien pidentäminen, imutelojen vaihtokriteerien määrittäminen, imutelojen ...
 • Iivonen, Hannu (1985)
  Työssä on kehitetty suoralukuferrografiaa käyttävä jatkuvatoiminen kunnon seurantajärjestelmä, joka ottaa elektronisen kalvoannostelupumpun avulla öljynäytteen ja analysoi sen automaattisesti. Analysoitavaa öljyä pumpataan ...
 • Salakka, Saku (2004-05-12)
  TAUSTAA: Ruuvipurkaimella purettava avovarasto on laitekustannuksiltaan yksi edullisimmista varastointijärjestelmistä, mutta sen suuret perustuskustannukset huonontavat kilpailukykyä merkittävästi. Vahvoja markkina-alueita ...
 • Kiviniitty, Ari (1984)
  Työn tarkoituksena on ollut tarkastella nostinvalmistajan vaihdetehtaan hammaspyörä- ja akselivalmistusta saavutettavan geometrisen tarkkuuden kannalta. Hammastuksien mittausta ja sen kehittämismahdollisuuksia on tutkittu. ...
 • Kopra, Riku (1999-11-10)
  Työssä tutkitaan hammastusten vaikutusta vaihteen värähtelyyn. Kohteena on vinohampainen, yksiportainen, ylentävä lieriöhammasvaihde.
 • Mäkelä, Teppo (1999-11-10)
  Tavoitteena oli löytää järjestelmä- ja layout-vaihtoehtoja uudeksi järjestelmäksi, joka sijoitettaisin uuteen tehdaslaajennukseen ja korvaisi nykyisen, kapasiteettinsa äärirajoilla olevan järjestelmän. Tavoitteena oli myös, ...
 • Minkkinen, Juha (1984)
  Kuormaussuppilon kehitystyö aloitetaan selvittämällä suunnitteluperusteet. Suppiloiden toimintaan perehdytään eri puolille Suomea suunnatuilla laitoskäynneillä. Tilannekartoitukseen pohjautuen laaditaan vakiosuppiloperiaate. ...
 • Vesala, Jukka-Pekka (2003-08-20)
  Työ on osa Metso Drives Oy:n 3D-CAD-suunnittelujärjestelmän pilottiprojektia. Tänä päivänä tuuliturbiinivaihteen kotelon suunnittelu kohdeyrityksessä tehdään 2D-suunnitteluna vanhalla, markkinoilta poisjäävällä ohjelmistolla. ...
 • Aittokangas, Kari (1982)
  Hitsausviisteen valmistuksen ongelmina polttoleikkaamalla ovat huono pinnan laatu sekä hitaus suurilla viisteen pituuksilla. Ratkaisua on haettu mekaanisista valmistusmenetelmistä. Käyttämällä kahta siilijyrsin- ja yhtä ...
 • Haavisto, Ari (2000-12-13)
  Tavoitteena oli selvittää kaivos- ja maanrakennusalan liikkuvissa työkoneissa käytettyjen hydraulisylinterien ja niiden valmistuksen nykytila ja tulevaisuus sekä arvioida kohdeyrityksen sylintereitä ja niiden valmistusta ...
 • Isotalo, Aapo (2006-10-11)
  Diplomit yön tarkoituksena oli kehittää hydrodynaamisen säteisliukulaakerin mittausmenetelmää ja mittaustiedon analysointia. Lisäksi oli tarkoitus verifioida TTY:ssä kehitetty numeerinen laskentamalli hydrodynaamisesti ...
 • Mäenpää, Hannu (1993)
  Tässä diplomityössä keskityttiin tutkimaan yhden valmistajan purkaimen soveltuvuutta rautamalmin käsittelyyn. Muiden valmistajien mekaaniset purkaimet esitellään vain lyhyesti. Työn alkuosaan liittyi myös kirjallisuustutkimuksen ...
 • Laaksonen, Keijo (1993)
  Jatkuvatoimisen laivanpurkaimen kysynnän lisääntyessä syntyi tarve laitteen standardoinnille. Standardointi tehdään käyttäen apuna aiemmin toimitettujen jatkuvatoimisten laivanpurkainten suunnitteluaineistoa. Jatkuvatoiminen ...
 • Toivola, Juha (1991)
  Jäykän kappaleen tuentaa suunniteltaessa on pystyttävä laskemaan jäykän kappaleen ominaismuotojen taajuudet. Näiden laskennassa tarvitaan tiedot tuennan jäykkyyksistä ja jäykän kappaleen hitausominaisuuksista, joihin tässä ...
 • Aaltonen, Petri (1995-02-15)
  Diplomityössä tutkitaan joustavasti asennetun dieselmoottorin alustarakenteiden dynaamisia ominaisuuksia mittausten ja teorian avulla. Moottori on eristetty alustarakenteista joustoelementtien avulla. Teoreettisen laskennan ...
 • Martikainen, Matti (1999-06-09)
  Työ käsittelee dynamiikan kuvaamiseen soveltuvia laskentamenetelmiä sekä laskentamallin värähtelytason arviointiin. Lisäksi esitellään yksinkertainen kumijousen mallinnusmenetelmä tärinäelementin linearisoidun jousivakion ...
 • Hallikas, Erkki (1981)
  Työssä selvitetään kaskoispuolaaja RP60:n melun lähteet ja melun syntymekanismit ja tarkastellaan mahdollisia vaimennusmenetelmiä. Puolaajan eri käyntitilanteissa otetut ääni- ja tärinäspektrit analysoidaan kirjallisen ...
 • Hännikäinen, Teemu (2002-03-13)
  Kallionporauslaitteeseen kuuluvalla hydraulitoimisella porauspuomilla on keskeinen merkitys tunnelintekoprosessissa, esimerkiksi tehtäessä rautatietunnelia. Puomilla on erityisesti vaikutusta siihen, millainen tunneli ...
 • Leponen, Markku (1984)
  Työssä on tarkasteltu Kaplan-turbiinien (pysty-Kaplan ja putkiturbiini) johtosiiven lujuutta ja vertailtu eri menetelmillä valmistettujen rakennevaihtoehtojen kustannuksia. -Johtosiiven lujuuden laskemiseksi on johdettu ...